Hydref 05, 2019 3 min read

Gradd Adolygiad Cwsmer - 5 Seren!

Yn ystod y 3 mis rhwng Gorffennaf a Medi 2019 rydym yn falch iawn o gael sgôr 5 seren ar bob adolygiad unigol a bostir gan gwsmeriaid !!

Am y flwyddyn hyd yma o fis Ionawr i fis Medi 2019, ein sgôr gyffredinol yw 4.91 allan o 5 seren. Rydym wedi cael un adolygiad 4 seren a ddywedodd, "Ffantastig! Ysgafn a chynnes iawn" ac un adolygiad 3 seren a ddywedodd, "Prynais hwn fel anrheg. Mae'r ffordd gwehyddu a lliw yn hyfryd ond mae'n 'ddeunydd' garw iawn i'w roi o amgylch eich gwddf. Dyna pam yr wyf wedi rhoi dim ond tair seren iddo."Ym mhob un o 2018, gwnaethom gyflawni sgôr gyffredinol o 4.98 seren allan o 5 seren.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

 

Boddhad cwsmeriaid â'r gwasanaethau a'r cynhyrchion, blancedi Cymru, Mae blancedi tapestri Cymreig, edafedd wedi'i liwio â llaw â lliwiau naturiol yn sylfaenol i lwyddiant masnachol unrhyw fusnes. Ar gyfer cwmnïau gwerthu ar-lein, yn enwedig i'r rheini heb unrhyw fath o bresenoldeb 'brics a morter', gall fod yn anodd dangos boddhad cwsmeriaid. Mae Adolygiadau Cwsmer yn bwysig i fusnesau ar-lein lle nad yw cwsmeriaid fel rheol yn adnabod perchnogion a staff y busnes neu'n gweld y cynhyrchion y maent yn eu prynu.

Mae FelinFach yn defnyddio Cwmni Adolygu Annibynnol

Mae FelinFach yn defnyddio cwmni annibynnol, Yotpo (Cliciwch yma ...) gwirio pob adolygiad gyda'r cwsmer ac yna cyhoeddi'r holl Adolygiadau heb unrhyw wybodaeth adnabyddadwy gan gwsmeriaid i gynnal diogelwch eu data. Cyhoeddir pob adolygiad yn llawn, boed yn gwpl o eiriau neu ychydig o baragraffau, heb unrhyw olygu o gwbl.

Uchafbwyntiau Adolygu Cwsmeriaid yn 2019

Cyhoeddir holl Adolygiadau Cwsmer FelinFach yn (Adolygiadau Cwsmer ...). Ymhlith yr uchafbwyntiau i ni yn 2019 mae;

 • Blanced Gymreig Arberth
  "Ansawdd rhagorol, yn gynnes iawn ac am bris rhesymol.

 • Taflu Gwlân Dewi Sant
  "Wedi'i brynu fel anrheg briodas, yn hapus iawn gyda'r pryniant.."

 • Blanced Tapestri Cymru - Conwy
  "Blanced hardd ar fy ngwely i'm cadw'n glyd trwy'r Gaeaf. Wedi cyrraedd yn gyflym hefyd

 • Blanced Tapestri Cymru - Draig Goch
  "Blancedi hardd, danfoniad prydlon"

 • Sgarff Arddull Tartan
  "Roedd y sgarff hwn wedi'i wneud yn hyfryd, lliwiau'n fywiog, popeth rydw i wedi dod i'w ddisgwyl gan FelinFach. Mae wedi mynd i UDA ar gyfer pen-blwydd fy chwaer ac mae hi wrth ei bodd."

 • Taflu Gwlân Blaenffos
  "Fe wnaethon ni brynu hwn ar gyfer ffrind sy'n teimlo'r oerfel. Nid yw Haven wedi'i weld ers i ni ei adael yn ei dŷ ar gyfer ei ben-blwydd. Roeddem ni'n meddwl ei fod yn brydferth, ac yn gwerthfawrogi'r 48 o ddanfoniadau a'r gwasanaeth rhagorol a gawsom yn ôl yr arfer."

Mae yna lawer mwy yn Adolygiadau Cwsmer Edrych ymlaen at chwarter nesaf 2019 a cheisio cynnal ein sgôr 5 seren - anodd werth ceisio amdano!

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More