Ebrill 03, 2019 3 min read

Adolygiadau cwsmeriaid - mis ionawr a mis Mawrth 2019

Pob cwsmer adolygydd yn cael y cyfle i gyfnewid ar ein gwefan neu y cynnyrch a brynwyd o 1 i 5 sêr. Holl adolygiadau cwsmeriaid neu tystebau yn cael eu dilysu'n annibynnol gan gwmni o'r enw Yotpo cyn y gallant gael eu cyhoeddi.

Yn ystod 2019, FelinFach, cyflawnodd 96% o Gwsmeriaid yn Adolygu sgôr boddhad o 4.8 Sêr allan o 5 Seren. Yn y flwyddyn 2018, y ffigur oedd 4.98 sêr allan o 5 seren. Felly, rydym yn ychydig yn siomedig bod bodlonrwydd cyffredinol wedi gostwng ychydig...

Ym mis ionawr 2019, y ffigurau oedd yn gwyro gan un, 1 seren adolygiad. Mae'r adolygiad yn nodi bod "y dilledyn nid yw mor fawr fel y darlun yn awgrymu". Mae'r holl gynnyrch ar y FelinFach wefan wedi eu maint a pwysau yn y ddau metrig (centimetr/cilogram) ac yn peryglu mesurau (traed/modfedd/bunnoedd) disgrifio'n glir. Er ei fod yn ymddangos yn annheg feirniadaeth, rydym wedi dilyn y wireb bod y cwsmer bob amser yn iawn!  Felly, rydym yn awr yn esbonio pob cynnyrch mesuriadau hyd yn oed yn fwy amlwg ar bob tudalen cynnyrch. Felly, rydym yn gobeithio osgoi adolygiadau o'r fath yn y dyfodol, croesi bysedd.

Boddhad cwsmeriaid gyda gwasanaethau a chynhyrchion o holl gwmnïau yn hanfodol i'w llwyddiant masnachol. Felly, i werthu ar-lein yn gwmnïau, yn enwedig i'r rhai hynny heb unrhyw fath o 'brics a morter' presenoldeb, gall fod yn anodd i ddangos bodlonrwydd cwsmeriaid. Adolygiadau cwsmer yn bwysig ar gyfer busnesau ar-lein lle mae cwsmeriaid fel arfer yn nid ydynt yn gwybod y berchnogion busnes a staff neu weld y cynhyrchion y maent yn ei brynu.

FelinFach yn defnyddio Adolygiad Annibynnol Cwmni

FelinFach yn defnyddio cwmni annibynnol, Yotpo (Cliciwch yma...) i wirio pob adolygiad neu tysteb gyda'r cwsmer ac yna'n cyhoeddi'r holl Adolygiadau heb unrhyw adnabyddadwy gwybodaeth cwsmeriaid er mwyn cynnal diogelwch eu data. Gall cwsmeriaid adolygiad naill ai y wefan gyfan neu cynhyrchion unigol. Maen nhw hefyd yn gallu adolygu ddau os ydynt yn dymuno.neu y ddau. Yn gyntaf yr holl adolygiadau cwsmeriaid yn cael eu hanfon i Yotpo (nid i ni) sydd pob adolygiad. Yn olaf, ar ôl yr holl archwiliadau wedi eu cwblhau, byddant yn cael eu cyhoeddi i'r FelinFach gwefan gyda dim cwsmer data yn weladwy.

Adolygiad cwsmer yn tynnu sylw at 2019

FelinFach yn cyhoeddi pob Cwsmer Adolygiadau ar y wefan (Cliciwch yma...). Yn amlygu i ni yn 2019 yn cynnwys;

  • Cyfle Olaf Ystod Gwlân Yn Taflu

    "Mae hwn yn y trydydd prynu yr wyf wedi ei wneud o FelinFach. Unwaith eto, mae ansawdd y blanced yn wych ac mae'r lliwiau yn cyfuno yn dda iawn. Mae'n gyfrwng ardderchog pwysau blanced a byddai yn hynod yn ei argymell felin-fach".
  • Enfys Fach Wlân Taflu

    "Rwyf wrth fy modd gyda blanced fy mod yn ddiweddar prynu (yn y tywyllwch lliw coch). Mae'n hyfryd o ansawdd a wnaed gan llyfn, yn feddal edafedd. Mae'n edrych yn union fel y ddelwedd ar eich gwefan. Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn werth ardderchog am arian."

  • Merino Lambswool Sgarff

    "Un arall yn hardd gwehyddu a lliwio meddal cynnes a sgarff. Yr wyf yn derbyn ei fod ar ddiwrnod o fy parti pen-blwydd yn 70. Fy hoff liw yw unrhyw gysgod o porffor. Holl blodau ac addurniadau eraill yn porffor mewn gwahanol arlliwiau ac aur. Yr oedd yn edmygu yn fawr iawn! Fel y soniais yn yr e-bost diwethaf, yr wyf yn reidio sgwter symudedd. Yr wyf yn ddiweddar wedi prynu hir iawn cot sydd wedi uchel iawn tog yn iawn llachar ysgarlad, mae'n mewn gwirionedd yn gynnes ac yn teimlo fel cael ei lapio mewn snuggly duvet. Felly, yr wyf yn gorchymyn y sgarff yn benodol i gyd-fynd i fyny at y gôt ac fel y lliw yn hyfryd o gynnil ei fod yn gweddu yn hardd. Y sgarffiau rwyf wedi gorchymyn wedi cadw fi yn gynnes iawn yn y diweddar eira tywydd. Dim ond rhaid bach ymholiad am olchi y sgarffiau. Byddai'n cael ei orau i golchi dwylo mewn cynnyrch a argymhellir ar gyfer ysgafn golchi gwlân eitemau? "
Gweld yr holl adolygiadau cwsmeriaid arAdolygiadau Cwsmeriaid
Gweld Adolygiadau Cwsmeriaid adroddiad ar gyfer 2018 - Cliciwch yma...Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More