Ebrill 01, 2019 2 min read

Tapestri Cymru

Cyhoeddi casgliad newydd o tapestri Cymreig gan gynnwys blancedi babanod i ffitio maint Cadair Cotiau a Gwthio ac yna o Daflu i faint y Brenin. Mae'r blancedi a'r tafliadau ynwedi'i ategu by clustogau tapestri mewn gwahanol liwiau ac mewn dau faint gwahanol.

Mae'r blancedi hyn yn wlân newydd pur, wedi'u gwneud â llaw mewn niferoedd cyfyngedig ac wedi'u gwehyddu ar ddolenni traddodiadol yng Nghymru. Mae'r dyluniad traddodiadol a gwirioneddol eiconig hwn yn wau dwbl sy'n arwain at flanced y gellir ei gwrthdroi'n llwyr - gallwch deimlo pwysau a chynhesrwydd y blancedi hyn.

Ein Tapestri Cymru ystod yn cael ei enwi'n 'Hiraeth' a does dim byd yn dweud Hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig eiconig. Ychwanegiad syfrdanol i unrhyw gartref, traddodiadol neu gyfoes. Gan ddefnyddio gwlân newydd pur ar ddolen Dobbcross o'r 1930au, mae pob rhyfel yn cael ei edau drwy'r heddles â llaw gan ddefnyddio sgiliau a phrosesau'r flwyddyn. Mae'r dyluniad 'gwehyddu dwbl' yn cynhyrchu blancedi y gellir eu gwrthdroi sy'n ymarferol, yn gwisgo'n galed ac yn wirioneddol gynnes. Mae ein hamrywiaeth o glustogau tapestri yn ategu pob un o'r blancedi tapestri Cymreig hardd hyn

Adolygiadau Cwsmeriaid

Rydym yn defnyddio cwmni adolygu annibynnol i gasglu barn ein cwsmeriaid am ein gwefan, ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Caiff pob adolygiad ei wirio a'i ddilysu'n annibynnol cyn ei gyhoeddi.

Clustogau Tapestri Cymru (5 seren)

Roedd y clustog a gefais yn hardd, wedi'i wneud yn dda. Roedd cyffyrddiad personol mewn pacio yn wych, Diolch

Blancedi Babanod Tapestri Cymru (5 seren)

Blanced pram dylunio tapestri traddodiadol hyfryd o Cymru. Lliwiau llachar hwyliog hyfryd. Gwych am gynhesrwydd ychwanegol yn y tywydd oer.

Blancedi Tapestri Cymru (5 seren)

Mae ansawdd Excellelnt [sic] a glas y cornflower yn lliw mor ardderchog. Rydym yn hynod falch o'r pryniant.
Newydd dderbyn fy blanced Tapestri Cymreig coch ac ni allwn fod wrth fy modd. Mae'r blanced yn hardd, roedd y gwasanaeth yn rhagorol ac roedd llongau i'r Unol Daleithiau yn rhesymol ac yn effeithlon. Aeth Karen allan o'i ffordd i'm helpu i gael yr union beth yr oeddwn am ei gael. Cwsmer hapus iawn!

Caru 💕 blancedi hyn! Cyflawni'n gyflym. Diolch! 

Darllen mwy o adolygiadauAlso in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More