Mawrth 03, 2020 17 min read

Hanes Patagonia, Cymru a Cymru

Lle yn y Wladfa?

Patagonia yn wahanol rhanbarth daearyddol yn Ne America, ardal o dir yn y rhannau deheuol o yr Ariannin ac yn Chile. Yn Chile, bydd yn dechrau yn y Araucania rhanbarth yn ymestyn at y pen deheuol y wlad. Ar Ariannin ochr, mae'n dechrau yn y dalaith Rio Negro ac yn cario ar yr holl ffordd i Tierra Del Fuego.

Mhen deheuol De America hefyd yn y agosaf iâ i Antarctica (Seland Newydd yn yr ail agosaf), felly mae'n boblogaidd man cychwyn ar gyfer yr Antarctig mordeithiau a mordeithiau.

Pa mor fawr yw Patagonia?

Mae Patagonia yn rhanbarth yn cynrychioli cyfran fawr o'r tir màs y ddau Ariannin a Chile; mae tua 300,000 o filltiroedd sgwâr (750,000 cilomedr sgwâr) o yr Ariannin, sy'n cael ei tua thraean y wlad, ac un arall 130,000 milltir sgwâr (325,000 cilomedr sgwâr), neu bron i hanner, o Chile.

Beth yw Poblogaeth y Wladfa?

Mae llawer o rhanbarthau o fewn Patagonia yn denau ei phoblogaeth. Cyfanswm y boblogaeth o Batagonia yn yr Ariannin a Chile yn tua 2 miliwn mewn cyfanswm, gyda'r mwyafrif helaeth yn byw yn yr Ariannin.

Pam nad oedd y gymraeg yn mynd i Batagonia?

Yn gynnar yn y 1800au, fel mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, y chwyldro diwydiannol, a ddechreuodd ac a ddatblygwyd yn helpu i thanwydd y cyflenwad o glo, llechi, haearn a dur. O fewn Cymru galon tiroedd cymunedau gwledig dechreuodd diflannu. Mae llawer yn credu mai Cymru oedd yn awr yn raddol dod yn un o ranbarthau Lloegr, ac efallai yn dadrithio gyda hyn gobaith, neu efallai eu cyffroi gan y syniad o ddechrau newydd yn y byd newydd, mae llawer o Gymry a merched penderfynodd i chwilio am eu ffortiwn mewn gwledydd eraill.

Cymru mewnfudwyr wedi ceisio sefydlu trefedigaethau Cymraeg eu hiaith er mwyn cadw eu hunaniaeth ddiwylliannol yn America. Y mwyaf llwyddiannus o'r rhain yn cynnwys 'Cymru' trefi fel Utica yn Efrog Newydd y Wladwriaeth a Scranton yn Pennsylvania.

Fodd bynnag, mae'r rhain yn fewnfudwyr Cymreig yn bob amser o dan bwysau mawr i ddysgu yr iaith saesneg a mabwysiadu ffyrdd y sy'n dod i'r amlwg diwydiannol Americanaidd diwylliant. Fel y cyfryw, nid oedd yn cymryd yn rhy hir ar gyfer y mewnfudwyr newydd i fod yn gwbl cymhathu i mewn i'r ffordd Americanaidd o fyw.

Yn 1861 Michael Jones a'r grŵp o ddynion gynnal cyfarfod yn ei gartref yn y Bala, yng ngogledd Cymru yn trafod y posibilrwydd o sefydlu Cymru newydd yn addo tir mewn rhan wahanol o'r byd i UDA.  Ynys Vancouver yng Nghanada yn un opsiwn ond un lleoliad arall ym Mhatagonia, yr Ariannin yn ymddangos i gael popeth sydd ei angen ar gyfer y nythfa newydd yn y byd newydd.

Pwy oedd Michael D Jones? (1822 -1898)

Y syniad o wladfa Gymreig yn De America yn cael ei gyflwyno gan yr Athro, y Parchedig Michael D. Jones. Jones oedd yn genedlaetholwr Cymraeg gweinidog anghydffurfiol o'r Bala, Gwynedd, sydd wedi galw am "ychydig Cymru tu hwnt i Gymru". Treuliodd rai blynyddoedd yn yr Unol Daleithiau, lle bu'n arsylwi bod Cymru yn cymhathu mewnfudwyr yn gyflym iawn o'i gymharu â pobl eraill ac yn aml yn colli llawer o'u hunaniaeth Gymreig. Mae'n arfaethedig i sefydlu sy'n siarad Cymraeg nythfa i ffwrdd oddi wrth y dylanwad y saesneg Iaith. Efe a recriwtio ymsefydlwyr ac yn darparu ariannu; Awstralia, Seland Newydd a hyd yn oed Palesteina a hyd yn oed yn cael eu hystyried, ond yn y Wladfa oedd yn dewis ar gyfer ei ynysu a'r Ariannin' yn cynnig 100 milltir sgwâr (260 cilomedr sgwâr) o dir ar hyd Afon Chubut yn gyfnewid am ymgartrefu yn y dal-unconquered tir o'r Ariannin. Jones wedi bod yn gohebu gyda llywodraeth Ariannin am setlo ardal a elwir yn Bahia Blanca lle mae'r Gymraeg yn fewnfudwyr a allai gadw eu iaith a diwylliant. Yr Ariannin llywodraeth a roddwyd ar y cais fel ei fod yn eu rhoi mewn rheolaeth o llain fawr o dir. Cymru mewnfudo pwyllgor yn cyfarfod yn Lerpwl ac yn cyhoeddi llawlyfr,Llawlyfr y Wladfa, er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i'r cynllun i ffurfio gwladfa Gymreig ym Mhatagonia, a oedd yn dosbarthu ledled Cymru.

