Chwefror 14, 2020 1 min read

Dinefwr - Blancedi Tapestri Cymru

Diweddarwyd Ddiwethaf 14 Chwefror 2020

Mae ein blanced tapestri Cymreig Dinefwr, un o'r ffefrynnau bob amser, yn mynd yn ôl ar y gorwel! Mae gennym fan meddal ar gyfer cestyll a cheisiwn ymweld â nhw gymaint ag y mae amser yn ei ganiatáu! Rydym yn cael ein difetha am ddewis yng Nghymru ond Dinefwr yw un o fy ffefrynnau. Mae golygfeydd anhygoel Dyffryn Tywi o'i leoliad ar ben bryniau yn syfrdanol yn ogystal â chael eu llywio gan hanes Cymru. Ymwelwyd ddiwethaf ar ddiwrnod gorddwyrain glawog yn yr Hydref felly'r llwyd ar gyfer y garreg a'r awyr gyda chyffyrddiad o gnau ar gyfer y ceirw gwyndwn! Mae'n werth ymweld â'r castell a'r parcdir. Ar gael yn ein holl feintiau hael arferol i ddechrau. Mae archebion yn cael eu cymryd e-bostiwch - Cysylltwch â ni

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni, Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd Ddiwethaf 14 Chwefror 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More