Chwefror 25, 2019 3 min read

Blancedi Gwlân Organig a Sgarffiau

Blancedi gwlân organigac mae sgarffiau'n gynhyrchion premiwm, dymunol iawn, prin ac wedi'u gwehyddu'n draddodiadol wedi'u gwneud â llaw. Mae'n arferol er nad yw'n ofynnol ar gyfer ardystiad organig bod yr edafedd yn dod o wlân defaid brid prin. Nod FelinFach yw cael detholiad o gynhyrchion gwlân organig ond oherwydd y prinder, nid yw bob amser yn bosibl.

Gwlân Organig Brîd Prin Prin Du a Shetland

Ar hyn o bryd mae gennym flancedi organig a rhai taflu yn ogystal â stoliau a sgarffiau, y ddau yn wlân defaid brid prin. Mae dau ddewis lliw. Mynydd Cymreig 'Du' gyda streipen las un llinyn. Mae'r llall yn gyfuniad o Fynydd Cymru (sy'n wlân frown tywyll iawn) a Shetland yn 'wyn' gan greu patrwm asgwrn penwaig hyfryd sydd hefyd â streipen las un llinyn yn rhedeg trwyddo. Mae gan y ddau ymyl hir.

Mae holl gynhyrchion gwlân organig FelinFach wedi'u gwneud o edafedd organig 100% sydd wedi'u hardystio Safon Tecstilau Organig Byd-eang (GOTS). Mae hyn yn golygu bod y broses gynhyrchu gyfan o dyfu gwlân a nyddu i gynhyrchu gorffenedig yn cyrraedd y safonau a ragnodir gan GOTS. Ar gyfer cynnyrch gwlân organig fel blanced neu sgarff i ansawdd fel ardystiad organig, mae angen ardystio'r fferm sy'n codi'r defaid a'r felin wehyddu.

Ar gyfer cynnyrch gwlân organig fel blanced neu sgarff i ansawdd fel ardystiad organig, mae angen ardystio'r fferm sy'n codi'r defaid a'r felin wehyddu.

Cymdeithas Pridd - Ardystio Prosesau Ffermio

Cymdeithas y Pridd yw'r prif sefydliad ardystio organig sy'n cynnig cynlluniau ardystio organig a chynaliadwy ar gyfer y diwydiant ffermio. Er mwyn i'n blancedi gwlân fod wedi'u hardystio'n organig, mae angen i'r Gymdeithas Pridd ardystio'r fferm lle mae'r defaid yn derbyn gofal.

Mae gan systemau ffermio organig y safonau lles anifeiliaid uchaf ac mae dewis organig yn golygu eich bod yn cefnogi arferion ffermio. Mae gwlân yn ffibr naturiol, adnewyddadwy a bioddiraddadwy ac mae gwlân organig yn dod o ffermydd sy'n rhoi'r defaid a'r amgylchedd yn gyntaf.

Mae edafedd gwlân organig yn wlân sy'n dod o ddefaid nad ydyn nhw wedi bod yn agored i gemegau fel plaladdwyr ac sy'n cael eu cadw mewn amodau trugarog a fferm da. Mae defaid organig yn cael eu magu, eu bwydo, eu cysgodi a'u cludo gan ystyried eu lles. Mae defaid ac ŵyn organig yn cael eu magu ar borthiant organig a'u pori ar dir organig ac maent yn rhydd i ddilyn eu hymddygiad naturiol gyda digon o le y tu allan a bywyd maes.

Safon Tecstilau Organig Byd-eang (GOTS)

Pan fydd y gwlân yn cyrraedd y felin tecstilau ar gyfer gwehyddu, mae'r GOTS yn sicrhau bod y cemegau a ddefnyddir wrth brosesu tecstilau yn cwrdd â gofynion llym ar wenwyndra a bioddiraddadwyedd. Mae safonau GOTS yn caniatáu i asiantau prosesu eco-gyfeillgar, diwenwyn gael eu defnyddio wrth weithgynhyrchu edafedd a ffabrigau sy'n dra gwahanol i'r prosesau dymuno a glanhau dwys clorin a lliwio metel trwm sy'n gyffredin mewn prosesu gwlân confensiynol. Nid yn unig hynny ond mae'r safon yn edrych ar agweddau cymdeithasol hefyd; sicrhau bod pob gweithiwr yn cael ei dalu a'i drin yn deg. Mae cynhyrchion terfynol wedi'u cyfyngu o ran faint o weddillion cemegol alergenig, carcinogenig neu wenwynig. Gellir anadlu neu amsugno'r gweddillion hyn trwy'r croen a gallant achosi alergeddau, brechau ar y croen neu broblemau anadlu.

Yn draddodiadol, mae'r blancedi a'r sgarffiau gwlân organig yn FelinFach yn cael eu gwehyddu mewn melin ardystiedig gwbl organig ar wyddiau henaint gan ddefnyddio dulliau a phrosesau ddoe.Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More