Tua diwedd 1862 ymadawodd y capten, Capten Love Jones-Parry a Lewis Jones (ar ôl y Trelew ei enwi) yn gadael am y Wladfa i benderfynu p'un a oedd yn addas ar gyfer ardal y Cymry. Cyntaf y byddant yn ymweld â Buenos Aires lle maent yn cynnal trafodaethau gyda'r Gweinidog Tu Guillermo Rawson wedyn, ar ôl dod i gytundeb, o dan y pennawd de. Maent yn cyrraedd Patagonia mewn llong fechan o'r enw yCandelaria ac yn cael eu gyrru gan storm i mewn i fae a enwyd ganddynt ynPorth Madrynar ôl Jones-Parry eiddo yng Nghymru. Y dref a dyfodd yn agos at y fan lle maent yn glanio yn awr a enwir yn Puerto Madryn. Ar ôl dychwelyd i Gymru, maent yn datgan yr ardal i fod yn addas ar gyfer coloneiddio.

Y Llong Mimosa

Y Mimosa adeiladwyd yn 1853 yn Neuadd iard longau yn Aberdeen. Eisoes yn y gorffennol ei weinidog yn 1865, cafodd ei haddasu o nwyddau llong i gario teithwyr ar gyfer y daith i Batagonia. Y gost o osod provisioning a siartro y llong oedd £2,500 ac mae'r teithwyr yn talu £12 yr oedolion neu £6 y plentyn ar gyfer y daith. Yr ymfudwyr wedi ymgynnull mewn gwahanol fannau yng Nghymru a gerllaw yn Lloegr, er enghraifft, yn Aberdâr, aberpennar ac Birkenhead ger Lerpwl.

YMimosa hwylio o Lerpwl, Lloegr ar 28 Mai 1865 hwyliodd i Batagonia, De America gyda tua 153 o deithwyr ar fwrdd. Y Capten oedd aman o'r enw George Pepperell, ac roedd criw o 18. Y Mimosa ymfudwyr, gan gynnwys teilwriaid, cryddion, seiri, gosodwyr brics a glowyr, yn cynnwys 56 briod oedolion, 33 sengl neu weddw dynion, 12 menywod sengl (fel arfer chwiorydd neu weision priod mewnfudwyr), a 52 o blant; mae'r rhan fwyaf (92) oedd o maes glo De Cymru a lloegr canolfannau trefol.

Thomas Greene, Gwyddel o Kildaire, wedi cael ei benodi fel llong llawfeddyg. Maent yn cyrraedd ym Mhatagonia ar 28 gorffennaf 1865, ac maent yn eu henwi ar y safle glanio, Porth Madryn. Edwyn Cynrig Roberts a Lewis Jones eisoes wedi cyrraedd ym Mhatagonia yn gynharach ym mis mehefin 1865 i baratoi ar gyfer dyfodiad y prif gorff o ymsefydlwyr. Eu nod yw sefydlu gwladfa Gymreig a fyddai'n warchod y gymraeg a diwylliant Cymru oedd ar fin dechrau.

 

1865 – Yr Ymfudwyr Cyntaf

Enw

Cynulliad pwynt

O ystyried oedran

Nodyn

Austin, Thomas

Aberpennar

17

Austin, William

Aberpennar

18

Davies, Evan

Aberdâr

25

Davies, Ann

Aberdâr

24

gwraig Evan Davies

Davies, Margaret Ann

Aberdâr

1

merch Evan ac Ann Davies

Davies, James (Iago Dafydd)

Brynmawr

18

Davies, John (Ioan Dafydd)

Aberpennar

18

llanrwst

11

Davies, Rachel

Aberystwyth

28

gwraig Lewis Davies

Davies, Thomas G.

