Hydref 22, 2020 3 min read

Dylan Marlais Thomas

Ei eni ar 27 hydref 1914, yn Abertawe, De Cymru, Dylanroedd Cymrubardd ac awdur y mae ei gwaith yn cynnwys y cerddi

  • Do not go gentle into that good night
  • And death shall have no dominion
  • Under Milk Wood

Dylan ddaeth yn eithriadol o boblogaidd yn ystod ei oes ac mae hyn yn parhau ar ôl ei farwolaeth gynamserol yn oed o 39 yn Ninas Efrog Newydd.

Gyrfa Gynnar

Thomas gollwng allan o'r ysgol yn un ar bymtheg i fod yn iau gohebydd ar gyfer y South Wales Daily Post. Erbyn mis rhagfyr 1932, ei fod yn gadael ei swydd ar y Swydd ac yn penderfynu canolbwyntio ar ei farddoniaeth yn llawn-amser. Yn ystod y cyfnod hwn, yn ei arddegau hwyr, sy'n Thomas, yn ysgrifennu mwy na hanner ei collected poems.

 

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Dylan Thomas (Parhad wedi)

Yn 1934, pan oedd Thomas yn ugain, symudodd i Lundain, enillodd y Bardd Gornel gwobr llyfr, a gyhoeddwyd ei lyfr cyntaf, 18 Poems (Y Ffortiwn yn y wasg), er clod mawr. Mae'r llyfr yn tynnu o gasgliad o farddoniaeth yn llyfrau nodiadau Thomas wedi ysgrifennu mlynedd yn gynharach, fel y byddai llawer o'i llyfrau mwyaf poblogaidd.

Ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi 18 PoemsThomas yn cwrdd â'r dawnsiwr Caitlin Macnamara mewn tafarn yn Llundain. Ar y pryd, hi oedd y feistres o arlunydd Augustus John. Macnamara a Thomas yn cymryd rhan mewn carwriaeth ac yn briod ym 1937.

Am waith Thomas, Michael Schmidt yn ysgrifennu: "Mae yna fath o awdurdod y gair hud y cerddi cynnar; yn enwog ac yn boblogaidd yn ddiweddarach cerddi, mae'r hud yn yr holl sioe. Os oes ganddynt gyfrinach mae'n un yr ydym i gyd yn rhannu, yn rhannol erotig, yn rhannol marwnadol. Yn ddiweddarach y cerddi yn codi allan o bersonoliaeth."

Yn Llundain Yn Y Cyfnod

Yn 1940, Thomas a'i wraig wedi symud i Lundain. Roedd wedi gwasanaethu fel gwrth-awyrennau gynnwr, ond cafodd ei wrthod am fwy gweithgar frwydro yn erbyn o ganlyniad i salwch. I osgoi cyrchoedd awyr, y cwpl yn gadael Llundain yn 1944. Maent yn setlo yn y pen draw yn Nhalacharn, sir Gaerfyrddin, yn y Tŷ Cwch lle byddai Thomas yn ysgrifennu llawer o'i gerddi diweddar.

Thomas a gofnodwyd sioeau radio a gweithio fel sgriptiwr ar gyfer y BBC. Rhwng 1945 a 1949, ysgrifennodd, hadrodd, neu gynorthwyo gyda dros gant o ddarllediadau radio. Mewn un sioe, "Yn Gynnar Un Bore," ei fod yn arbrofi gyda y cymeriadau a'r syniadau a fyddai'n ddiweddarach yn ymddangos yn ei barddonol chwarae radioUnder Milk Wood (1953).

Efrog Newydd Cyfnod

Ym mis Ionawr 1950, yn dri deg pump oed, ymwelodd Thomas ag America am y tro cyntaf. Mae ei deithiau darllen o'r Unol Daleithiau, a wnaeth lawer i boblogi'r darlleniad barddoniaeth fel cyfrwng newydd i'r celfyddydau, yn enwog ac yn enwog. Thomas oedd bardd Rhamantaidd nodweddiadol y dychymyg Americanaidd poblogaidd—yr oedd yn theatrig, yn ymwneud ag anghydfodau crwydrol yn gyhoeddus, ac yn darllen ei waith ar goedd gyda dyfnder teimladau aruthrol.

Teithiodd Thomas i America bedair gwaith, gyda'i ymgysylltiad cyhoeddus olaf yn digwydd yng Ngholeg Dinas Efrog Newydd. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, cwympodd yng Ngwesty'r Chelsea ar ôl pwl yfed hir. Ar 9 Tachwedd, 1953, bu farw yn Ysbyty St. Vincent yn Sir Efrog Newydd yn dri deg naw oed. Roedd wedi dod yn ffigwr chwedlonol, am ei waith a swnllyd ei fywyd. Fe'i claddwyd yn Nhalacharn, a bron i ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, dadorchuddiwyd plac i Dylan yng Nghornel Poet Abaty Westminster.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Hydref 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More