Medi 01, 2020 2 min read

Cennin pedr a Cennin

Ar frig y rhestr o 50 blodau a pherlysiau (a rhai chwyn) yn cael Cenedlaethol blodau Cymru, y cennin pedr sydd yn draddodiadol yn gwisgo ar Ddydd gŵyl Dewi. Y llysiau a elwir yn cenhinen yn cael ei ystyried hefyd i fod yn traddodiadol arwyddlun Cymru.

Mae yna nifer o esboniadau o sut y cennin ddaeth i gael ei fabwysiadu fel arwyddlun cenedlaethol Cymru. Un yw bod Dewi cynghori Cymru, ar y noson cyn y frwydr yn erbyn y Sacsoniaid, i wisgo cennin yn eu capiau gwahaniaethu ffrind o foe. Fel Shakespeare cofnodion yn Henry V, y saethwyr Cymreig yn gwisgo cennin ym mrwydr Agincourt ym 1415.

Blodyn a Blodau (Blodau a Blodau)

Cenhinen Pedr,Cennin pedr

Eirlys,Lili wen fach

Blodyn ymenyn,Buttercup

Llygad y dydd,Llygad y dydd

Clychau a'r gog,Clychau'r gog

Grug,Heather

Lafant,Lafant

Bysedd y cŵn,Foxglove

Pabi Cymreig,Cymru Pabi

Ffriddlys, Anemone

Teim,Teim

Blodau a'r gog,Cwcw blodyn

Blodyn neidr,Pinc Campion

Blodyn y gwynt,Wood Anemone

Blodyn yr haul,Blodyn yr haul

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Cymru Blodau Enwau (parhad wedi)

Eithin,Eithin (pl)

Ffion,Fowglove

Dant y llew,Dant y llew

Meillion,Meillion

Carn yr ebol,Coltsfoot

Cenhinen Bedr,Cennin pedr

Briallen,Primrose

Craf y geifr,Ramsons (garlleg Gwyllt)

Bonet nain,Columbine

Aur yn y gors,Morfa Melyn

Pidyn y gog,Gwyllt Arum (Gog peint)

Saets,Sage

Rhosyn y gwyllt,Rhosyn gwyllt (Ci rhosyn)

Troed y llew,Mantell fair

Gwlydd y perthi,Holltwyr (Goosegrass)

Barf y affr,Gafr beard

Ysgallen,Ysgall

Llin y llyffant,Toadflax

Briallu mair,cowslips

Camri, Camri

Ceian, Carnasiwn

Celyn y môr,Sea holly

Gorthyfail,Cow parsley

Gwynonwen, Lilly y Dyffryn

Trilliw,Wild pansy

Delia, Dahlia

Eirys, Iris

Fioled,Fioled

Lili Wen Fach,Lili wen fach

Helyglys hardd,Rosebay Willowherb

Suran y coed,Suran y coed

Troed y iâr,Aderyn-droed y ceirw

Banadl,Broom

Uchelwydd,Uchelwydd

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 21 Tachwedd 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More