Aberystwyth

3

yn fab i Rachel a Lewis Davies

Davies, Robert

Llandrillo

40

Davies, Catherine

Llandrillo

38

gwraig Robert Davies

Davies, William

Llandrillo

8

yn fab i Robert & Catherine Davies

Davies, Henry

Llandrillo

7

yn fab i Robert & Catherine Davies

Davies, John

Llandrillo

1

yn fab i Robert & Catherine Davies, bu farw ar fwrdd

Davies, John E.

Aberpennar

30

Davies, Selia

Aberpennar

26

gwraig John E. Davies

Davies, John

Aberpennar

babanod

yn fab i John E. & Selia Davies

Davies, Thomas

Aberdâr

40

Davies, Eleanor

Aberdâr

38

(ail) yn wraig i Thomas Davies

Davies, David

Aberdâr

18

yn fab i Thomas Davies (1af priodas)

Davies, Hannah

Aberdâr

16

yn ferch i Thomas Davies (1af priodas)

Davies, Elizabeth

Aberdâr

11

yn ferch i Thomas Davies (1af priodas)

Davies, Ann

Aberdâr

7

yn ferch i Thomas Davies (1af priodas)

Davies, William

Lerpwl, Lloegr

36

Ellis, John

Lerpwl, Lloegr

38

Ellis, Thomas

Lerpwl, Lloegr

36

Ellis, Richard

Llanfechain, Llanfyllin

27

Ellis, Frances

Llanfechain, Llanfyllin

27

Evans, Daniel

Aberpennar

27

Evans, Mary

Aberpennar

23

gwraig Daniel Evans

Evans, Elizabeth

Aberpennar

5

merch Daniel a Mair Evans

Evans, John Daniel

Aberpennar

3

yn fab i Daniel a Mair Evans

Evans, Thomas Pennant (Hoffi Dedi Sydd Ar Goll Dimol)

Manceinion, Lloegr

29

criw

Greene, Dr Thomas William Nassau

Lerpwl, Lloegr

21

criw (llongau' doctor)

Harris, Thomas

Aberpennar

31

Harris, Sara

Aberpennar

31

yn wraig i Thomas Harris

Harris, William

Aberpennar

11

yn fab i Thomas a Sara Harris

Harris, John

Aberpennar

6

yn fab i Thomas a Sara Harris

Harris, Thomas

Aberpennar

5

yn fab i Thomas a Sara Harris

Harris, Daniel

Aberpennar

babanod

yn fab i Thomas a Sara Harris

Hughes, Catherine

Birkenhead, Lloegr

24

Hughes, Griffith

Rhosllannerchrugog

36

Hughes, Mary

Rhosllannerchrugog

36

gwraig Griffith Hughes

Hughes, Jane

Rhosllannerchrugog

11

merch Griffith & Mary Hughes

Hughes, Griffith

Rhosllannerchrugog

9

mab i Griffith & Mary Hughes

Hughes, David

Rhosllannerchrugog

6

mab i Griffith & Mary Hughes

Hughes, John

Rhosllannerchrugog

30

Hughes, Elizabeth

Rhosllannerchrugog

39

gwraig John Hughes

Hughes, William John

Rhosllannerchrugog

10

yn fab i John ac Elizabeth Hughes

Hughes, Mary Myfanwy

Rhosllannerchrugog

4

yn fab i John ac Elizabeth Hughes

Hughes, John Samuel

Rhosllannerchrugog

2

yn fab i John ac Elizabeth Hughes

Hughes, Henry

Rhosllannerchrugog

1

yn fab i John ac Elizabeth Hughes

Hughes (Cadfan), Hugh J.

Lerpwl, Lloegr

41

Hughes, Elizabeth

Lerpwl, Lloegr

40

gwraig Hugh Hughes

Hughes, Jane

Lerpwl, Lloegr

20

merch Hugh ac Elizabeth Hughes

Hughes, David

Lerpwl, Lloegr

6

yn fab i Hugh ac Elizabeth Hughes

Hughes, Llewelyn

Lerpwl, Lloegr

4

yn fab i Hugh ac Elizabeth Hughes

Hughes, Richard

Caernarfon

20

Hughes, William

Ynys môn

32

Hughes, Jane

Ynys môn

32

wraig i William Hughes

Hughes, Jane

Ynys môn

babanod

merch William a Jane Hughes

Hughes, William

Abergynolwyn

33

gwr gweddw, priod Ann Lewis ar y bwrdd

Humphreys, Morris

Ganllwyd, Dolgellau

27

Humphreys, Elizabeth Harriet

Ganllwyd, Dolgellau

21

gwraig Maurice Humphreys

Humphreys, Lewis

Ganllwyd, Dolgellau

27

Humphreys, John

Ganllwyd, Dolgellau

22

Huws, Rhydderch

Manceinion, Lloegr

33

Huws, Sara

Manceinion, Lloegr

37

gwraig Rhydderch Huws

Huws, Meurig

Manceinion, Lloegr

4

mab Rhydderch & Sara Huws

Jenkins, Aaron

Aberpennar

35

Jenkins, Rachel

Aberpennar

32

née Evans

Jenkins, James

Aberpennar

2

mab Aaron & Rachel Jenkins, bu farw ar fwrdd

Jenkins, Richard

Aberpennar

1

mab Aaron & Rachel Jenkins

Jenkins, Rachel

 

