Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Parciau cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig

Mae yna 15 parc Cenedlaethol yn y DU lle y gallwch fwynhau rhai o'r rhai mwyaf syfrdanol ac tirweddau a drysorir yn y wlad. Mae pob Parc Cenedlaethol yn unigryw ac mae hynny'n sicr yn berthnasol i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yng Nghymru, mae tri pharc Cenedlaethol. Maent yn y Bannau Brycheiniog (Bannau Brycheiniog), Eryri (Eryri) ac Arfordir sir Benfro mae Parciau Cenedlaethol (Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro). Mae'r rhain yn dri parciau yn cynnwys gwahanol iawn tirweddau; Bannau Brycheiniog yn fewndirol Parc Cenedlaethol yn cynnwys bryniau tonnog gyda Pen y Fan, sef y pwynt uchaf yn 886m / 2907feet. Yn eryri mae gan y rhan fwyaf o'r copaon uchaf yng Nghymru, ac yn fynyddig, gyda'r Wyddfa ei hun fod yn y pwynt uchaf ar 1085m neu 3560 troedfedd.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

   

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Diben y sir Benfro Awdurdod Parc Cenedlaethol (PCNPA)

Deddf yr Amgylchedd (1995), a oedd yn amlinellu bod bwrpas y Parc Cenedlaethol yw i:

 • "I warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol ardal y Parc
 • I hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer dealltwriaeth a mwynhad y nodweddion arbennig yr ardal gan y cyhoedd".

Mae'r Parc yn cael ei reoli gan y APCAP, y mae ganddo 130 o staff ac mae pwyllgor o 18 o aelodau. Wrth ddilyn yr amcanion hyn, y dylai'r Awdurdod geisio meithrin cymdeithasol a lles economaidd y cymunedau o fewn ei ffiniau. Mae'r Awdurdod hefyd yn rheoli y darn cyfan o'r llwybr arfordir sir Benfro, mae 186 milltir (299 km) llwybr cenedlaethol sy'n gorwedd bron yn gyfan gwbl o fewn y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Am y Parc Cenedlaethol

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw'r unig un yn y deyrnas unedig i gael ei dynodi'n bennaf oherwydd ei arfordir trawiadol.

Llwybr Arfordir sir Benfro ei sefydlu ym 1970, ac yn 186 milltir (299 km) o hyd, mae llawer ohono yn cliff-top lefel, gyda chyfanswm o 35,000 troedfedd (11,000 m) o esgyniad a disgyniad - sy'n fwy nag Everest! Llwybr Arfordir sir Benfro twists ac yn troi ei ffordd ar gyfer y 186 o filltiroedd o Lanrhath yn y de i landudoch yn y gogledd. Yn ystod y 186 milltir o gerdded yn rhai o'r mwyaf syfrdanol arfordir golygfeydd a thirweddau ym Mhrydain. Mae'n cwmpasu bron pob math o dirwedd forol o garw clogwyn topiau a cildraethau cysgodol i eang-draethau agored ac aberoedd troellog.

Parc Cenedlaethol sir benfro yn un o'r lleiaf parciau o fewn y DU. O ganlyniad i hyn, lle bynnag y byddwch chi yn y parc cenedlaethol, rydych chi byth yn bellach na deng milltir i ffwrdd oddi wrth y arfordir. Mae'n cael ei amcangyfrif bod 33% o Prydain yn nythu brain coesgoch i'w gweld yn sir Benfro ac sy'n Gwales yn gartref i un o'r mwyaf yn y nythfeydd huganod yn y byd.

Traethau y Parc Cenedlaethol

Mae traethau godidog ym mhob rhan o'r Parc Cenedlaethol. Mae cyfanswm o 39 traethau wedi cael eu cydnabod ennill Baner Las, Gwyrdd Arfordir neu o wobrau Glan y môr.

Bae traeth gwyn yn agos at Dewi Sant

O ganlyniad i hyn, mae yna hefyd hardd a bywyd gwyllt! Yn 2019, un ar ddeg o draethau ennill y Faner Las:

 • Llanrhath,
 • Dales,
 • Neuadd Coppet,
 • Lydstep,
 • Newgales,
 • Traeth Poppit,
 • Saundersfoot,
 • Castell Dinbych-Y-Pysgod,
 • Gogledd Dinbych-Y-Pysgod,
 • De Dinbych-Y-Pysgod,
 • Porth mawr.

