Medi 30, 2019 4 min read

Y Tir - Rhif 8 / COEDWIG

Trwy garedigrwyddo Wneud - www.makingzine.com

Gwneud Cylchgrawn ar gael yn FelinFach.com - Cliciwch yma ...

Dyma'r ail swydd mewn cyfres, gan gydnabod y tiroedd traddodiadol a'r bobl frodorol lle tynnir lluniau o faterion Gwneud. Rydyn ni'n rhannu'r post hwn yma ar ein blog, ond bydd hefyd yn fyw ar Making's 'Tiroeddcydnabyddiaethau 'tudalen ynghyd â rhifynnau yn y dyfodol'.

Bob blwyddyn rydym yn treulio amser mewn gwahanol leoliadau yn tynnu lluniau o'r gwahanol gasgliadau a geir yn Gwneud. Gyda phob cyrchfan daw hanes cyfoethog, un yn llawn bioamrywiaeth, tirwedd, crefft, a'r bobl frodorol a ofalodd am y tir gyntaf ac sydd wedi gwneud hynny am gannoedd ac weithiau filoedd o flynyddoedd.

Mae Cydnabyddiaeth Tir yn ddatganiad ffurfiol sy'n rhoi cydnabyddiaeth a pharch i'r Bobl Gynhenid ​​fel stiwardiaid traddodiadol ar y tir.

Rydym hefyd wedi llunio rhestr o lyfrau, dolenni ac adnoddau eraill isod sydd wedi bod yn ddefnyddiol yn ein dysgu. Rydym yn eich annog i archwilio'r rhain a dysgu mwy am lwythau, tir a hanes ble rydych chi'n byw ac yn teithio.

Cylchgrawn Gwneud - Rhifyn y Goedwig 8


Rhif 8 / COEDWIG

Gwnaethom dynnu llun o'r rhifyn hwn mewn sawl lleoliad gan gynnwys Mill Valley, California, ar famwladoedd traddodiadol pobl Coast Miwok, a Southern Pomo, a gydnabyddir heddiw fel llwyth Graton Rancheria. Roedd y tir yn lle hela, ymgynnull, iachâd a masnach. Roedd yr Coast Miwok yn adnabyddus am eu gwehyddu basgedi a hetiau seremonïol gleiniau pluog a clamshell wedi'u gwneud â llaw, gwregysau, ffedogau, a gemwaith. Heddiw mae dros 1,000 o ddisgynyddion yr Coast Miwok, sy'n cadw treftadaeth eu hardal hardd a llewyrchus yn fyw.

Fe wnaethon ni hefyd dynnu llun yn Snoqualmie Falls yn nhalaith Washington, ar famwladoedd traddodiadol a man geni Tribe Indiaidd Snoqualmie, un o'r mwyaf yn rhanbarth Puget Sound. Roedd Cwm ac Afon Snoqualmie yn lleoedd teithio, hela a physgota, ac mae Pobl Snoqualmie yn dal i fod yno heddiw, yn gofalu am y tir, dŵr, pysgod a helgig.

“Mae’r niwloedd yn cario ein meddyliau a’n gweddïau i’r ysbrydion a’n cyndeidiau wrth iddyn nhw lanhau ein meddyliau. Mae’r dyfroedd brysiog yn rhoi’r nerth inni gadw ein traddodiadau’n fyw ac i barhau i ffynnu yn yr oes fodern. ”

- Llwyth Indiaidd Snoqualmie

Miwok yr Arfordir

Mae’r Coast Miwok wedi meddiannu’r ardal a elwir bellach yn Marin a de Sooma County yng Ngogledd California ers mor gynnar â chanol y 1500. Roeddent yn nodedig oherwydd eu hiaith a sut roeddent yn addurno eu cyrff â thatŵs, paent, a hetresses unigryw. Yn ystod y Cyfnod Cenhadol daeth yr Coast Miwok yn rhan o sawl cenhadaeth, gan gynnwys y Genhadaeth San Francisco de Asis (Mission Dolores), Mission San Rafael Archangel, a Mission San Francisco Solano. Roedd pobl Coast Miwok a Southern Pomo yn brif ffynhonnell lafur a ddefnyddiodd y Sbaenwyr i sefydlu a thyfu'r cenadaethau hyn. Ar ôl i'r Cyfnod Cenhadol ddod i ben, rhyddhawyd pobl Coast Miwok o'r cenadaethau ond cawsant eu cadw mewn caethwasanaeth gan berchnogion grantiau tir Mecsico a oedd yn meddiannu'r tiriogaethau a oedd gynt yn perthyn i'r llwyth. Sicrhaodd Camilo Ynitia, arweinydd Coast Miwok, grant tir ar gyfer rhanbarth a oedd yn cynnwys Pentref Miwok cynhanesyddol o'r enw Olompali. Dioddefodd pobl Coast Miwok hanes hir o ddinistr a ddaeth yn sgil Ewropeaid, gan gynnwys cenadaethau Sbaen, cyflwyno afiechyd ac epidemigau, caethiwo a diarddel. Yn 2000 enillodd Indiaid Ffederal Graton Rancheria, yr Arfordir Ffederal Miwok gynt, gydnabyddiaeth ffederal. Mae'r llwyth newydd yn cynnwys pobl o dras Coast Miwok a Southern Pomo. Heddiw gallwch ymweld ag Arddangosyn Diwylliannol Miwok Coast Kule Loklo (sy'n golygu Dyffryn yr Arth), sy'n bentref deongliadol a gafodd ei ail-greu i anrhydeddu pobl Arfordir Miwok a rhannu peth o'u hanes a'u hetifeddiaeth yn yr ardal.

Roedd yr Coast Miwok yn helwyr-gasglwyr, pysgotwyr, ac yn adnabyddus am eu gwehyddu basgedi.

Y Snoqualmie

Pobl Snoqualmie, a elwir ynllwyth o ardal Puget Sound yn Nhalaith Washington yw sdukʷalbixʷ yn eu hiaith frodorol, ac mae wedi meddiannu'r ardal ymhell cyn i fforwyr gyrraedd ac ymgartrefu.Dioddefodd pobl Snoqualmie hanes hir o ddiarddel ac ym 1953 collodd y llwyth gydnabyddiaeth ffederal. Fe wnaethant geisio sicrhau archeb ar diroedd eu cyndadau a oedd yn ffinio ag afon Tolt am nifer o flynyddoedd, ond ni roddwyd y tir iddynt erioed. Yn 1999 enillodd y llwyth gydnabyddiaeth unwaith eto a'u galluogodd yn 2008 i brynu tir ger Snoqualmie, Washington, adeiladu Casino Snoqualmie a sefydlu llain.

Pysgotwyr a chasglwyr oedd y Snoqualmie, a oedd yn adnabyddus am eu gwehyddu basgedi a'u hadeilad canŵ.


Dyma oedd tiroedd hanesyddol llwythau Graton Rancheria a Snoqualmie cyn eu diarddel yn anwirfoddol. Maent yn parhau i ddal straeon y llwythau hyn a'u hymdrech am oroesi a chydnabod. Gwneud yn anrhydeddu ac yn parchu'r bobloedd brodorol sy'n gysylltiedig â'r tiroedd hyn lle rydym wedi casglu a thynnu lluniau.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

    

Diweddariad diwethaf 27 Medi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More