 

merch Aaron & Rachel Jenkins, ganwyd ar y bwrdd

Jenkins, Thomas

Aberpennar

23

Jenkins, William

Aberpennar

18

John, David

Aberpennar

31

John, Mary Ann

Aberdâr

24

Jones, Evan

Aberdâr

19

mab Eleanor Davies (1af priodas)

Jones, Thomas

Aberdâr

15

mab Eleanor Davies (1af priodas)

Jones, David

Aberdâr

13

mab Eleanor Davies (1af priodas)

Jones, Elizabeth

Aberdâr

12

merch Eleanor Davies (1af priodas)

Jones, Elizabeth

Aberpennar

 

Jones, Anne

Bethesda

23

Jones, George

Lerpwl, Lloegr

16

Jones, David

Lerpwl, Lloegr

18

Jones, James

Aberpennar

27

Jones, Sarah

Aberpennar

24

gwraig James Jones

Jones, Mary Anne

Aberpennar

3

merch James a Sarah Jones

Jones, James

Aberpennar

1

yn fab i James a Sarah Jones

Jones, John

Aberpennar

61

Jones, Elizabeth

Aberpennar

53

Jones, Richard (Berwyn)

Efrog Newydd, Unol Daleithiau

27

criw (purser)

Jones, Richard

Aberpennar

21

yn fab i John ac Elizabeth Jones

Jones, Ann

Aberpennar

18

merch John ac Elizabeth Jones

Jones, Margaret

Aberpennar

14

merch John ac Elizabeth Jones

Jones, John (jnr)

Aberpennar

28

Jones, Mary

Aberpennar

27

née Morgan, gwraig John Jones (jnr)

Jones, Morgan

 

 

yn fab i John a Mary Jones, a anwyd ar y bwrddMimosa

Jones, Thomas Harries

Aberpennar

16

Jones, Joseph Seth

Dinbych

20

Jones, Joshua

Nghwmaman, Aberdâr

22

Lewis Jones

Lerpwl, Lloegr

28

ymlaen llaw parti

Jones, Ellen

Lerpwl, Lloegr

25

gwraig Lewis Jones, plaid ymlaen llaw

Jones, Mary

Aberpennar

22

Jones, Stephen

Caernarfon

18

Jones (Bedol), William R.

Bala

31

Jones, Catherine

Bala

31

wraig i William R. Jones

Jones, Mary Ann

Bala

4

yn ferch i William R. & Catherine Jones

Jones, Jane

Bala

1

yn ferch i William R. & Catherine Jones

Lewis, Anne

Abergynolwyn

35

née Pugh, gwraig weddw, a briododd William Hughes ar ei bwrdd

Lewis, Mary

Aberpennar

 

Matthews, Abraham

Aberdâr

32

Matthews, Gwenllian

Aberdâr

23

gwraig Abraham Matthews

Matthews, Mary Annie

Aberdâr

1

Morgan, John

Pen-y-Garn, Aberystwyth

29

Nagle, Robert

Birkenhead, Lloegr,

22

criw (teithwyr stiward)

Owen, Ann

Lerpwl, Lloegr

Price, Edward

Lerpwl, Lloegr

41

Price, Martha

Lerpwl, Lloegr

38

gwraig Edward Price

Price, Edward

Lerpwl, Lloegr

16

yn fab i Edward & Martha Price

Price, Martha

Lerpwl, Lloegr

2

merch Edward & Martha Price

Price, Griffith

Ffestiniog

27

Pritchard, Elisabeth

Caergybi

20

Rhys, James Berry

Ffestiniog

23

Rhys, William Thomas

Trefddyn

25

Richards, William

Aberpennar

19

Roberts, Edwin Cynrig

Nannerch & Wigan Lloegr

27

ymlaen llaw parti

Roberts, Elizabeth

Bangor, Cymru

19

Roberts, Grace

Bethesda

25

Roberts, John Moelwyn

Ffestiniog

20

Roberts, John,

Ffestiniog

27

Roberts, Mary

Ffestiniog

27

yn wraig i John Roberts

Roberts, Mary

Ffestiniog

merch John a Mary Roberts

Roberts, Thomas

Ffestiniog

2

yn fab i John a Mary Roberts

Roberts, John

Ffestiniog

babanod

yn fab i John a Mary Roberts

Roberts, William

Seacombe, Lerpwl, Lloegr

17

Solomon, Griffith

Ffestiniog

23

Solomon, Elizabeth

Ffestiniog

30

gwraig Griffith Solomon

Solomon, Elizabeth

Ffestiniog

1

yn ferch i Griffith ac Elizabeth Solomon, bu farw ar fwrdd

Thomas, John Murray

Pen-Y-Bont, Cymru

17

Thomas, Robert

Bangor, Cymru

29

Thomas, Mary

Bangor, Cymru

30

gwraig Robert Thomas

Thomas, Mary

Bangor, Cymru

5

yn ferch i Robert a Mair Thomas

Thomas, Catherine Jane

Bangor, Cymru

2

yn ferch i Robert a Mair Thomas, bu farw ar fwrdd

Thomas, Thomas

Aberpennar

26

Williams, Amos

Bangor, Cymru

25

criw (teithwyr goginio)

