Medi 29, 2020 2 min read

Cardiau Rhodd a Thalebau

Siopa i rywun arall ond ddim yn siŵr beth i'w gael? Rhowch yr anrheg o ddewis iddyn nhw gyda cherdyn rhodd FelinFach yn cychwyn o gyn lleied â £ 10.

Mae Cardiau Rhodd yn syniad presennol gwych ar gyfer pob achlysur i anwyliaid, ffrindiau a theulu. Gadewch iddyn nhw ddewis eu pryniant delfrydol, boed yn flanced Gymraeg, Blanced Tapestri Cymreig, edafedd wedi'i lliwio â llaw neu sgarff sidan wedi'i lliwio â llaw.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

 

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i Gwneud â Llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Cardiau Rhodd a Thalebau (parhad)

Sylwch NAD oes gan ein Cardiau Rhodd ddyddiad dod i ben, felly nid oes angen i chi boeni pryd mae'r Cerdyn Rhodd yn rhedeg allan - nid oes ganddo! Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y cardiau rhodd yn blediwr pobl gwarantedig.

Dosbarthir ein cardiau rhodd trwy e-bost ar ôl eu prynu ac maent yn cynnwys cyfarwyddiadau i'w hadbrynu wrth y ddesg dalu ac nid oes ganddynt unrhyw ffioedd prosesu na cludo ychwanegol. Dim ond yn yr arian cyfred y cawsant eu prynu yn wreiddiol y gellir adbrynu cardiau rhodd.

Rydym yn hapus i anfon cerdyn rhodd corfforol os yw'n well gennych. Os hoffech gael cerdyn rhodd corfforol yna teipiwch hwnnw yn eich Nodiadau wrth y ddesg dalu gyda'r cyfeiriad cludo. Mae gennym dudalen Cwestiynau Cyffredin manwl ar gyfer cardiau rhodd, Cliciwch yma ...

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid ac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Hydref 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More