Awst 30, 2019 5 min read

Y Tir - Rhif 7 - ANIALWCH

Trwy garedigrwyddo Wneud - www.makingzine.com

Gwneud Cylchgrawn ar gael ar FelinFach.com - Cliciwch yma...

Mae hyn yn y swydd gyntaf mewn cyfres, gan gydnabod y tiroedd draddodiadol ac yn y bobl Frodorol o ble y materion sy'n Gwneud yn tynnu llun. Rydym yn rhannu y swydd hon yma ar ein blog, ond bydd hefyd yn byw ar ein 'Tiroedd'tudalen ynghyd â rhifynnau yn y dyfodol' diolchiadau.

Bob blwyddyn byddwn yn treulio amser mewn gwahanol leoliadau tynnu lluniau ar y gwahanol gasgliadau a geir yn ei Wneud. Gyda bydd pob taith yn dod â hanes cyfoethog, un yn llawn o fioamrywiaeth, tirwedd, crefft, ac yn y bobl Frodorol y cyntaf yn gofalu am y tir ac wedi gwneud hynny ar gyfer cannoedd a weithiau miloedd o flynyddoedd.

Tir i Gydnabod yn ffurfiol datganiad sy'n rhoi cydnabyddiaeth a pharch tuag at y pobloedd Brodorol traddodiadol fel stiwardiaid y tir.

Rydym hefyd wedi llunio rhestr o lyfrau, cysylltiadau, ac adnoddau eraill isod ein bod wedi dod o hyd yn ddefnyddiol yn ein dysgu. Rydym yn eich annog i edrych ar hyn ac yn dysgu mwy am y llwythau, tir, hanes a ble rydych yn byw a teithio.

Rhif 7 / ANIALWCH

Rydym yn llun y mater hwn mewn lleoliadau lluosog o fewn Joshua Tree a Twentynine Palms, California ar y tiroedd bod nifer o lwythau drwy gydol hanes wedi galw yn y cartref. Am filoedd o flynyddoedd y Pinto Diwylliant yn byw yn ac o gwmpas yr hyn a elwir bellach yn Joshua Tree. Yn ddiweddarach ar tribe elwir yn y Serrano setlo yn y Werddon o Mara, yn amlwg rhanbarth Joshua Tree Parc Cenedlaethol, veritable gwanwyn a oedd yn caniatáu ar gyfer bywyd i ffynnu yn aml yn realiti llym yr anialwch. Y Serrano yn enwi ei Mara, a oedd yn cyfieithu o'r brodorol Serrano iaith i "y lle o ffynhonnau a llawer o laswellt."Twentynine Palms, yr ardal lle y werddon yn cael ei lleoli, dywedir iddo gael ei enwi o'r fath oherwydd y 29 o goed palmwydd yn y Serrano eu plannu yn y flwyddyn gyntaf y maent yn byw yno, un ar gyfer pob bachgen a anwyd. Mae'r stori yn mynd yn y Serrano yn dod i werddon oherwydd eu bod yn cael eu cyfeirio gan meddygaeth dyn sy'n dweud wrthynt ei fod yn harddwch, da byw amodau, ac y byddent yn cael llawer o bachgen babanod, a eu bod yn plannu coeden ar gyfer pob bachgen a anwyd.

Yn niwedd y 1860'au y Chemehuevi llwyth hefyd yn setlo yn y Werddon o Mara, ac i ddilyn bydd band bach o Cahuilla, yn heddychlon yn byw ochr yn ochr â'r Serrano ar gyfer y blynyddoedd. Erbyn 1870 yn y rhuthr aur dechreuodd wneud ei ffordd i'r anialwch, yn arwain at y datgoedwigo coed, dŵr colli, clefyd ac yn y pen draw dadleoli o Serrano, Chemehuevi, Cahuilla llwythau. Erbyn 1913, dim Indiaidd teuluoedd yn parhau.

Y Serrano

Y Serrano pobl yn galw eu hunain yn Yuhaviatam, sy'n golygu "pobl o pines". Roeddent yn ddiweddarach a enwir Serrano gan yr ymfudwyr sbaeneg a greodd y Genhadaeth System yn California gyda'r cymhelliad i newid Brodorol llwythau Indiaidd i Cristnogaeth ac yn gaethiwo iddynt. Y Serrano o bobl yn dioddef hanes hir o dinistr a ddygwyd gan Ewropeaid, gan gynnwys sbaeneg goresgyniad, a gyflwynwyd clefyd ac epidemigau, massacres, a diarddel. Yn 1891 yr Unol Daleithiau yn sefydlu archeb ar gyfer y Serrano, a enwyd San Manuel Band o Genhadaeth Indiaid yn anrhydedd o'r prif Manuel Santos.