Williams, Eleanor

Bangor, Cymru

24

gwraig Amos Williams

Williams, Elizabeth

Bangor, Cymru

merch Amos & Eleanor Williams

Williams, Dafydd

Aberystwyth

 

Williams, Jane

Lerpwl, Lloegr

24

Williams, John

Birkenhead, Lloegr

36

Williams, Elizabeth

Birkenhead, Lloegr

31

gwraig John Williams

Williams, John

Birkenhead, Lloegr

4

yn fab i John ac Elizabeth Williams

Williams, Elizabeth

Birkenhead, Lloegr

2

merch John ac Elizabeth Williams

Williams, Watkin W. Pritchard

Birkenhead, Lloegr

33

Williams, Elizabeth Louisa

Birkenhead, Lloegr

30

Williams, Watkin Wesley

Birkenhead, Lloegr

27

Williams, Catherine

Birkenhead, Lloegr

Williams, Robert Meirion

Llanfairfechan

51

Williams, Richard Howell

Llanfairfechan

18

yn fab i Robert Meirion Williams

Williams, Thomas

Aberpennar

60

Williams, Mary,

Aberpennar

55

Williams, William

Lerpwl, Lloegr

20

Wood, Elizabeth

Lerpwl, Lloegr

11

 

Yr Ymsefydlwyr Cyntaf – Y Blynyddoedd Cynnar

Roedd ychydig o ffermwyr ymysg yr ymfudwyr cyntaf, a oedd braidd yn anffodus yn enwedig fel y maent yn darganfod bod yr ardal glanio nad oedd yr hyn roedden nhw'n ei disgwyl. Maent wedi bod yn disgwyl y tir i fod yn debyg i'r iseldir ffermio ardaloedd o Gymru, ond roedd yn fwy tebyg i sych, llychlyd lled-anialwch y dirwedd. Ar y landin ardal, roedd hefyd yn yfed ychydig o ddŵr. Roedd yn anial a digroeso gwyntog wlad, gyda dim dŵr, ychydig iawn o fwyd a dim coedwigoedd i ddarparu adeilad ddeunyddiau ar gyfer lloches. Mae rhai o'r ymsefydlwyr cyntaf o gartrefi yn cael eu cloddio allan oddi wrth y graig feddal o'r clogwyni yn y bae.

Mae'r ymsefydlwyr yn eu gorfodi i gerdded ar draws y sych paith gyda dim ond un berfa i gario ei eiddo. Mae rhai fu farw a baban, Mary Humphries, ei geni ar y mis mawrth ac o edrych yn ôl, mae'r ymsefydlwyr yn dymuno eu bod wedi i feddyg cymwysedig gyda nhw fel mai dim ond John Williams wedi cael unrhyw meddygol sylfaenol sgiliau. Mae rhai ymsefydlwyr mor ddigalon â hyn a welsant, maent yn gofyn bod y Llywodraeth Prydain yn setlo ar Ynysoedd y Falkland, ond yn y cais hwn ei anwybyddu.

Mae'r ymsefydlwyr yn disgwyl sefydlu eu wladfa yn Chubut dyffryn Afon. Ar 15 medi 1865 y dref gyntaf yn Chubut nythfa enwyd yn Rawson, ac mae'r ymsefydlwyr yn mynd ymlaen i adeiladu mae'r aneddiadau yn Gaiman ac yn Nhrelew. Ar ôl cyrraedd y dyffryn Afon Chubut, eu setliad cyntaf oedd y gaer fechan ar y safle a oedd yn dilyn hynny a enwyd yn Rawson.  Mae'r setliad hwn yn y cyfeirir ato felYr Hen Amddiffynfa('Yr Hen Gaer'). I ddechrau, mae'r tai cyntaf sy'n werebuilt o'r ddaear, yn cael eu dinistrio mewn llifogydd fflach yn 1865, fel eu cnydau o datws ac india-corn. Er gwaethaf y fflachia llifogydd, yn gyffredinol yn y glawiad yn yr ardal yn llawer llai nag y gwladychwyr wedi cael eu harwain i ddisgwyl, gan arwain at cnwd methiannau.

