Chwefror 28, 2019 2 min read

Sir Benfro i'r Byd

Mae FelinFach yn gwmni annibynnol o Gymry sydd wedi'i leoli mewn hen felin flawd 200 mlwydd oed yn ardal fynydd y Preseli oSir benfro, Cymru, y DU. Cwmni bach yw FelinFach ond mae'n rhoi sylw penodol i fanylion yn ei holl gynnyrch, tarddiad y cynhyrchion ac yn y morgludiant a'r pecynnu byd-eang.

Mae FelinFach yn dylunio ac yn gwneud clustogau, tafliadau a llarniau wedi'u gwneud â llaw gyda lliwiau a darnau naturiol sy'n seiliedig ar blanhigion botanegol. Mae hefyd yn dylunio wedi'i wld yn draddodiadolBlancedi Cymreiga'r eiconig Blancedi tapestri Cymru sy'n cael eu gwehyddu mewn melinau lleol. Mae Felinfach yn defnyddio'r ffabrigau o'r melinau lleol hyn i wneud crefftau gwlân Cymreig wedi'u gwneud â llaw, gan ddefnyddio gwlân o ddefaid brîd prin o ansawdd lle bynnag y bo modd.

Llongau'r DU am ddim - Llongau Rhyngwladol â Chymhorthdal

Ond o ddyfnderoedd sir Benfro wledig, mae FelinFach wedi cludo amrywiaeth o opsiynau llongau ledled y DU. Gellir olrhain ac yswirio pob opsiwn llongau - mae rhai opsiynau'n dod â symiau uwch sydd wedi'u yswirio, am gost.

Yn gyntaf, mae opsiwn SHIPPING AM DDIM bob amser (wedi'i olrhain a'i lofnodi ar ei gyfer) yn y DU ond gall cwsmeriaid ddewis, am gost, yswirio eu parseli i swm uwch neu gallant ddewis opsiynau dosbarthu cyflymach gan gynnwys opsiwn Gwarantu Diwrnod Nesaf cyn opsiwn 1.00pm. Holl Llongau dangosir opsiynau sy'n berthnasol i bob pryniant posibl i gwsmeriaid yn y Cart a'r Gwirio i gwsmeriaid benderfynu pa opsiwn llongau sydd ei angen arnynt. Os na gyflwynir opsiwn, cysylltwch â ni a byddwn yn darparu dyfynbris llongau wedi'i deilwra cyn i chi brynu.

Cwsmeriaid Ledled y Byd

Mae FelinFach hefyd yn llongau dramor ar gyfraddau â chymhorthdal ac mae wedi cludo nwyddau i bron bob cyfandir ar y blaned. Yn ddiweddar ac am y tro cyntaf, mae FelinFach wedi cludo parsel i gwsmer newydd yng nghyflwr Gogledd Carolina yn Unol Daleithiau America. Ar hyn o bryd, mae swm sylweddol o werthiannau FelinFach yn rhyngwladol ac maent yn mynd i UDA a Chanada yn bennaf.

 Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More