Mehefin 14, 2019 5 min read

Edafedd wedi'i liwio â llaw - Lliwiau naturiol

Mae ein edafedd wedi'i liwio â llawac mae ffabrigau eraill gan gynnwys cyfuniadau a lliain cotwm, cotwm a sidan i gyd yn ffibr naturiol 100%. Maent yn gynnyrch adnewyddadwy, cynaliadwy, bioddiraddadwy ac yn gynnyrch ecogyfeillgar.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Rydym yn lliwio â llaw yn unig gyda llifynnau naturiol 100% yn Stiwdio Lliw FelinFach - nid ydym yn defnyddio lliwiau synthetig na llifynnau. Rydym hefyd yn lliwio gwlân a ffabrigau eraill â llaw gan gynnwys alpaca, mohair, gafr, lliain a sidan. Mae ein edafedd naill ai'n edafedd gwlân Cymreig neu gnu yn y DU ac yn dod o ffermydd neu dyddynnod sy'n lleol i ni yn Sir Benfro neu'r DU. Rydym yn gefnogwr swyddogol yr Ymgyrch dros Wlân ledled y byd a thrwy brynu'n lleol pan allwn, rydym yn cefnogi ein ffermwyr defaid. Rydym yn paratoi edafedd hosan wedi'i liwio â llaw, edafedd cotwm wedi'i liwio â llaw, edafedd les wedi'i liwio â llaw ac edafedd brith wedi'i liwio â llaw.

Edafedd wedi'i liwio â llaw - Wedi'i liwio â lliwiau llifyn naturiol 100%

Dim ond edafedd o'r ansawdd uchaf yr ydym yn ei ddefnyddio ac yna byddwn yn lliwio â llaw ac yn gorffen â llaw gan ddefnyddio dŵr o ffynhonnau yn ein Melin ar gyfer y golch a'r rinsio terfynol.

Edafedd wedi'i liwio â llaw gyda llifynnau naturiol 100% - Yak YarnEdafedd wedi'i liwio â llaw gyda llifynnau naturiol 100% - edafedd hosan Bluefaced Leicester Edafedd wedi'i liwio â llaw gyda llifynnau naturiol 100% - edafedd Gotland Leicester Bluefaced

Ein diddordeb yn edafedd wedi'i liwio â llawac mae gwau gydag edafedd wedi'i liwio â llaw yn arbennig yn deillio o fethu â dod o hyd i'r edafedd cywir ar gyfer y prosiect yn y lliw, y tôn neu'r cysgod cywir. Ar ôl i chi gael y lliw hwnnw yn eich pen neu gyfnodolyn ‘syniadau’ mae’n anodd gadael iddo fynd. Dechreuodd fy nhaith ddefnyddio llifynnau asid - ddim cynddrwg ag y mae'n swnio, mae angen cynhwysyn asidig ar y llifynnau hyn i rwymo i'r edafedd neu'r ffabrig e.e. finegr. Allan o chwilfrydedd fe wnaethon ni roi cynnig ar y llifynnau naturiol, unwaith roedden ni wedi gwirioni. Er bod y llifynnau synthetig yn haws ac yn bendant yn cymryd llai o amser i ddefnyddio'r lliwiau a gyflawnir gan ddefnyddio llifyn naturiol, gwnewch hynny mor werth chweil. Mae harddwch a dyfnder lliw i liwiau naturiol sy'n dod hyd yn oed yn fwy prydferth gydag oedran. Rydym yn defnyddio llifynnau naturiol yn unig yn ein proses Indigo, Madder, Weld, ac ati, a'n hasiant gosod yw Alum, halen metelaidd toddadwy mewn dŵr nad oes ganddo lawer o wahanol ddefnyddiau ym mywyd beunyddiol.

Gall yr anhawster i gael cysondeb rhwng baddonau llifynnau fod yn broblem ond credwn fod hyn yn rhan o'r swyn wrth ddefnyddio llifyn naturiol - byth yn gwybod yn iawn beth fydd y canlyniadau ac fel arfer yn cael ei synnu ar yr ochr orau!

Llifau Naturiol sy'n Seiliedig ar Blanhigion Botanegol

Dilyniant naturiol o edafedd lliwio oedd lliwio, blocio a phrintio sgrin fy ffabrig. Mae hwn yn sicr yn llafur cariad ac amynedd! I drosi dyfyniad llifyn yn inc neu baent ar y cysondeb cywir ac nid yw'r amynedd sydd ei angen yn aros i'r ffabrig wella cyn y gallwch weld y canlyniad yn un o fy mhwyntiau cryf ond ar y cyfan mae'n werth aros amdano. Mae Indigo vat yn broses ei hun sydd hefyd yn werth chweil oherwydd gall y canlyniadau fod yn syfrdanol ac nid oes angen i ni aros yn rhy hir!

