Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Diogelu ein Ffibrau Naturiol yn erbyn y Cyffredin Gwyfyn

Does neb yn caru ffibrau naturiol yn fwy nag ydym yn ei wneud. Cotwm, sidan, cashmir, moher ac wrth gwrs, gwlân, rydym yn gweithio gyda nhw i gyd! Rydym yn caru nhw oherwydd eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn naturiol cynhyrchion cynaliadwy, mae eu anadlu rhinweddau eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen, ac yn eu unigryw gweadau yn wych ar gyfer y ffasiwn ac yn hafan décor.

Felly, mae'n anffodus bod y rhain dillad gwyfynod hefyd yn hoffi ffibrau naturiol ac mae angen i ddod o hyd i ffyrdd i'w rheoli a'u dileu, yn ddelfrydol mewn ffordd naturiol!!!

Ffibrau naturiol megis defaid gwlân, sidan, a cashmir ac eraill yn gyfoethog o ran ceratin – allweddol strwythurol protein gweld yn ein gwallt ac ewinedd, yn ogystal â gwlân, ffwr, corn, ac yn y blaen. Ac yn anffodus, er bod ffibrau naturiol yn iawn i ddiogelu a gwydn, deunyddiau, larfâu gwyfyn (Tineola Bisselliella) yn gwbl wrth eu bodd. Yn natur gwyfynod yn un o'r ychydig ffyrdd y mae gwlân yn cael ei dorri i lawr – mewn tai modern, mae'r rhain yn ddillad gwyfynod fydd yn ymosod dillad, carpedi, ffwr, blancedi, clustogwaith, piano pennau ffelt, blew brwsh a hefyd, wrth gwrs, ein hyfryd blancedi gwlân ac yn taflu. Yn amlwg, mae presenoldeb digroeso yn y ffibr enthusiast cartref.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Diogelu ein gwlân yn anad dim y bo modd a masnachol gwyfyn peli yn gyffredin amddiffyn yn erbyn dillad gwyfynod, ond eu mygdarth gwenwynig, y gellid dadlau bod yr un mor ddrwg ar gyfer y bobl fel ag y maent ar gyfer gwyfynod. Yn ffodus, mae'n bosibl i reoli a hyd yn oed yn glanhau dillad gwyfynod mewn ffordd naturiol – nid oes unrhyw gemegau niweidiol angenrheidiol.

Beth rydym yn ei wybod am Ddillad Gwyfynod

Dillad gwyfynod yn wahanol i eraill gwyfynod mewn llawer o ffyrdd. Er enghraifft, maent yn cael eu denu i olau, ond mae'n well i tyrchu i ffwrdd i craciau yn y llawr, neu mewn dodrefn, lle maent yn bydd yn cael ei heb darfu arnynt. Y arogleuon o ddillad budr a ceratin olewau mewn ffibrau naturiol yn denu nhw ac, unwaith dod o hyd yn tarfu ar leoliad, maent yn dodwy eu tywod-fel wyau. Mae gwyfynod nad ydynt yn uniongyrchol niweidiol i ffibrau naturiol; ei fod yn y larfâu gwyfyn sy'n byw ar y gwlân ac eraill ffibrau. Ar ôl deor, y larfâu yn defnyddio gwlân o amgylch iddynt, gan adael y nodwedd tyllau bach nad ydych yn dod o hyd yn effeithio ar ddillad. Larfâu yn datblygu yn gymharol araf. Yn dibynnu ar natur y lleoliad ac amodau, gallai fod yn llawer o fisoedd ar gyfer sydd newydd ddeor larfa i aeddfedu i mewn i oedolion gwyfynod. Mae hyn yn ffodus, fel os ydych yn monitro eich ffibr naturiol cynhyrchion yn rheolaidd (dillad gwyfynod yn defnyddio sidan a ffwr yn ogystal), gallwch gael gwared ar ddillad gwyfynod cyn y gallant atgynhyrchu neu achosi difrod.

Y Cylch Bywyd Cyffredin Gwyfynod

Oes oedolion yn y gwyfynod yn fyr, rhwng deg ac wyth niwrnod ar hugain. Mae'r gwyfynod benywaidd fel arfer gosod rhwng deugain a chant o wyau, sydd yn gyffredinol yn deor rhwng tair ac un ar hugain diwrnod. Larfâu yn byw am tua. tri deg pum niwrnod neu fwy, a bydd yn grwydro rhywfaint o bellter i ffwrdd oddi wrth eu ffynhonnell fwyd i yn troi'n chwiler mewn agennau. Fel cyfanwaith, mae'r cylch bywyd yn rhwng chwe deg-pump a naw deg diwrnod ar y cartref cyffredin tymheredd ac mae fel arfer dwy genhedlaeth o gwyfynod y flwyddyn.

