Mai 23, 2019 2 min read

Blancedi Tapestri Cymru

Ein Tapestri CymruEnw'r casgliad yw 'Hiraeth' ac nid oes dim yn dweud Hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig eiconig, tafliad na chlustog. Mae Hiraeth yn gysyniad Cymreig o hiraethu am gartref, y gellir ei gyfieithu'n llac fel 'hiraeth', neu, yn fwy cyffredin, 'hiraeth'. Mae llawer yn honni bod 'huraeth' yn air na ellir ei gyfieithu, sy'n golygu mwy na dim ond "colli rhywbeth" neu "gartref coll". Mae'r Casgliad Hiraeth hwn o'r Blancedi Tapestri Cymreig eiconig yn parhau i fod yn un o ffefrynnau ein cwsmeriaid.

Ychwanegiad syfrdanol i unrhyw gartref, traddodiadol neu gyfoes. Gan ddefnyddio gwlân newydd pur ar ddolen Dobbcross 1930, mae pob rhyfel yn cael ei edau drwy'r heddls â llaw. Mae'r dyluniad 'gwehyddu dwbl' yn cynhyrchu blancedi y gellir eu gwrthdroi sy'n ymarferol, yn gwisgo'n galed ac yn wirioneddol gynnes. Mae ein hamrywiaeth o glustogau tapestri yn ategu pob un o'r blancedi tapestri Cymreig hardd hyn

Rydym wedi ehangu ein hamrywiaeth o blancedi tapestri mewn meintiau a lliwiau amrywiol a heddiw rydym yn cyhoeddi cyflwyno ein blanced Portmeirion yn Glas Cornflower sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Brenin, y tu allan i'r dwbl a'r un maint. Cliciwch yma [Casgliad Hiraeth] i weld holl ystod Tapestri Cymru

 

 

Adolygiadau Cwsmeriaid ar Tapestri Cymru (Gweler yr holl Adolygiadau Cwsmeriaid)

Caiff ein holl adolygiadau cwsmeriaid eu monitro a'u gwirio gan gwmni annibynnol. Ni ellir ei gyhoeddi ar y wefan hon heb wiriad annibynnol i gadarnhau bod yr adolygydd yn wir yn brynwr dilysedig o'r cynhyrchion.

Claire H. 26-02-2019Adolygiad 5 Seren Prynwr wedi'i Ddilysu
Newydd dderbyn fy blanced Tapestri Cymreig coch ac ni allwn fod wrth fy modd. Mae'r blanced yn hardd, roedd y gwasanaeth yn rhagorol ac roedd llongau i'r Unol Daleithiau yn rhesymol ac yn effeithlon. Aeth Karen allan o'i ffordd i'm helpu i gael yr union beth yr oeddwn am ei gael. Cwsmer hapus iawn!

Catherine T 21-12-2018Adolygiad 5 Seren Prynwr wedi'i Ddilysu
Mae'r taeniad gwely tapestri yn hardd ac roedd y ddarpariaeth yn gyflym iawn. Diolch yn fawr iawn

Sarah R. 5-12-2018Adolygiad 5 Seren Prynwr wedi'i Ddilysu
Cyflwyno Nofft, caru dyluniad y tapestri, diolch!

Lizzie J 30-11-2018 Adolygiad 5 Seren Prynwr Wedi'i Ddilysu
Blanced pram dylunio tapestri traddodiadol hyfryd o Cymru. Lliwiau llachar hwyliog hyfryd. Gwych am gynhesrwydd ychwanegol yn y tywydd oer.

Gweler yr holl Adolygiadau CwsmeriaidAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More