Gorffennaf 03, 2019 3 min read

Gradd Adolygiad Cwsmer - 5 Seren!

Yn ystod y 3 mis rhwng Ebrill a Mehefin 2019, rydym yn falch o sicrhau sgôr 5 seren ar bob adolygiad unigol a bostir gan gwsmeriaid !!

Boddhad cwsmeriaid â'r gwasanaethau a'r cynhyrchion, Blancedi Cymreig, Blancedi tapestri Cymreig a edafedd wedi'i liwio â llaw gyda lliwiau naturiol yn sylfaenol i lwyddiant masnachol unrhyw fusnes. Ar gyfer cwmnïau gwerthu ar-lein, yn enwedig i'r rheini heb unrhyw fath o bresenoldeb 'brics a morter', gall fod yn anodd dangos boddhad cwsmeriaid. Mae Adolygiadau Cwsmer yn bwysig i fusnesau ar-lein lle nad yw cwsmeriaid fel rheol yn adnabod perchnogion a staff y busnes neu'n gweld y cynhyrchion y maent yn eu prynu.

Mae FelinFach yn defnyddio Cwmni Adolygu Annibynnol

Mae FelinFach yn defnyddio cwmni annibynnol, Yotpo (Cliciwch yma ...) gwirio pob adolygiad gyda'r cwsmer ac yna cyhoeddi'r holl Adolygiadau heb unrhyw wybodaeth adnabyddadwy gan gwsmeriaid i gynnal diogelwch eu data. Cyhoeddir pob adolygiad yn llawn, b cwpl o eiriau neu ychydig o baragraffau, heb unrhyw olygu o gwbl.

Uchafbwyntiau Adolygu Cwsmeriaid yn 2019

Cyhoeddir holl Adolygiadau Cwsmer FelinFach yn (Adolygiadau Cwsmer ...). Ymhlith yr uchafbwyntiau i ni yn 2019 mae;

 • Enfys Throw (wedi'i bostio i Wlad Groeg)
  "Rwy'n hapus iawn gyda'm pryniant ac mae fy nghefndryd yng Ngwlad Groeg wrth eu bodd â'r flanced. Roedd yn anffodus bod ochr Gwlad Groeg y broses gyflawni yn wael iawn.." 

 • Taflu Gwlân Burton
  "Dim ond neges gyflym i adael i chi wybod bod fy nhrefn wedi cyrraedd a fy mod i ar ben fy nigon yn llwyr. Mae'r tafliad yn hollol syfrdanol ac rydw i mor falch! Hefyd, diolch am y gofal ychwanegol a gymerir i'w becynnu. Cafodd ei rannu'n hyfryd ac roedd y cyffyrddiad ychwanegol hwnnw'n hyfryd i'w dderbyn. Yn aml mae'n anodd dod o hyd i eitemau o safon a dim ond eisiau gadael i chi wybod bod tafliad Burton wedi creu argraff fawr arnaf. Mae'n syml hardd! Diolch! Yn sicr, byddaf yn argymell eich cwmni i eraill."

 • Tafliad Cenarth
  "Dim ond hyfryd." 

 • Blanced Tapestri Cymru
  "Rwyf wrth fy modd gyda fy nhafliad Cymreig traddodiadol. Gobeithio y bydd yr eitem yn ôl mewn stoc. Byddai gennyf ddiddordeb hefyd mewn prynu clustogau paru. Diolch, Eleri "

 • Taflu Pen Caer
  "Pan na wn i ble'r ydw i - ddim ar goll, ond wedi torri trwyn, gwadu gwreiddiau a chyrchfan, methu dod o hyd i fy ffordd yn ôl i unrhyw le cyfarwydd - Pan fydd hyd yn oed y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn aneglur - yn gymysg, wedi'i arosod, yn llawn tyndra fel petai'n gwrthbrofi amser - Yna - gan nad oes unrhyw le yn eiddo i mi mewn gwirionedd, dim lle mewn gwirionedd yn gartref, fel pe bai cartref erioed, ar ôl gadael mor bell yn ôl - Yn y lle rwy'n cael fy hun, fy nghyfesurynnau cyfredol o'r map yw'r unig gofleidiad rwy'n teimlo, lle a oes cysur i'w gael? Cymru, Sir Benfro, Bryniau Preseli, tarddiad cerrig gleision Côr y Cewri, gwlân FelinFach - Gwau â llaw, wedi'u gwneud â llaw, yn parhau trwy hanes fel treftadaeth, i'r amser i ddod fel etifedd - I mi, hiraeth, wedi'i sootio gan bell. atgofion, wedi'u meddalu nawr gan y cyffyrddiad mwyaf annwyl - Peidiwch byth â gadael iddo gael ei ddweud, roeddwn i'n anwir - Ddim yn dal gafael, ond yn cael fy nghadw, gartref yn eich calon chi. "

Mae yna lawer mwy yn Adolygiadau Cwsmer Edrych ymlaen at chwarter nesaf 2019 a cheisio cynnal ein sgôr 5 seren - anodd werth ceisio amdano!

Blogiau Cysylltiedig EraillAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More