Y bobl leol yn cael eu galw y Tehuelche ond roedd bron i flwyddyn ar ôl iddynt gyrraedd bod y gwladfawyr cyntaf a wnaed gysylltu â nhw. Ar ôl rhywfaint o anodd yn y blynyddoedd cynnar o amheuaeth a rhai trais, y bobl Tehuelche sefydlu perthynas cordial gyda y Cymru ac yn helpu y setliad goroesi gynnar yn y prinder bwyd. Mae'r ymsefydlwyr, a arweinir gan Aaron Jenkins (ei wraig Rachel oedd y cyntaf i ddod i fyny y syniad o'r defnydd systematig o camlesi dyfrhau), yn fuan sefydlwyd yr Ariannin yn gyntaf system ddyfrhau yn seiliedig ar yr Afon Chubut (yn Gymraeg,Afon Camwy, 'afon droellog'), dyfrhau ardal yn dair neu bedair milltir (pump neu chwe km) i bob ochr o'r 50-milltir (80 km) o hyd, yn ymestyn o afon ac yn creu yr Ariannin mwyaf ffrwythlon gwenith tiroedd. Fodd bynnag, ar ôl derbyn nifer o drugaredd teithiau o gyflenwadau, y gwladychwyr yn dal ati ac yn olaf ei chael yn anodd i gyrraedd y safle arfaethedig ar gyfer y nythfa yn nyffryn Camwy tua 40 milltir i ffwrdd. Yr oedd yma, lle mae afon yr ymsefydlwyr a enwir Camwy toriadau sianel gul trwy'r anialwch o gerllaw Andes, bod y cyntaf anheddu parhaol o Rawson gael ei sefydlu ar ddiwedd 1865.

Aber yr Afon Chubut yn anodd i'w llywio, yn cael ei fas, a gyda symud banciau tywod, a phenderfynwyd bod y rheilffordd oedd yn ofynnol i gysylltu Isaf dyffryn Camwy i Puerto Madryn (yn wreiddiol Porth Madryn) ar y Golfo Nuevo ar ochr ddeheuol y Valdes Penrhyn. Lewis Jones oedd y grym gyrru, ac yn 1884, awdurdododd Cyngres Ariannin adeiladu Ganolog Chubut Rheilffordd gan Lewis Jones, y Cía. Codi arian ar gyfer y prosiect yn lleol yn bod yn anodd, felly Aeth Lewis Jones i brydain i chwilio am arian, lle mae'n cael help y cymorth o Asahel P. Bell, peiriannydd. Gwaith ar y rheilffordd y dechreuodd ym 1886, helpu gan ddyfodiad arall 465 o ymfudwyr Cymreig ar y stemarVesta. Y dref a dyfodd ar y rheilffordd ei enwiNhrelew(Dref Llew) i anrhydeddu Lewis Jones. Y tyfodd y dref yn gyflym, ac yn 1888 daeth yn bencadlys y Cwmni Mercantil del Chubut (Chubut Gwmni Masnachu). I ddechrau, mae'r ymsefydlwyr oedd i raddau helaeth yn hunan-lywodraethol, gyda'r holl ddynion a merched sy'n 18 oed neu'n hŷn yn cael yr hawl i bleidleisio

Yn y blynyddoedd cynnar ar ôl cyrraedd y Wladfa, y nythfa yn dioddef llifogydd, gynaeafau gwael a anghytundebau dros y perchnogaeth tir. Mae'r ymsefydlwyr yn dysgu yn gyflym ac roedd Rachel Jenkins a oedd wedi cael y syniad bod newid yn hynt a helynt y wladfa a sicrhau ei dyfodol. Rachel wedi sylwi bod pan fydd yr Afon Camwy llifogydd, mae'n trawsnewid y cyfagos y gras diroedd yn ffrwythlon borfa. Mae'r ymsefydlwyr na adeiladwyd dyfrhau sianeli sy'n arbed nyffryn Camwy ac yn ei ymsefydlwyr Cymreig.

Ymsefydlwyr newydd yn y Rhanbarth

Yn y blynyddoedd yn dilyn 1865, mae llawer o ymfudwyr newydd yn cyrraedd ym Mhatagonia o Gymru a fethodd cymunedau Cymreig o Pennsylvania yn y unol daleithiau. Erbyn diwedd 1874 yr ymsefydlwyr rhifo dros 270. Mae'r rhain yn newydd ddyfodiaid yn dod newydd yn ddibynnol ar egni a brwdfrydedd newydd a sianeli dyfrhau yn cael eu cloddio ar hyd y dyffryn Camwy. Yn raddol gydgysylltiedig grwpiau o ffermydd yn dechrau dod i'r amlwg ar hyd stribed tenau o dir ar y naill ochr i'r Afon Camwy.

