Awst 04, 2020 3 min read

Mawr, a Mawr Ychwanegol Rygiau croen Dafad

Cyflwyniad

Rygiau croen dafad ar gael yn awr mewn amrywiaeth eang o feintiau ond yn wahanol i'r rhan fwyaf eraill y llawr rygiau, nid ydynt yn unffurf siâp fod yn y sgwâr, petryal neu grwn. Er bod y sengl croen dafad rug parhau i fod yn ddewis poblogaidd, mae'n well gan lawer mawr rygiau croen dafad neu hyd yn oed mawr ychwanegol rygiau croen dafad. Dwbl rygiau croen dafad yn ddau fleeces gwnïo at ei gilydd, quad bedair fleeces, sexto chwe fleeces a swyddfa'r prif swyddog technegol wyth fleeces gwnïo at ei gilydd. Yn amlwg mae bron nifer ddiderfyn o fleeces a allai fod yn gwnïo at ei gilydd i wneud ychwanegol mawr fleeces.Am ragor o wybodaeth ar rygiau croen dafad ymweld â "Rygiau croen Dafad - Mae'r Canllaw Cwblhau",Cliciwch yma...

Sut i fesur a rygiau croen dafad

Rydym yn mesur ein rygiau gan y hiraf a mwyaf eang pwyntiau ar y ffwr ochr (nid y swêd isaf) fel hyn yw sut y maent yn cael eu bwriadu i gael eu gweld. Yn naturiol fel crwyn defaid yn wahanol liwiau, patrymau, siapiau, ac yn union gall maint yn amrywio ychydig yn ôl i fyny at 10% o'r rhai y dangosir ar y safle. Mesuriadau y mawr a mawr ychwanegol crwyn defaid yn cael eu dangos yn y tabl isod.

Rygiau croen dafad yn FelinFach

Heb eithriad, mae ein sengl crwyn defaid yn ddilys, 100% naturiol gyfan yn berffaith crwyn a fleeces - nid ydynt yn cael eu 'cynhyrchu' neu gwnïo at ei gilydd o ddarnau bach gyda eraill deunyddiau synthetig i ffurfio un croen dafad. Mawr rygiau croen dafad yn cael eu crwyn defaid unigol (fel y disgrifir uchod - y cyfan yn berffaith fleeces) gwnïo at ei gilydd. Nid ydym yn cynnig fawr faux rygiau croen dafad, neu unrhyw artiffisial rygiau, sydd wedi cael eu lliwio neu cannu. Mae ein rygiau croen dafad ydynt ar gael mewn unrhyw manwerthu eraill siopau megis IKEA neu Dunhelm!

Crwyn defaid Cyrchu a Ffermio

Mae ein holl rygiau croen dafad yn cael eu gwneud o ddefaid sydd wedi eu geni, magu a ffermio yn y DU yn naturiol yn yr awyr agored yn amgylcheddau pori. Nid ydym yn mewnforio defaid ar gyfer gwneud rygiau croen dafad. Ein Prydeinig crwyn defaid yn sgil-gynnyrch y diwydiant ffermio, y diwydiant sydd â rhai o'rsafonau uchaf o ran lles anifeiliaid yn y byd.Mae'r rhain defaidyn cael eu magu a ffermio i yn unig yn cynhyrchu rygiau croen dafad.

Maint

Disgrifiad

 
Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Nodweddiadol maint tua chwe troedfedd wrth 2 droedfedd (183 cms x 60)
Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Nodweddiadol maint tua chwe troedfedd gan 3.75 troedfedd (180 cm x 112)
Cwad croen dafad rug - pedwar fleeces gwnïo at ei gilydd. Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Nodweddiadol maint tua chwe troedfedd wrth 4 troedfedd (183 x 120 cm)
Sexto croen dafad rug - chwe fleeces gwnïo at ei gilydd. Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Nodweddiadol maint tua chwe troedfedd wrth 6 troedfedd (183 cms x 183)
Swyddfa'r prif swyddog technegol croen dafad rug - wyth fleeces gwnïo at ei gilydd. Dwbl croen dafad rug - dau fleeces gwnïo gyda'i gilydd ochr yn ochr. Nodweddiadol maint tua chwe troedfedd wrth 7 troedfedd (183 cms x 210)
 

 

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Diweddarwyd ddiwethaf 12fed Awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More