Ebrill 18, 2020 3 min read

Hiraeth

Gair Cymraeg yw Hiraeth sy'n cael ei ddefnyddio bob dydd yn y Gymraeg yn y cyfnod modern. Mae hefyd yn un o ychydig o eiriau Cymraeg a ddefnyddir yn gyffredin yn yr iaith Saesneg fel bach a cwtch.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Fel llawer o eiriau angerddol cryf yn y Gymraeg nid oes yr un gair Saesneg sy'n cyfieithu ystyr y gair yn ddigonol ond mae'n golygu ymdeimlad dwfn o hiraeth, yn ddyhead am yr hyn a aeth heibio, ymdeimlad o hiraeth yn frith o alar neu ofid drosodd y coll neu'r ymadawedig. Mae un ymgais i ddisgrifio hiraeth yn Saesneg yn dweud ei bod yn “hiraeth i fod lle mae eich ysbryd yn byw.” Mae'r disgrifiad hwn yn gwneud rhywfaint o synnwyr o'r cyfuniad o eiriau sy'n disgrifio'r teimlad hwn. Gall y man lle mae eich ysbryd yn teimlo fwyaf gartref fod yn lleoliad corfforol y gallwch ddychwelyd iddo ar unrhyw adeg, neu gall fod yn fwy hiraethus am gartref, nad yw ynghlwm wrth le, ond amser o'r gorffennol na allwch ddychwelyd ond i trwy ailedrych ar hen atgofion. Efallai na allai'ch cartref ysbrydion fod yn un o'r uchod hyd yn oed, un nad ydych chi'n cael eich gwahanu oddi wrth y gofod yn unig

Casgliad FelinFach Hiraeth

Gair mor eiconig yw hiraeth fel ein bod wedi galw ein Casgliad Tapestri Cymreig, "Hiraeth". Mae blancedi, tafliadau a chlustogau tapestri Cymru hefyd yn batrwm eiconig ac yn enwog ledled y byd. Roedd yn ymddangos i ni fod "does dim yn dweud Hiraeth yn fwy na blanced tapestri Cymreig eiconig ".

Blanced Tapestri Cymru - Harlech Blanced Tapestri Cymru - Portmeirion Blanced Tapestri Cymru - Draig Goch

Sut mae Hiraeth yn Rhagenw

Gan ei fod yn aml yn cael ei ddefnyddio yn yr iaith Saesneg, cwestiwn cyffredin yw gofyn sut i'w ynganu - ceisiwch ddweud “here-eyeth” ac ni fyddwch yn bell i ffwrdd! Yn ddiddorol mae gair cyfatebol yn ieithoedd Cernyweg a Llydaweg (ieithoedd Celtaidd eraill) “hireth” mewn Cernyweg a “hiraezh” yn Llydaweg.

Hiraeth mewn Caneuon a Barddoniaeth Gymraeg

Mae yna lawer o enghreifftiau o’r gair hiraeth yn cael ei ddefnyddio mewn caneuon a barddoniaeth Saesneg ond bron yn sicr mae’r enwocaf yn y gân Gymraeg, “We’re keep a welcome”. Fe'i cyfansoddwyd gan Mai Jones, a anwyd yng Nghasnewydd, Gwent, (6ed Chwefror 1899 - 7fed Mai 1960).

Ym 1940, cydweithiodd Mai gyda’r telynegwyr Lyn Joshua a James Harper i greu’r gân Gymraeg fyd-enwog bellach “You’ll Keep a Welcome”. Tra’n gân hollol Saesneg, mae’n defnyddio’r gair hiraeth i ddisgrifio’r hiraeth i fod yn ôl adref yng Nghymru, fel a ganlyn;

Bydd croeso i'r wlad hon o gân
A chyda chariad nad yw byth yn methu
Byddwn yn cusanu bob awr o hiraeth
Pan ddewch adref eto i Gymru

Byddwn yn Cadw Geiriau Croeso

Ymhell i ffwrdd mae llais yn galw
Clychau o amser cof
Dewch adref eto, dewch adref eto
Maen nhw'n galw trwy gefnforoedd amser

Byddwn yn cadw croeso ar lethrau'r bryniau
Byddwn yn cadw croeso yn y Vales
Bydd y wlad hon yr oeddech chi'n ei hadnabod yn dal i ganu
Pan ddewch adref eto i Gymru

Bydd croeso i'r wlad hon o gân
A chyda chariad nad yw byth yn methu
Byddwn yn cusanu bob awr o hiraeth
Pan ddewch adref eto i Gymru

Byddwn yn cadw croeso ar lethrau'r bryniau
Byddwn yn cadw croeso yn y Vales
Bydd y wlad hon yr oeddech chi'n ei hadnabod yn dal i ganu
Pan ddewch adref eto i Gymru

Bydd croeso i'r wlad hon o gân
A chyda chariad nad yw byth yn methu
Byddwn yn cusanu bob awr o hiraeth
Pan ddewch adref eto i Gymru

Byddwn yn cusanu bob awr o hiraeth
Pan ddewch adref eto i Gymru

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Ebrill 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More