Medi 27, 2020 4 min read

Gŵyl fihangel Dydd 29 medi

Gŵyl fihangel (ynganu Mickel-mas), neu Cristnogol Gŵyl Mihangel a'r Holl Angylion, yn cael ei ddathlu yn y Anglicanaidd eglwysi ar y 29ain o fis medi bob blwyddyn ac mae'n traddodiadol gŵyl y cynhaeaf dydd. Yr Eglwys Uniongred ddwyreiniol nid yw'n cydnabod gŵyl Fihangel ond y archangylion yn dathlu ar 8 tachwedd.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol
Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio 

 

Chwarter Diwrnod

Gŵyl fihangel Ddydd o fewn wythnos o Hydref equinox a yn gysylltiedig gyda dechrau'r hydref, a'r yn byrhau o ddyddiau. Yn y Deyrnas Unedig, mae hefyd yn un o "chwarter diwrnod". Mae pedwar o "chwarter diwrnod" yn y DU (Lady Dydd (25 Mawrth), Canol haf (24 mehefin), gŵyl Fihangel (29 medi) a Nadolig (25 rhagfyr).

Maent yn tua thri mis ar wahân ac yn agos i gwyliau crefyddol eraill, heuldroadau neu cyhydnosau. Roeddent hefyd yn y pedwar dyddiadau ar y gweision yn cael eu llogi, rhenti yn ddyledus neu brydlesi dechrau. Roedd yn arfer fod yn dweud bod y cynhaeaf wedi ei gwblhau erbyn gŵyl Fihangel, bron fel y marcio o ddiwedd y cynhyrchiol tymor a dechrau ffermio newydd flwyddyn. Roedd yr amser y gweision newydd yn llogi neu dir cyfnewid a dyledion yn cael eu talu. Gŵyl fihangel daeth yr amser yn y flwyddyn ar gyfer ethol ynadon ac ar gyfer dechrau cyfreithiol, ysgolion cyhoeddus a phrifysgol ran. Y "Tymor yr hydref" yn fwy adnabyddus fel tymor yr Hydref yn y rhan fwyaf o ysgolion yn y DU.

Mae Gŵyl Fihangel Gweddi

Eglwys sant Mihangel yw un o'r prif angylaidd ryfelwyr ac yn gwarchod yn erbyn y lluoedd negyddol sydd yn gryfach yn y pen dyddiau tywyll. Roedd yn credu y byddai teuluoedd yn ei gwneud yn ofynnol yn gryfach amddiffynfeydd yn ystod y misoedd olaf y flwyddyn.  Fel gŵyl Fihangel yn ôl yr Hydref equinox yw'r amser pan fydd y nosweithiau tywyllach ac oerach diwrnod yn dechrau. Gŵyl fihangel dathliadau yn gysylltiedig ag annog gwarchod yn ystod y tywyll mis. St Michael hefyd oedd y prif gwrthwynebydd o Satan a'i drwg angylion.

Mae Gŵyl Fihangel Gweddi:

Saint Michael y Archangel,
amddiffyn ni mewn brwydr;
fod ein diogelwch yn erbyn y drygioni a maglau y diafol.
Mai Duw yn ei gerydd, rydym yn ostyngedig weddïo:
ac nid wyt ti, O Dywysog y llu nefol,
gan y pŵer Duw,
byrdwn i mewn i uffern Satan ac yn yr holl ysbrydion drwg
sy'n crwydro o gwmpas y byd yn chwilio am y difetha o eneidiau.
Amen.

"Gwydd Dydd"

Yn draddodiadol, yn Ynysoedd Prydain, yn ogystal pesgi gwydd, a elwir hefyd yn "gwyrdd gŵydd", bwydo ar y sofl oddi ar y caeau ar ôl y cynhaeaf - yn hytrach nag at y Nadolig gwydd sy'n cael eu bwydo ar y corn. Gŵyl Fihangel gwydd yn cael ei fwyta i amddiffyn yn erbyn angen ariannol yn y teulu ar gyfer y flwyddyn nesaf; ac fel y dywediad yn mynd:

"Bwyta gwydd ar Dydd gŵyl Fihangel,
Am ddim am arian i bawb y flwyddyn".

Weithiau roedd y diwrnod yn a elwir yn "Gwydd Dydd" a gwyddau i farchnadoedd a ffeiriau yn cael eu cynnal. Yn y cyfnod modern, mae'r enwog Nottingham Wydd Teg yn dal i gynnal ar neu o amgylch y 3ydd o hydref. Ymhlith y rhesymau dros bwyta gwydd ar Fihangel yw bod, yn ôl y chwedl, y Frenhines Elizabeth yr wyf yn clywed am y gorchfygiad Armada sbaen wrth iddi oedd yn bwyta gwydd. Mae hi'n penderfynu o'r adeg honno ymlaen i fwyta gwydd bob Dydd gŵyl Fihangel. Gallai hefyd wedi datblygu trwy y rôl o Fihangel Dydd fel roedd y dyledion ddyledus; tenantiaid sy'n gofyn am oedi cyn talu fod wedi ceisio perswadio eu landlordiaid gyda rhoddion o gwyddau!

Devils Poeri

Yn British llên gwerin, Hen gŵyl Fihangel Dydd, 10fed o hydref, y diwrnod olaf y mwyar duon dylid ei nodi. Dywedir bod ar y diwrnod hwn, pan fydd Lucifer ei ddiarddel o'r Nefoedd, efe a syrthiodd o'r awyr, yn syth ar blackberry llwyn. Yna efe a melltigedig y ffrwythau, yn eu llosgi ei anadl tanllyd, yn poeri a stampio ar eu cyfer ac yn eu gwneud yn anaddas i'w fwyta! Ac felly y ddihareb Gwyddelig yn mynd:

"Ar ddydd gŵyl Fihangel Diwrnod, y diafol yn rhoi ei droed ar mwyar duon".

Y Llygad Y Dydd Fihangel

Y Llygad y dydd Fihangel blodau rhwng diwedd mis awst a dechrau mis hydref ac yn rhoi lliw a chynhesrwydd i gerddi pan fydd y rhan fwyaf o'r blodau yn dod i ben. Fel yr awgrymwyd gan y dywediad isod, llygad y dydd, mae'n debyg, yn gysylltiedig â dathliad hwn oherwydd, fel y soniwyd yn flaenorol, St Michael yn cael ei ddathlu fel amddiffynnydd o dywyllwch a drwg, yn union fel y llygad y dydd ymladd yn erbyn y hyrwyddo tywyllwch yr Hydref a'r Gaeaf.

"Y llygad y dydd Fihangel, ymhlith dede chwyn,
Ei blodau ar gyfer Mihangel Sant valorous gweithredoedd.
Ac yn ymddangos yn yr olaf o'r blodau sy'n sefyll,
Tan y wledd o St Simon a St Jude.”

(Y Wledd o St Simon a Jwdas yn 28 hydref)

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf 27ain medi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More