Medi 21, 2019 4 min read

Castell Harlech Cymru

Tref Harlech ei leoli yn y gogledd-orllewin ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae'n arbennig o enwog am ei clogwyn amddiffynfeydd canoloesol, sef castell Harlech. Mae'r golygfeydd o'r castell waliau yn cael eu ysblennydd, rhychwantu gan y Llyn Penrhyn, i'r Wyddfa ac Eryri a Bae Ceredigion yn y de. Mae'n dref fechan o lai na 2,000 o drigolion yn sir hanesyddol Meirionnydd neu Meirionydd ym mae Tremadog, heddiw yn Sir Gwynedd. Mae'n rhan o dair y byd UNESCO safleoedd treftadaeth yng Nghymru, sefCestyll a Muriau Tref Edward i yng ngwynedd-yng Nghaernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech yng ngogledd-orllewin CymruUNESCO yn ystyried y safleoedd i fod yn y "gorau enghreifftiau o ddiwedd y 13eg ganrif a dechrau'r 14eg ganrif phensaernïaeth filwrol yn Ewrop".

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Adeiladwyd Castell Harlech gan Edward y 1af o Loegr yn hwyr yn y drydedd ganrif ar ddeg ar yr un pryd â'r Castell Caernarfon, Castell Conwy a Chastell Biwmares. Mae'n un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd yng ngogledd Cymru. Mae'r golygfeydd o'r castell waliau dros draeth Harlech a'r môr yn y gorllewin ac i Eryri yn y gogledd yn ysblennydd.

Cyn y gwaith o adeiladu Castell Harlech, yn y drydedd ganrif ar ddeg y cwmwd Ardudwy (lle mae Harlech wedi ei leoli) yn cael ei lywodraethu gan y tywysogion Gwynedd o'r Llys, neu lys brenhinol, a leolir yn Ystumgwern.  Y gwaith adeiladu yn cychwyn gan y Brenin Edward y 1af a daeth yn rhan o hyn a elwir yn haearn gylch o gestyll ar hyd arfordir gogledd Cymru a oedd yn ar ôl cwblhau yn ymestyn o'r Fflint, Rhuddlan a Conwy yn y nac a Beaumares, Caernarfon a Harlech yn y de a'r gorllewin. Cestyll hyn oedd yn bwriadu i atal y rhanbarth o byth eto yn dod yn ganolbwynt o wrthryfel a cadarnle olaf o wrthwynebiad gan Dywysogion Cymru. Mae'r gwaith o adeiladu Castell Harlech dechreuodd yn 1283 ac fe'i cwblhawyd ym 1289 ar - y canlyniad terfynol yn berffaith consentrig y castell, lle mae un llinell o amddiffynfeydd yn cael ei amgáu gan un arall.

Owain Glyndwr Goresgyniad Castell Harlech

O 1289 ymlaen, bydd y castell yn chwarae rhan bwysig mewn nifer o rhyfeloedd dros y canrifoedd gwrthsefyll gwarchae Madog ap Llywelyn rhwng 1294 a 1295, ond yn gostwng i Owain Glyndŵr ym 1404. Yn dilyn Glyndwr goncwest, sefydlodd y castell fel ei breswylfa ac yn pencadlys milwrol ar gyfer gweddill y gwrthryfel, hyd nes yn cael ei ddal unwaith eto gan heddluoedd yn lloegr yn 1409.

Harlech Town

Harlech yn ddeniadol iawn dref glan môr sydd yn ymffrostio traethau sydd wedi ennill gwobrau, yn gwrs golff, mae llawer o siopau diddorol a bywiog celf a chrefftau, ond mae'n adnabyddus yn bennaf am ei chastell. Castell Harlech yn sefyll canoloesol amddiffynfa sy'n codi o wyneb y clogwyn ac yn cynnig ymwelwyr golygfeydd godidog dros y môr ac Eryri.

Y mae yn awr hefyd yn adnabyddus am y lleoliad y Stryd mwyaf Serth yn y Byd fel yn y Guinness Book of Records. Ym mis gorffennaf 2019, yn swyddogol yn y Guinness amlwg y stryd a enwir (yn Gymraeg) Ffordd Pen Llech, gan gymryd y cofnod o Baldwin Street, Dunedin, Seland Newydd.

Brenhinol Dewi Sant Cwrs Golff

Royal St. david's Golf Club, a sefydlwyd ym 1894, yw un o'r goreuon yng Nghymru cyrsiau golff ac yn aml yn graddio 'ar ei Orau cwrs golff yng Ngogledd Cymru'. Mae'n cynnig prawf heriol o golff mewn lleoliad prydferth yn y rhan fwyaf o hardd a golygfaol rhan o Gymru gyda'r môr a'r twyni yn un ddiwedd y cwrs ac yn Gastell Harlech ar y llaw arall.Mae'r Clwb yn cael ei gynnal i Gymru, y DU ac yn Rhyngwladol Twrnameintiau golff, gan gynnwys y Merched Daith Ewropeaidd ac Ewropeaidd Hŷn Daith.

Y Stryd mwyaf Serth yn y Byd

Ym mis gorffennaf 2019, stryd yng ngogledd Cymru wedi bod yn datgan y mwyaf serthllofnodi cyhoeddus tarmacked ffordd yn y byd.

Y Stryd mwyaf Serth yn y byd - Ffordd Pen Llech Harlech

Guinness World Records gwirio y graddiant o Ffordd Pen Llech ar 37.45%. Syrfewyr ac yn cymryd mesuriadau yn ionawr 2019 a oedd yn dangos bod Ffordd Pen Llech wedi cael un yn 2.67 graddiant ar ei mwyaf serth yn rhan, o gymharu â'r cofnod cyfredol deiliad un yn 2.86.

Fodd bynnag, ym mis ebrill 2020, Baldwin Street, yn Dunedin, Seland Newydd, wedi cael ei adfer yn y byd stryd mwyaf serth/ffordd ar ôl apêl ffurfiol a chofnodi adolygiad. Y penderfyniad i adfer y deiliad record flaenorol oedd yn cyrraedd yn dilyn cwblhau'r adolygiad helaeth o'r apêl, a gyflwynwyd gan gynrychiolwyr o Baldwin Street.

Felly mae'n ymddangos bod Harlech yn awr wedi ail stryd mwyaf serth yn y byd!!!

Pethau efallai na fyddwch yn gwybod am Harlech

  • I'r de o Harlech yn y Rheilffordd Stêm Fairbourne, lleiaf Cymru ar y rheilffordd gul. Un o'r gorsafoedd yn cael ei alw'n Gorsafawddacha'idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion sy'n honni i fod yn yr enw hiraf yng Nghymru fel y mae hwy sy'n Llanfairpwyll yn ynys Môn. Mae'r ddau yn enwau yn y Guinness Book of Records Mae'n golygu 'Mawddach orsaf a'i dannedd y ddraig yn y gogledd Penrhyn Road ar y traeth euraidd Bae Ceredigion
  • Yn y Rhyfel y Rhosynnau, Harlech oedd yr olaf y brenhinwyr gastell yng Nghymru i ildio i fyddin Oliver Cromwell.
  • Yr awdur ac athronydd Bertrand Russell yn byw ym Mhenrhyndeudraeth, ger Harlech, yn y blynyddoedd olaf ei fywyd. Enillodd y Wobr Nobel am lenyddiaeth yn 1950.

Am FelinFach

Mae ein cwmni, FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Diweddarwyd diwethaf ar 12 medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More