Mehefin 07, 2020 2 min read

Neges Cwsmer a COVID-19

Y wybodaeth ddiweddaraf ar 7 Mehefin 2020

Annwyl Gwsmeriaid,

Fel y gwyddom i gyd, ein byd ni yma yw Cymru ac mae'r Deyrnas Unedig yn profi digwyddiad pandemig digynsail gyda lledaeniad byd-eang COVID-19.

Yn bennaf oll, iechyd a diogelwch ein cymuned—ein gweithwyr, ein cwsmeriaid a'n partneriaid—yw ein prif flaenoriaeth.Rydym yn ffodus bod y rhan fwyaf o aelodau ein tîm eisoes yn gweithio o bell, felly ni fydd y newid hwn yn cael unrhyw effaith ar ein gweithrediadau busnes.

Mae ein busnes yn dal i weithredu (bron) fel arfer ac rydym yn gallu llong eich archebion er bod dim Opsiwn CYFLAWNI Y DIWRNOD NESAFyn y DU ac mae amseroedd cyflawni yn gyffredinol un neu ddau ddiwrnod yn arafach yn y DU ac yn rhyngwladol. Rydym yn dilyn holl ganllawiau'r Llywodraeth ac yn monitro lles ein staff a'n Partneriaid yn gyson. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar unwaith os bydd unrhyw un o'r newidiadau uchod yn newid.

Ar ran pawb yn Tecstilau Naturiol FelinFach rydym yn gobeithio y bydd pawb yn eich bywyd yn aros yn ddiogel ac yn iach, ac y byddwn i gyd yn ôl i'n arferol o ddydd i ddydd yn fuan.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Eraill sy'n Gysylltiedig â FelinFach

 

Diweddarwyd Ddiwethaf 14 Mawrth 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More