Tachwedd 06, 2019 2 min read

Sioe Nadolig Cartrefi Gwlad a Tu Mewn

Mae'r Sioe bedwar diwrnod hon yn cael ei chynnal unwaith eto eleni yn lleoliad hyfryd Stonor Park, ger Henley on Thames ar 21ain i 24ain Tachwedd 2019. Mae'r Sioe ar agor rhwng 10.00am a 4.00pm bob dydd.

Yn y digwyddiad siopa Nadolig gwych hwn ar ffurf bwtîc, fe welwch anrhegion Nadoligaidd creadigol a chrefftus ynghyd â chynhyrchion cartref, addurno a ffordd o fyw gan ein hoff wneuthurwyr a brandiau.

Wedi'i leoli ar lawntiau blaen Maenordy Stonor Park mewn pebyll mawr hyfryd, porwch fwy na 100 o stondinau, a gwyliwch arddangosiadau gan fusnesau gwledig newydd a chyffrous a chwrdd â'u perchnogion ysbrydoledig.

Siopa'r steil ... a byw'r bywyd!

A gallwch chi ddod â'ch ci hefyd! Mae croeso i gŵn ymweld â thiroedd Parc Stonor ond ni allant fynd i mewn Cartrefi Gwlad a Tu Mewn Sioe Nadolig.

Parc Stonor

Parc Stonor plasty gwledig hanesyddol ym mhentref Stonor, rhyw bedair milltir o Henley ar Thames yn Swydd Rhydychen a thua 50 milltir o Lundain. Dyma gartref presennol y teulu Stonor sy'n dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae'n agored i'r cyhoedd.

Mae wedi'i leoli ger Dyffryn Chiltern, ardal o harddwch naturiol eithriadol ac mae'r cartref yn arddel golygfeydd dros barc ceirw a choetiroedd.

Yn swatio mewn Cwm Chiltern mae'r tŷ yn dominyddu golygfa odidog o'r parc ceirw hardd a'r coetir. Y tu hwnt i ffasâd Jacobeaidd brics coch cynnes, mae mynd am dro trwy'r tŷ yn daith fyw trwy hanes.

Darganfyddwch gelf a thrysor a gasglwyd o bob rhan o'r byd, edrychwch ar fapiau, dogfennau ac arteffactau hanesyddol sy'n datgelu cenedlaethau o wasanaeth i'r wlad.

Mae yna lawer o uchafbwyntiau i ymweld â nhw ym Mharc Stonor ond maen nhw'n cynnwys y neuadd adfywiad Gothig fawreddog, llyfrgell atmosfferig o'r 17eg ganrif ac oriel hir ddramatig. Mae'r oriel yn agor i erddi Eidalaidd hardd, gyda ffiniau'n llawn blodau tymhorol a phyllau lili trawiadol.

Tra yn Stonor, ymwelwch â'r caffi yn y Neuadd 13eg Ganrif, ar agor o 12pm a'r Siop Anrhegion sy'n cynnig cynnyrch a llestri crefft lleol fel mêl Stonor a wneir gan eu gwenyn eu hunain.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Mae ein holl gynhyrchion gwlân wedi'u gwneud o wlân newydd pur - nid ydyn nhw'n cael eu defnyddio, 'vintage' nac ail-law. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânCymraeg Byd-eangaCymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig EraillAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More