Ionawr 01, 2019 3 min read

Yn ystod 2018 FelinFach yn cyrraedd 99% o Gwsmeriaid yn Adolygu sgôr boddhad o 4.98 Sêr allan o 5 Seren. Boddhad cwsmeriaid gyda gwasanaethau a chynhyrchion o holl gwmnïau yn hanfodol i lwyddiant masnachol o unrhyw fusnes. Ar gyfer gwerthu ar-lein yn gwmnïau, yn enwedig i'r rhai hynny heb unrhyw fath o 'brics a morter' presenoldeb, gall fod yn anodd i ddangos bodlonrwydd cwsmeriaid. Adolygiadau cwsmer yn bwysig ar gyfer busnesau ar-lein lle mae cwsmeriaid fel arfer yn nid ydynt yn gwybod y berchnogion busnes a staff neu weld y cynhyrchion y maent yn ei brynu.

FelinFach yn defnyddio Adolygiad Annibynnol Cwmni

FelinFach yn defnyddio cwmni annibynnol, Yotpo (Cliciwch yma...) i wirio pob adolygiad gyda'r cwsmer ac yna'n cyhoeddi'r holl Adolygiadau heb unrhyw adnabyddadwy gwybodaeth cwsmeriaid er mwyn cynnal diogelwch eu data.

Adolygiad cwsmer yn tynnu sylw at 2018

Pob FelinFach Cwsmeriaid Adolygiadau yn cael eu cyhoeddi ar (Adolygiadau Cwsmeriaid...). Higlights i ni yn 2018 yn cynnwys;

 • Llaw Rhwymo Llyfrau Nodiadau
  "Prynais hyn ar gyfer fy mab hynaf i gariad. Cyfan y gallaf ei ddweud yw ei fod yn fawr yn well nag yr oeddwn yn gobeithio neu'n ei ddychmygu - o'r pecynnu hardd i ansawdd yr eitem (Karen hyd yn oed e-bostio i ddweud ei bod yn ail-wneud hynny oherwydd yr asgwrn cefn oedd yn ddigon da). Prynu gyda hyder llwyr - mae'r cwmni hwn yn drysor."

 • Burton Gwlân Taflu
  "Alla i ddim credu faint yr wyf wedi syrthio mewn cariad gyda fy blanced hardd. Yr wyf yn cymryd ei fod ym mhob man gyda mi yn awr; yr wyf yn teimlo fel Linus yn y cnau Daear stribed comig! Rwy'n ddiolchgar iawn i gael ei. Diolch yn fawr i chi am wneud i mi yn mor hapus."

 • FelinFach a'r Tir Glas Organig Blanced

  "Felin-fach ac yn ei Tir Glas blancedi herio yn eu exquisiteness ac yn mireinio ymhellach disgrifiad o natur unigryw a rhagoriaeth nag eisoes yn mor dda a gynigir yn y llythyr esboniadol sy'n cyd-fynd y blancedi. Yn lle hynny, byddaf yn ysgrifennu yma o fy rhyngweithio personol gyda FelinFach, ac yn fy ymateb ar ôl derbyn y blancedi. Cymro ydw i yn alltud. Fwynhau yma, mae'r awdur yn i mi, y bardd. Awdur angen tri pheth er mwyn ysgrifennu – solitide, alltud, ac yn gyfrwys. Bardd anghenion hyn, ac Awen-obsesiwn. I ffwrdd o Gymru, mae'r rhain yn blancedi oddi cartref yn datguddia dy hun a map ar fy enaid. Y teimlad yn aruchel. Maent yn dywyll ond yn agored-galon, cuddio oddi wrth y rhai dallu gan golau artiffisial y gwir a'r golau naturiol mai dim ond drwy y clwyfau o alltudiaeth a hiraeth fynd i mewn ac yn daflu goleuni ar y galon, y meddwl, yr enaid.

  Mae mwy na chelfyddyd yma, yn fwy na dylunio, yn fwy nag unrhyw beth esthetig yn unig. Yn ei hiraeth? Mae'n dyfais? Y ddwy, i fod yn sicr, ond heb y lleiaf celficyn. Yma, yn y mae'r rhain yn blancedi o gartref mae gwaed sydd i mi, ond yr wyf erioed wedi adnabod. Ar unwaith, yr wyf yn enspelled...swyno...beguiled. I mi, y bardd, y anhepgor seicolegol rhagamodau o angerdd, ymroddiad, obsesiwn, deliriwm, yn cyfarfod ar y pwynt yma o'r y gwrthdrawiad o wirionedd a hud a lledrith. Yn y cofleidio o'r rhain blancedi, Wales, cyson Awen; y blancedi eu hunain, y interweavings bod yn dal i mi ei fron."


  Mae llawer mwy o Adolygiadau Cwsmeriaid Edrych ymlaen at 2019 ac yn ceisio i guro ein cyfartalog o 4.98 sêr allan o 5 - anodd yn werth ceisio am!Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More