Yn dilyn penderfyniad gan y llywodraeth Ariannin yn 1875, y gwladfawyr rhoddwyd teitl swyddogol ar y tir. Roedd hyn yn newyddion calonogol a daeth ymsefydlwyr newydd i'r nythfa. Mae mwy na 500 o bobl yn cyrraedd o Gymru, gan gynnwys llawer o'r meysydd glo de Cymru a oedd yn cael iselder difrifol ar y pryd. Mae'r rhain yn newydd yn frwdfrydig ymsefydlwyr yn golygu bod cynlluniau ar gyfer gwell system ddyfrhau yn rhan Isaf dyffryn Camwy yn gallu dechrau.

Erbyn canol y 1880au y rhan fwyaf o'r tir amaethyddol ffrwythlon yn y Isaf dyffryn Camwy wedi bod yn ei hawlio, ac yn y gwladychwyr gosod nifer o deithiau i archwilio rhannau eraill o Batagonia i chwilio am fwy o dir ffermio sydd. Yn 1885 y Gymraeg yn gofyn i'r llywodraethwr Talaith Chubut, Luis Jorge Fontana, am ganiatâd i drefnu alldaith i archwilio yr Andes yn rhan o'r Chubut. Fontana, penderfynodd i gyd-fynd â'r daith yn bersonol. Erbyn diwedd mis tachwedd 1885, maent wedi cyrraedd ffrwythlon ardal sy'n Cymru enwirCwm Hyfryd(Pleasant Valley). Erbyn 1888, mae hyn yn safle wrth droed yr Andes wedi dod yn gwladfa Gymreig arall, a enwir yn sbaenegColonia 16 de Octubre. Gan fod y boblogaeth yn tyfu yma, yn nhrefi Esquel a Threvelin eu sefydlu.

Mae'r ardal hon yn daeth y pwnc yn y Cordillera yr Andes Ffin achos 1902 rhwng yr Ariannin a Chile. I ddechrau, y ffin ei ddiffinio gan linell sy'n cysylltu y copaon uchaf yn yr ardal, ond yn ddiweddarach daeth yn amlwg bod nid oedd y llinell hon yr un fath ag y llinell yn gwahanu'r watersheds, gyda rhai o'r afonydd yn yr ardal yn llifo tua'r gorllewin. Yr ariannin a Chile yn cytuno bod y Deyrnas Unedig y dylai weithredu fel cyflafareddwr, a barn yr ymsefydlwyr o gymru yn canfasio. Yn 1902, er gwaethaf cynnig o gynghrair o dir y teulu o Chile, maent yn pleidleisio i aros yn yr Ariannin.

Erbyn diwedd y 19eg ganrif roedd tua 4,000 o bobl o dras Cymreig yn byw yn Chubut. Mae'r olaf yn sylweddol yn mudo o Gymru yn cymryd lle yn fuan cyn y Rhyfel Byd cyntaf, yn rhoi ben i ragor o mewnfudo. Mae tua 1,000 o fewnfudwyr Cymreig yn cyrraedd ym Mhatagonia rhwng 1886 ac yn 1911; ar y sail hon ac ystadegau eraill, mae'n cael ei amcangyfrif bod efallai dim mwy na 2,300 o bobl Cymru erioed wedi symud yn uniongyrchol i Batagonia.

Troad y ganrif, hefyd yn dod â newid mewn agwedd gan y llywodraeth Ariannin a oedd yn dymuno i osod rheol uniongyrchol ar y nythfa. Mae hyn yn symud a dylanwad cynyddol yr iaith sbaeneg yn dwyn y siarad yn Gymraeg ar lefel llywodraeth leol ac yn yr ysgolion i ben yn sydyn. Roedd yn ymddangos fel y breuddwydion o Michael D Jones ac yn y sylfaenwyr eraill oedd yn ymddatod.

Fel y problemau yng Nghymru yn cynyddu ac yn enwedig yn y dirwasgiad yn y meysydd glo de Cymru, nid oedd pellach sylweddol o fudo o Gymru yn ystod y cyfnodau 1880-87 a 1904-12. Yr ymfudwyr wedi ymddangos yn cyflawni llawer o'u nodau gwreiddiol - Gymraeg i ysgolion a chapeli a iaith lleol llywodraeth Cymru.

Erbyn diwedd y 19eg ganrif ac yn llai na deugain mlynedd, yr ymfudwyr wedi, gyda gwych o sgil a phenderfyniad, yn trawsnewid y digroeso prysgwydd-llenwi semi-pwdin i mewn i un o'r mwyaf ffrwythlon a chynhyrchiol ardaloedd amaethyddol yn y cyfan o yr Ariannin. Maent hefyd wedi creu anheddiad newydd ardal yn y odre'r Andes yn adnabyddus fel Cwm Hyfryd. Fodd bynnag, mae'r rhain yn newydd diroedd ffrwythlon yn awr yn denu genhedloedd eraill i ymgartrefu yn ardal Chubut ac yn newydd di-Gymraeg yn fewnfudwyr dechreuodd erydu y Hunaniaeth gymreig y maent wedi creu. Erbyn 1915 roedd y boblogaeth talaith Chubut wedi tyfu i tua 20,000, gydag oddeutu hanner y rhain yn cael eu tramor di-Gymraeg yn fewnfudwyr.