Hefyd, deuddeg o'r traethau o fewn y parc cenedlaethol yn cael eu dyfarnu Gwobrau Arfordir Gwyrdd, tra bod 16 derbyn Gwobrau Glan môr; mae wyth o'r traethau yn cael eu gwobrau yn y ddau anrhydedd. O ganlyniad, yn ystod misoedd yr haf, mae rhai o'r traethau hyn efallai nad oes croeso i gŵn, mae hefyd yn werth gwirio o flaen llaw.

Y Wobr Glan môr yn y safon genedlaethol ar gyfer y traethau gorau ar draws y DU. Er bod traethau Gwobrau Glan y môr gall fod yn wahanol iawn, mae'r faner yn symbol o ansawdd sydd yn sicrhau bod ymwelwyr yn sicr o ddod o hyd glân, deniadol a reolir yn dda darn arfordirol. Gwobrau Arfordir gwyrdd i ddathlu 'trysorau cudd' ar hyd yr arfordir ac yn cydnabod ansawdd dŵr ardderchog ac amgylchedd heb ei ddifetha.

Dim llai na 13 o 18 Cymru Arfordir Gwyrdd enillwyr yn sir Benfro.

Wyth traethau cwblhau y 'dwbl', gan ennill y ddwy Glan a gwobrau Arfordir Gwyrdd. Maent yn: Abereiddy, Barafundle, Aberllydan (de), Freshwater East, Maenorbŷr, Marloes, Martins Haven a Penalun.

Y traethau canlynol hefyd wedi ennill gwobrau Glan môr: Broad Haven (gogledd), Cwm yr Eglwys, Wdig, Little Haven. Casnewydd, Nolton Haven a Wisemans Bridge.

Bum traethau hefyd yn codi i fyny gwobrau Arfordir Gwyrdd: Caerfai, Druidstone, Bae Priordy ar Caldey Island, Bae Gorllewin Angle a Gorllewin Dale.

Cerdded Llwybr Arfordir sir Benfro

Map o sir Benfro Parc Cenedlaethol ar gael yma.

 • Llanrhath i Lydstep: 11.5 milltir
 • Lydstep i St Govans: 14.5 milltir
 • St Govans i Ongl: 17miles
 • Ongl i Penfro: 11miles
 • Penfro Aberdaugleddau Haves: 14miles
 • Aberdaugleddau i Dale: 9miles
 • Dale i Martins Haven: 10.5 milltir
 • Martin's Haven i Nolton Haven: 14miles
 • Nolton Haven i Caerfai: 12miles
 • Caerfai porth Mawr i: 9.5 miles
 • Porth mawr i Trefin: 11miles
 • Trefin i Caer: 12.5 milltir
 • Caer i Pwllgwaelod: 13miles
 • Pwllgwaelod i Gasnewydd: 7miles
 • Casnewydd i llandudoch: 14miles

FelinFach y Parc Cenedlaethol yn Ffefrynnau?

Abereiddi ac yn y Lagŵn Glas

Mae cymaint o syfrdanol rannau i yn y Parc Cenedlaethol, sy'n ceisio dod o hyd rhai ffefrynnau yn anodd iawn, ond ar ôl llawer o drafod, dyma dair i ystyried ymweliad…

 1. Afon Nyfer (Nyfer) yn rhan o'n gardd yn agos at ei ffynhonnell, ond mae rhai 11 milltir i ffwrdd yr aber yng Nghasnewydd yn syfrdanol. Ysblennydd gwyllt ardal ar gyfer adar, enfawr traeth (Newport Sands) ar gyfer teuluoedd ac mae harbwr bach ar gyfer hwylio. A pan fydd yr holl cael ei wneud, mae yna lawer o tafarndai a bwytai yng Nghasnewydd i orffen y diwrnod mewn steil.
 2. Tyddewi yw'r ddinas leiaf yn y DU. Cartref Nawddsant Cymru, Eglwys Gadeiriol ysblennydd Tyddewi a chyda thraethau gerllaw yn Whitesands, mae'n un o uchafbwyntiau llwybr yr arfordir.
 3. Abereiddieiddi a Morlyn Glas Sir Benfro. Cof bychan ar arfordir gogledd Sir Benfro, rhwng Tyddewi a Phorthgain, mae'n anghysbell, garw a hardd.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 29Ain Rhagfyr 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More