Hydref 31, 2019 2 min read

Americymru

FelinFach yn falch i ymuno â'r Americymru rhwydwaith (Cliciwch yma i ymweld â) sydd yn wefan wych ar gyfer y Gymraeg, cyn pats a phobl o dras Cymreig yn y 'America' ac mewn mannau eraill ac yn rhoi Croeso Cymru 'daiaspora' :)

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Americymru (parhad wedi)

Americymru yn ceisio darparu rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer Cymru, pobl o dras Cymreig a Cymruphiles i gyd dros y byd .Mae'r rhwydwaith yn fan lle gall aelodau rannu eu profiadau o Gymru a chymryd rhan yn gyfeillgar ddadl yn ein fforymau. Mae'r rhwydwaith wedi llawer o nodweddion sy'n caniatáu i bobl sy'n rhannu cariad o Gymru i gyfathrebu a rhannu lluniau, fideos, dolenni, blogposts ac ati, a byddwn yn ychwanegu nodweddion newydd o bryd i'w gilydd. Mae hefyd yn estyn croeso cynnes i ein cefndryd Celtaidd eraill o cenhedloedd.

FelinFach a baner ar Americymru


Yn ail Americymru yn ceisio hyrwyddo Cymru yn ogystal ag yn y Gymraeg-Americanaidd cymunedol a cymunedau eraill yn y Gymraeg 'cymry ar wasgar' yng Nghymru. Nid oes ganddo unrhyw agenda gwleidyddol, wrth wneud hynny, ond dim ond awydd i helpu i ymgyfarwyddo ei aelodau a darllenwyr gyda y gorau o traddodiadol a modern, Cymraeg llenyddiaeth, cerddoriaeth a diwylliant. Am y rheswm hwn mae'n annog defnydd o'r safle fel 'siop-ffenestr' yn y rhan fwyaf o achosion.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf 3ydd tachwedd 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More