Gwledydd eraill dechreuodd pobl symud i'r ardal yn y nifer cynyddol ar ôl 1914, yn enwedig o'r Eidal a gwledydd eraill yn Ewrop deheuol. Ar ôl hyn daeth y Gymraeg yn iaith leiafrifol ac yn y Gymraeg yn dylanwadu ar y rhanbarth dechreuodd dirywiad. Fodd bynnag, mae yna dal i fod hunaniaeth Gymreig yn y rhanbarth i gael eu gweld heddiw gyda melinau gwynt a chapeli ledled y dalaith, gan gynnwys unigryw pren a sinc rhychiog Capel Salem ac Trelew Salon San David. Mae llawer o aneddiadau ar hyd y dyffryn arth Enwau cymraeg. 150 mlwyddiant y hwylio y Mimosa oedd yn dathlu yng Nghymru a ledled y rhanbarth. Mae hyn wedi dod â ffocws newydd ar y gweithredoedd gwreiddiol yr ymsefydlwyr ac yn eu Iwtopaidd nodau ac yn arwydd o barch, bydd Cymru' Prif Weinidog cymru, Carwyn Jones, yn bresennol yn y dathliadau hynny.

Iaith gymraeg ym Mhatagonia

Yr iaith Gymraeg a siaredir yn nhalaith Chubut, Patagonia yn dafodiaith o'r Gymraeg yn cael ei siarad ledled Cymru aei ddylanwadu'n gryf gan y leol iaith sbaeneg. Mae'n wahanol i nifer o dafodieithoedd a ddefnyddir yng Nghymru ei hun ond siaradwyr o Gymru a Phatagonia yn gallu cyfathrebu'n rhwydd.

Mae cynyddu bri yn cael ei siarad Cymraeg ac athrawon o Gymru yn cael eu hanfon i hyfforddi tiwtoriaid lleol yn yr iaith Gymraeg. Cyllid ar gyfer y prosiectau hyn yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru, y British Council a Prifysgol Caerdydd a Cymru–Ariannin Cymdeithas. Heddiw, mae dros 50 o'r fath dosbarthiadau Cymraeg yn yr ardal ac mae Cymru bellach yn cael ei ddysgu fel pwnc mewn dwy ysgol gynradd a dwy colegau yn rhanbarth y Gaiman. Ddwyieithog Cymraeg–sbaeneg yn ysgol iaith, a enwyd yn Ysgol yr Hendre, wedi ei sefydlu yn Nhrelew ac mae coleg yn Esquel. Arall traddodiad Cymreig wedi bod yn adfywio yn ddiweddar gyda sefydlu a hyrwyddo Eisteddfod leol barddoniaeth cystadlaethau, er eu bod yn awr yn ddwyieithog yn Gymraeg a sbaeneg.

Cymry cyntaf gyrraedd y Wladfa yn 1865. Maent yn credu y gallent amddiffyn eu diwylliant Cymraeg a iaith, y maent yn ystyried i fod dan fygythiad yng Nghymru. Fodd bynnag, fel mae'r blynyddoedd yn mynd heibio, y defnydd o iaith yn dechrau gostwng, ac roedd cymharol ychydig o gyswllt rhwng y gwlad Cymru a'r wladfa Gymreig, Yr Cymry, yn Nyffryn Camwy. Fodd bynnag, mae llawer o bobl Cymru yn ymweld â'r rhanbarth ym 1965 i ddathlu canmlwyddiant y wladfa. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am y enwog taith y Mimosa a hanes y gwladfawyr cyntaf, ac ers hynny mae'r nifer o ymwelwyr yn cynyddu.

Bob blwyddyn mae llif cyson o bobl o Batagonia sy'n cyrraedd meysydd awyr Llundain. Mae llawer o'r ymwelwyr hyn yn gwybod ychydig neu ddim saesneg, ond unwaith y byddant wedi teithio ar hyd traffordd yr M4 ac yn croesi'r ffin i mewn i Gymru, maent yn dod o hyd eu bod yn gallu cyfathrebu'n rhugl gyda phobl leol. Mae llawer yn dod i ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol a drochi eu hunain yn gymraeg a diwylliant Cymru ar ei orau.

Tra bod yr iaith sbaeneg wedi dod yn brif iaith mewn llawer o ffyrdd, Cymru wedi parhau i fod yn iaith y cartref ac yn y capel ac yn goroesi yn dathlu ei threftadaeth yn un o'r nifer o eisteddfodau.Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More