Awst 01, 2020 2 min read

Gee Ceffyl Bach

Mae Gee ceffyl bach yn hwiangerdd neu gân hardd i blant ac mae'n cael ei chwilio'n rheolaidd ar y wefan hon. Felly dyma'r geiriau gyda chyfieithiad Saesneg.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Gee Ceffyl Bach

Gee ceffyl bach yn cario ni'n dau
dros y mynydd i hela cnau
dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slic
syrfwyd ni'n dau, wel dyna i chi dric!

Cwyd Robin bach saf ar dy ddrw
sych dy lygaid, lleidr'r gwaed
neidiwn ein dau ar ein ceffyl bach gwyn
i fyny'r mynydd ac i lawr y glyn.

Gee ceffyl bach dros ffrîs y coed
fel tylwyth teg mor dyner dy droed
carlam ar garlam ar y cwmwl mawr gwyn
neid dros y lleuad ac i lawr yn y llyn.

Traddodiadol

Ceffyl Bach Gee

Gee i fyny ceffyl bach yn cario dau ohonom,
dros y mynydd i hela cnau,
dŵr yn yr afon ac mae'r garreg yn llithrig,
mae'r ddau ohonom yn syrthio, wel dyna'r tric!

Codi Robin fach, sefyll ar eich traed
sychu eich llygaid, anghofio'r gwaed,
byddwn yn neidio ar ein ceffyl bach gwyn,
fyny'r mynydd ac i lawr y glen

Gee i fyny ceffyl bach dros ganghennau'r pren
fel tylwyth teg, mor ysgafn
galar a galar ar y cwmwl gwyn mawr
neidio dros y lleuad ac i lawr i'r llyn

Traddodiadol

 

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddarwyd Ddiwethaf 10fed Awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More