Awst 23, 2019 4 min read

Gwefan ymddiriedolaeth yn dechrau gyda diogelwch

FelinFach mae bob amser yn cymryd ei wefan diogelwch yn ddifrifol iawn yn wir - dyma ddiweddariad fel yn heddiw y 23ain o awst 2019.

Ond yn y dyddiau hyn o fwy o bryderon am ddiogelwch, rydym wedi penderfynu i lofnodi i fyny gyda y byd yn arwain diogelwch y wefan brand, McAfee i fonitro ein gwefan ar 24/7 sail. Bob McAfee SICRHAU ardystiedig safle, megis FelinFach yn awr yw, yn profi ac yn ardystio i fod yn rhydd o malware, firysau, gwe-rwydo ymosodiadau, a phethau eraill a all achosi niwed i chi ac yn eich cyfrifiadur.Mae hyn wedi ennill ni mawreddog ac uchel ei barch McAfee SICRHAU Ardystiad.

 

Mae hefyd yn caniatáu y defnydd o hyn yn McAfee Trustmark ar ein holl dudalennau gwe i ddweud ein ymwelwyr am ein cynnydd mesurau diogelwch.

Am dros 30 mlynedd, mae'r McAfee brand wedi sefyll ar gyfer dibynadwyedd, ymddiriedaeth, ac yn anad dim, diogelwch. Ac oherwydd bod brand cryfder, diogelwch McAfee Trustmark wedi cael di-ri ar wefan ymwelwyr a chwsmeriaid yn yr ystyr o ddiogelwch y maent yn angen yn ansicr byd digidol.

Sefyll allan yn ddiogel ac yn ddiogel yn Google chwilio

Diogelwch McAfee ardystiedig safleoedd fel www.FelinFach.com yn awtomatig a amlygwyd yn y canlyniadau chwilio Google chwiliadau a'r McAfee® SiteAdvisor® meddalwedd, sy'n cael ei ddefnyddio gan dros 50 miliwn o bobl i helpu nhw i ddod o hyd i safleoedd y maent yn teimlo'n gyfforddus yn ei wneud busnes gyda. Mae hefyd yn ddiogel ar ffôn symudol, hefyd. Rhyngrwyd symudol traffig yn cynyddu yn ddramatig sy'n golygu cael diogelwch symudol strategaeth yn fwy pwysig nawr nag y bu erioed. Dyna pam y Trustmark yn gweithio ddi-dor ar unrhyw ddyfais.

Yma yn ddiweddar yn chwilio ar Google dudalen ganlyniadau sy'n dangos Felinfach. Drwy glicio ar y diogelwch McAfee eicon yn Google uchod cyfeiriad ein gwefan, byddwch yn gweld y diweddaraf McAfee Sicrhau sganio ar ein gwefan am malware, firysau, gwe-rwydo ymosodiadau, ac eraill i weithgareddau maleisus. Bydd hyn yn rhoi mwy o gysur i wefan ymwelwyr a chwsmeriaid sy'n FelinFach yn cymryd ei wefan diogelwch yn ddifrifol iawn yn wir.

Google canlyniadau chwilio

Sut mae gwefannau yn ennill y gellir ymddiried ynddo McAfee Trustmark?

Cyn i unrhyw wefan yn dod yn McAfee SICRHAU™ ardystiedig safle, McAfee gwirio yn drylwyr ar gyfer malware, firysau, gwe-rwydo ymosodiadau, a maleisus eraill o weithgareddau, i gyd i sicrhau diogelwch ymwelwyr. Unwaith sganio, McAfee yn caniatáu i'r arddangosfa fel y bo'r angen Trustmark,


Diogelwch McAfee Trustmark sy'n gadael i ymwelwyr â'n gwefan a'n cwsmeriaid sy'n FelinFach.com bod yn ddiogel i wneud busnes gyda. Dyma adroddiad heddiw ar gyfer y 23ain o awst yr adroddiad;

 

Gwirio 2019-08-23

felinfach.comMae'r safle hwn wedi ennill y McAfee SICRHAU ardystiad.

Manylion Diogelwch

Dim Malware neu Faleisus Ddolenni
Doedden ni ddim yn dod o hyd i unrhyw niweidiol meddalwedd ar y safle hwn. Dylech fod yn ddiogel glicio cysylltiadau a lawrlwytho ffeiliau.

Dim Gwe-Rwydo Canfod
Mae'r safle hwn nid yw yn ceisio i ddwyn eich hunaniaeth. Dylech fod yn ddiogel os byddwch yn rhoi eich gwybodaeth bersonol sensitif.

Yn ddilys SSL Tystysgrif
Data rydych yn anfon i safle hwn yn cael ei amgryptio gan y diwydiant-safonol protocolau o ran diogelwch.

Ond mae un peth yn cael ei McAfee cydymffurfio ar y 23ain awst 2019 ond beth am yfory, yr wythnos nesaf neu y mis nesaf?

Gall gweld Nod Ymddiriedolaeth Diogel McAfee ar bob tudalen we fod yn ddigon i dawelu meddyliau'r rhan fwyaf o ymwelwyr bod ein gwefan yn ddiogel. Ond i'r ymwelwyr mwyaf ymwybodol o ddiogelwch, efallai yr hoffech weld y gwiriad ychwanegol hwnnw sy'n weladwy drwy'r moddol dilysu ar y safle a'r dudalen ddilysu. Drwy glicio ar yr Trustmark ar gornel chwith isaf pob tudalen a byddwch yn gweld adroddiad diweddaraf McAfee. Gall ymwelwyr â'r wefan weld yr adroddiad diweddaraf ar unrhyw adeg, dyma enghraifft,

Diogelwch gwefan FelinFach

Dim Malware na Dolenni Maleisus ar wefan FelinFach
Safleoedd sy'n cynnwys cod i'w osod ar gyfrifiadur ymwelydd gwefan a throsglwyddo gwybodaeth breifat neu sensitif defnyddwyr.

Gwefan FelinFach not Google Blacklisted
Mae google yn benderfynol o fod yn faleisus ar safleoedd ar y rhestr hon ac fe'u rhwystrir o ganlyniadau chwilio Google.

Gwefan FelinFach ddim  Safle Potsian
Mae safleoedd potsian yn esgus bod yn gyfreithlon wrth geisio twyllo defnyddwyr i deipio yn eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair.

Gwefan FelinFach ddim  Safle Ymosod
Hackers yn creu safleoedd ymosod i gynnal a dosbarthu meddalwedd maleisus yn fwriadol.

Gwefan FelinFach ddim  Safle wedi'i Gyfaddawdu
Safleoedd cyfreithlon yw safleoedd sydd wedi'u cyfaddawdu sy'n cael eu hacio i gynnwys cynnwys o safleoedd ymosod.

Gobeithiwn y gallwch weld o weithredu'r mesurau uchod ein bod yn cymryd eich diogelwch ar ein gwefan yn bwysig iawn. Mae'n dechrau o'r eiliad y gwelwch ein gwefan yn Google Search Results. Yna mae'n parhau gyda sganio ein gwefan yn ddyddiol gan McAfee sy'n arwain at eicon Trustmark ar ein tudalennau gwe.

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Natural Traditional Handmade - Harddwch ac unigrywrwydd cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - blancedi a thafliadau Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw yn draddodiadol, blancedi tapestri eiconig Cymru, sgarffiau a llarn wedi marw â llaw gyda dyw naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

 

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Diweddarwyd ddiwethaf 14Eg Hydref 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More