Y Serrano yn helwyr-gasglwyr a masnachwyr, yn adnabyddus am eu nifer o draddodiadau diwylliant materol, gan gynnwys gwehyddu a chrochenwaith.

Y Cahuilla

Y Cahuilla pobl yn galw eu hunain yn lvilyuqaletem ac yn byw yn yr inlands yn hyn o southern California. Oherwydd eu lleoliad daearyddol y Cahuilla nid oedd pobl yn dod ar draws Ewrop tan y 1770au, yn gwneud eu gorau i osgoi y Ewropeaid ac yn darparu diogelwch yn erbyn y cyrchoedd y llwythau o'r anialwch a mynyddoedd. Ar ôl digwyddiad a adwaenir fel y Temecula Gyflafan yn ystod y Mecsicanaidd-Americanaidd Rhyfel, cytundeb ei lofnodi yn dod i ben yr unol daleithiau yn y rhyfel gyda Mexico, gyda yr unol daleithiau yn addawol i anrhydedd Mecsico grantiau tir a pholisļau, ynghyd ag adnabod hawliau Brodorol America i rai tiroedd. Yn anffodus ar ôl y annexation o California, goresgyniad o India tiroedd yn parhau i gynyddu. Y Rhuthr Aur yn dod â inpouring o lowyr, gwyn arall ymsefydlwyr, a'r rheilffordd, yn y pen draw yn arwain at y llywodraeth yn sefydlu archeb ar gyfer y Cahuilla, gan eu gadael gyda llawer llai na rhanbarth eu tiriogaethau traddodiadol. Heddiw mae nifer o grwpiau sy'n rhan o'r y Cahuilla genedl, gan gynnwys y Twentynine Palms Band, Dŵr Poeth Band, y Morongo Band o Genhadaeth Indiaid, a llawer o rai eraill. Mae'r grwpiau hyn yn chwarae rôl bwysig yn economi leol a'r seilwaith.

Y Cahuilla yn helwyr-gasglwyr, sydd â hanes cryf o gwehyddu a chrochenwaith.

Y Chemehuevi

Y Chemehuevi wedi byw yn yr anialwch Mojave ar gyfer cyn cof amser. Maent yn galw eu hunain yn Nuwu, neu "Y Bobl". Yn 1853 y llywodraeth Ffederal yn datgan y tiroedd draddodiadol o Chemehuevi parth cyhoeddus a'r bobl daeth yn gwasgaru tan ail uno yn y Chemehuevi Dyffryn yn 1885. Drwy gydol y dechrau a chanol 1900 yn y Chemehuevi yn symud i wahanol ardaloedd gan y llywodraeth ffederal ac yn eu llwyth statws cymryd i ffwrdd. Yn olaf, ar ôl blynyddoedd lawer o frwydr yn eu llwythol statws adfer yn y 1970au. Heddiw mae nifer o grwpiau sy'n rhan o'r Chemehuevi genedl, gan gynnwys y Twentynine Palms Band, Dŵr Poeth Band, y Morongo Band o Genhadaeth Indiaid, a llawer o rai eraill.

Y Chemehuevi yn helwyr-gasglwyr, sy'n adnabyddus am eu gwehyddu a powwows.


Roedd y rhain yn hanesyddol tiroedd o Serrano, Cahuilla, a Chemehuevillwythau cyn eu anwirfoddol diarddel. Maent yn parhau i ddal y straeon y llwythau hyn ac yn eu ymdrechu i oroesi a chydnabyddiaeth. Gwneud yn anrhydeddu ac yn parchu amrywiol pobloedd Brodorol cysylltu tiroedd hyn ble rydym wedi casglu ac yn tynnu llun

Yr hyn yr ydym wedi rhannu yma yn cael dim ond ffracsiwn o hanes y llwythau hyn. Mae hanes dwfn yma, un a ddylai fynd yn ddisylw fel peth cyntaf oedd i ni. Pan rydym yn cynllunio i dynnu llun y mater ANIALWCH doedden ni ddim yn ystyried hanes y tiroedd neu bobl, a oedd yn gamgymeriad. Rydym yn sylweddoli bod angen i ni wneud yn well ac yn  wedi ei wneud ers llawer iawn o ymchwil a darllen, ac rydym yn edrych ymlaen at y diwrnod y byddwn yn gallu dychwelyd i Joshua Tree a Twentynine Palms gyda safbwynt newydd, un yn fwy gwybodus o bobl, a'r tiroedd a oedd yn eu fod yn hir cyn y maes daeth yn ffasiynol cyrchfan i dwristiaid.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf 27ain medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More