Dillad larfae gwyfynod

Sut i gadw nhw i ffwrdd

Cadwch gyd-ffibrau naturiol fel lân ag y bo modd – golchi neu socian mewn dŵr poeth (uchod 50 gradd Celsius) yn dinistrio unrhyw wyau neu larfâu ac oedolion gwyfynod yn llai denu i lanhau'r gwlan. Sbin yn sych gan ddefnyddio y cylch sbin ar eich peiriant golchi dillad neu blot dŵr allan gyda tywel, yna hongian neu orwedd yn fflat i sychu. Os yw eich eitem yn un sy'n gallu ymdrin â hyn tymheredd poeth neu ddŵr, fel arall, gallwch eu rhewi er mwyn lladd y larfau (rhowch eich eitemau yn y rhewgell am o leiaf 14 diwrnod).

Os bydd yr opsiynau hyn yn bosibl, y gwagle o amgylch y bla ardal yn ofalus iawn ac mewn pob crac a gornel y dodrefn dan sylw. Dylech sicrhau eich bod yn gwaredu eich gwactod gwastraff y tu allan, yn monitro'r ardal yn ofalus ac yn ailadrodd hwfro hyd nes y broblem wedi'i datrys.

Peidiwch â storio ffibr naturiol eitemau mewn un lle am amser hir – naill ai yn eu gwisgo, rustle drwy nhw, neu eu harchwilio yn rheolaidd. Dillad gwyfynod yn well i fod yn llonydd. Os ydych yn storio eich ffibrau naturiol ar gyfer y flwyddyn, er enghraifft mewn drôr, rydych chi newydd ei greu amgylchedd byw delfrydol; tywyll, tawel, wedi'i amgylchynu gan gwlân. Gan rheolaidd yn mynd drwy eich ffibrau naturiol y gallwch greu llai o groesawgar amgylchedd byw ac, os ydych yn digwydd i gael a gaffaelwyd dillad gwyfynod, gallwch ddal y broblem yn gynnar a chymryd camau i ymdrin ag ef.

Storio eich ffibrau naturiol gyda lliain paced sy'n cynnwys sychu planhigion ar gyfer gwyfyn atal. Mae'r rhain yn tueddu i fod yn blanhigion cryf arogleuon ac er y ffraethineb yw'n hysbys yn union pam mae hyn yn gweithio, mae cenedlaethau o bobl wedi bod yn defnyddio'r planhigion ar gyfer naturiol gwyfyn atal. Rhosmari, teim, mintys, lafant, ewin, tansy, pennyroyal, a artemesia yn cael eu dim ond ychydig o blanhigion a ddefnyddir yn gyffredin ac maent yn gallu cael eu tyfu yn hawdd yn y rhan fwyaf o erddi.

Gwneud naturiol gwyfyn ymlid paced

Gwneud paced yn haws nag ydych yn ei feddwl. Pawb ' ch angen yn cael ei hances boced, (neu unrhyw un arall metr o frethyn) am bob paced, mae rhai rhuban, a llond llaw o berlysiau sych yn hysbys i gwrthyrru gwyfynod.

Mae'r rhain perlysiau yn cynnwys:

  • Lafant
  • Cedar
  • Rosemary
  • Mintys (hefyd yn dda ar gyfer cadw llygod allan o'r tŷ)
  • Teim
  • Sinamon
  • Southernwood
  • Ewin

Rydym i gyd yn caru ein ffibrau naturiol, maent yn cael eu gwlân, cotwm, sidan, a llawer o rai eraill, a heb anghofio ein blancedi Cymreig a blancedi Tapestri. Gadewch i ni beidio gadael y cyffredin dillad gwyfyn yn eu dinistrio!!!

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 2 Ionawr 2021Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Newport Pembrokeshire  views from the Parrog towards Newport Sands (Traeth Mawr) beach
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn 186 milltir o hyd, llawer ohono ar lefel clogwyn, gyda chyfanswm o 35,000 troedfedd o esgyniad a disgyn. Mae Llwybr yr Arfordir yn cychwyn yn Amroth yn y de ac yn gorffen yn Llandudoch yn y gogledd gyda rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf syfrdanol ym Mhrydain. Mae'n cwmpasu bron pob math o dirwedd forol o ben clogwyni garw i draethau agored eang ac aberoedd gwyntog.

Read More