Fel y bydd pawb yn gwybod mae'r grefft o liwio naturiol wedi bod yn cael ei defnyddio ers canrifoedd a dim ond tua 150 mlynedd yn ôl y daeth llifynnau synthetig yn drech. Rydym yn defnyddio llifynnau traddodiadol madder, indigo, cutch, lac, logwood a mordants naturiol Alum, tannins Myrobalan neu dderw.Nid oes unrhyw liw naturiol yn gwrthsefyll pylu 100% (mae'r un peth yn wir hefyd am rai llifynnau synthetig). O dan ddefnydd arferol, dim ond dros gyfnod hir o amser y byddai gofal a gwisgo unrhyw bylu yn weladwy. Rwy'n credu bod hyn ond yn ychwanegu at swyn llifyn naturiol wrth i'r lliwiau ddod yn feddalach.

Yarn Dyed Hand Hand UK - Cynnyrch Gwlân Crefftus

Rydym yn lliwio niferoedd bach i sicrhau ansawdd y llif sy'n cael ei dderbyn ac i geisio sicrhau lliw cyson rhwng ysgerbydau.Er mai llifynnau asid yw'r dull mwyaf poblogaidd i liwio gwlân neu ffabrig, mae edafedd wedi'i liwio â llaw, wedi'i liwio â llifynnau naturiol sy'n seiliedig ar blanhigion yn parhau i fod yn gynnyrch wedi'i grefftio â llaw, weithiau'n unigryw ond byth yn cael ei gynhyrchu mewn màs.

Rydyn ni'n dewis gweithio gyda'r edafedd gorau wrth wehyddu ein blancedi a hefyd yn ein Stiwdio Dye naturiol. Trwy ddefnyddio ffibr naturiol o ansawdd rhagorol, gan gynnwys gwlân Cymreig, edafedd gwlân Cymreig, edafedd Prydeinig ac edafedd moethus, a thrwy ddod o hyd i ddarnau naturiol botanegol pur, rydym yn gallu cynhyrchu edafedd hardd wedi'i liwio â llaw. Mae'r lliwiau o liwiau naturiol yn swynol, bydd pob un yn dibynnu ar ble tyfwyd y deunydd lliw, sut y cafodd ei gynaeafu, y ffibrau'n cael eu lliwio, a'r dull o gymhwyso rydyn ni'n ei ddefnyddio.

Mae'n cymryd amser, gwybodaeth ac amynedd ond rydyn ni'n caru'r hyn rydyn ni'n gallu ei wneud yn Stiwdio Dye ac yn gobeithio bod hyn yn digwydd yn yr edafedd. Gellir ailadrodd lliwiau edafedd wedi'u lliwio â llaw, wedi'u lliwio â lliwiau naturiol ond ni allant fyth fod yr un peth yn union - rhan o harddwch cynnyrch wedi'i wneud â llaw!

Mae gennym ddetholiad o 4 edafedd lliwio llaw Ply, Aran, DK / Gwaethaf a Lace ar gael mewn ysgerbydau 50 gram neu 100 gram a hefyd mewn edafedd heb eu lliwio ar gyfer marw â llaw.

Edafedd wedi'i liwio â llaw gyda llifynnau naturiol 100% - ni ddefnyddir lliwiau llifynnau synthetig

Mae hwn yn gynnyrch wedi'i grefftio â llaw ac felly mae'n bosibl bod gwahaniaethau cysgodol rhwng ysgerbydau. Argymhellir newid yr ysgerbwd bob ychydig resi er mwyn osgoi stripio lliw neu gysgod. Dylid rhoi gofal arferol i osgoi ffeltio ac ymestyn yr edafedd.

Argymhellir hefyd bod yr holl edafedd yn cael ei olchi â llaw gyda glanedydd niwtral o pH mewn dŵr oer gyda'r cynnwrf lleiaf. Gall llifyn naturiol fod yn sensitif i pH sy'n golygu oherwydd asidedd neu alcalinedd mewn rhai glanedyddion arferol byddai'r lliw edafedd yn cael ei addasu neu ei newid. Dyma hefyd pam na ddylech fyth rinsio edafedd neu ffabrig wedi'i liwio'n naturiol â finegr, a gredir ar gam fel ffordd o osod lliw gan y byddai hyn hefyd yn arwain at newid lliw.

Nid oes unrhyw liw naturiol yn gwrthsefyll pylu 100% (mae'r un peth yn wir hefyd am rai llifynnau synthetig) O dan ddefnydd arferol, dim ond dros gyfnod hir o amser y byddai gofal a gwisgo unrhyw bylu yn weladwy. Credwn nad yw hyn ond yn ychwanegu at swyn llifyn naturiol wrth i'r lliwiau ddod yn feddalach. Fodd bynnag, os ydych chi'n storio ein edafedd, ffibr neu ffabrig mewn ffenestr heulog sy'n wynebu'r de neu o dan lamp dwyster uchel yna ni allwn warantu y bydd y lliwiau'n aros yn wir.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More