Ebrill 02, 2020 3 min read

Beth yw Cwtch yn ei olygu?

Cwtch Cymraeg yw iaith y gair, ac yn un o'r ychydig o eiriau sy'n cael eu defnyddio gan siaradwyr Cymraeg bob dydd ond hefyd yn cael ei ddefnyddio gan siaradwyr saesneg heb unrhyw cyfieithu. Arall math tebyg o'r gair 'Hiraeth'. Mewn arolwg ledled y DU, cwtch dod i'r amlwg wrth i Gymru' hoff gair!!

Cwtch (ynganu 'kutch', i odli gyda 'butch') yw y gair Cymraeg am fath arbennig o cwtsh neu hug, ond mae hefyd yn llawer mwy na hynny. Ei ail ystyr yw cubbyhole neu gwpwrdd; lle bach lle i storio pethau yn ddiogel. Hiraeth, un arall yn anodd gair i gyfieithu yn golygu hiraeth (Cliciwch am fwy o wybodaeth).

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 


Cwtch - Enw neu Ferf, neu efallai Ansoddair

Cwtch yn cael ei ddefnyddio fel enw a berf. Gall person yn rhoi 'cwtch' (cwtsh) i rhywun arall, ond gallwch chi hefyd ofyn i berson 'i cwtsh i fyny'. Gallwch hyd yn oed yn esbonio bod rhywun yn 'cwtching' rhywun arall! Dyma rhai enghreifftiau o ystyr y gair cwtch...

  • Mae'n hug chi yn rhoi i rywun sy'n dangos eich bod wir yn poeni amdanynt.
  • Mae'n hug chi roi pan fydd eich ffrind yn cynhyrfu.
  • Mae'n hug chi roi eich arwyddocaol eraill.
  • Mae'n hug chi roi eich anifeiliaid anwes.
  • Mae'n hug chi ei roi i ffrind da iawn, a ydych wedi gweld mewn sbel.
  • Mae'n hug chi roi eich plant.
  • Mae'n hug sy'n rhoi tawelwch meddwl i chi ac yn gwneud popeth yn iawn.

Pan fyddwch yn rhoi rhywun cwtch, ei fod yn dod yn hafan ddiogel ac ymdeimlad o gartref.

Ym mis medi 2020, bydd cwsmeriaid yn adolygu FelinFach tapestri blanced (gweld yr holl adolygiadau) ac yn ei adolygu meddai "Hardd -Meddal, moethus, cwtchy. Perffaith.". Sy'n gwneud y gair cwtch ansoddair yn rhy!!!

Mae Enghreifftiau enwog y gair Cwtch

Y gair cwtch wedi cael ei glywed ar teledu ac nid y lleiaf gan y dyfarnwr rygbi byd enwog, Nigel Owens. Mae Nigel yn siaradwr Cymraeg, yn enwog am cywilyddio rhai ymladd chwaraewyr rygbi ar y TELEDU cenedlaethol pan ddywedodd: "Os ydych chi am gael cwtsh, yn ei wneud oddi ar y cae, nid arno". Hefyd yn yr ymadroddion, "gall unrhyw un cwtsh ond dim ond yn y Gymraeg y gall cwtsh" ac yn "hugs ar gyfer pawb; cwtches yn unig am ychydig, arbennig iawn o bobl" wedimynd i mewn bob dydd defnydd yng Nghymru.

Oxford English Dictionary

Ar y 10fed o awst 2005, y gair Cwtch yn cael ei ychwanegu at y Geiriadur saesneg Rhydychen a roddodd y gair newydd dod o hyd statws. Mae'r geiriadur yn dweud "Cwtch, sydd wedi hir bod yn air cyfarwydd i ni yn y Gymraeg, rhoddwyd dau diffiniadau: enw (Cymru) 1. cwpwrdd neu o cubbyhole. 2. mae cwtsh neu hug. Mae'n ymuno 128 geiriau newydd ac ymadroddion sy'n cael eu hychwanegu at y rhifyn diweddaraf. Nicholas Cneifio, uwch olygydd ar y geiriau newydd grŵp o y Geiriadur saesneg Rhydychen, 20 cyfrol gyfres sy'n cofnodi holl y geiriau erioed wedi mynd i mewn i'r iaith saesneg, dywedodd y gair wedi hanes hir yn yr iaith Gymraeg, ond yn awr yn yr un mor boblogaidd ymhlith siaradwyr cymraeg".

Cwtch - Beth yw hanes y gair?

Mae y gair hwn wedi unrhyw hanes neu gefndir... Wel, mae'r Geiriadur Trefol yn honni bod y "gair wedi ei gwreiddiau yn y Canol gair saesneg "couche" sy'n golygu gorffwys neu lle cuddio...' Os yw hynny'n wir, mae'r iaith Gymraeg yn ymddangos i wedi 'benthyg' ac ehangu ystyr sylweddol i lle y mae heddiw!!

Mae gair Tebyg o Danish, Hygge, sy'n cael ei ynganu'n hue-ga, yn cyfieithu'n llac fel cosiness ond fel Cwtch mae'n ymddangos bod ganddo ystyr ehangach. Yn gysylltiedig â'r gair "hug", mae gan Hygge ymdeimlad o gylch, o ffiniau, o le diogel. Mae'n ymwneud â theimlad o les, am fwynhad tawel, boed hynny drwy amser a dreulir gyda ffrindiau agos neu deulu. Fel cwtch, mae hylan wedi dod i'r Saesneg ar ffurf heb ei drosi.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd ddiwethaf 12fed Medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More