Mehefin 25, 2020 2 min read

Manwerthwyr y DU sy'n cynnig Clearpay

Mae FelinFach wedi dewis Clearpay sy'n cynnig cynlluniau rhandaliadau syml a fforddiadwy ar gyfer siopwyr ar-lein FelinFach. Mae Clearpay yn opsiwn talu ar lawer o fanwerthwyr gorau'r DU gan gynnwys, Anthropologie, Asos, Boohoo, KooKai, Urban Outfitters a neb llai na Marks and Spencer - i enwi dim ond !!!

Sut mae Clearpay yn gweithio

Mae platfform talu Clearpay yn caniatáu ichi brynu unrhyw gynhyrchion FelinFach mewn pedwar rhandaliad, sy'n ddyledus bob pythefnos. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu eitem am £ 100, rydych chi'n talu 4 rhandaliad o £ 25. Nid oes unrhyw gost ychwanegol i ddefnyddio Clearpay cyhyd â'ch bod yn talu ar amser. Mae eich holl daliadau yn ddi-log a byddwch yn derbyn eich archeb ar unwaith.

Gweler Adolygiadau Clearpay Trustpilot - Cliciwch yma ...

Clearpay ...

YN GANOLFAN CWSMER

Mae Clearpay yn wasanaeth unigryw a sefydlwyd i hyrwyddo budd gorau'r cwsmer o ran prynu manwerthu.

YN OFFER CYLLIDEBOL

Rhannwch daliadau yn 4 rhandaliad awtomatig. Nid ydych yn talu dim ychwanegol pan fyddwch yn talu ar amser. Gellir cyrchu archebion ac amserlenni talu trwy fewngofnodi i'ch cyfrif Clearpay. Ffordd syml o reoli pob cyllideb

YN PLATFORM SIOPIO

Mae Clearpay yn gynnyrch ffordd o fyw sy'n gwneud siopa'n fwy cyfleus. Yn eich galluogi i gael y pethau rydych chi eu heisiau pan rydych chi eu heisiau, wrth reoli taliadau dros amser.

YN FFORDD NEWYDD I SIOP

Mae Clearpay yn rhoi'r hyblygrwydd y maen nhw ei eisiau i siopwyr reoli eu cyllidebau.

YN ANNOG YN GWARIO'N CYFRIFOL

Bydd Clearpay yn anfon nodiadau atgoffa taliadau - cyfathrebu trwy SMS ac e-bost cyn y bydd taliadau'n ddyledus. Mae Clearpay yn helpu cwsmeriaid i dalu ar amser. Mae Clearpay yn elwa o gwsmeriaid yn talu eu harchebion yn llawn ac ar amser. Mae Clearpay yn cymhwyso terfynau archeb bersonol a chyfrifon - maent yn cychwyn yn isel ac yn cynyddu gan fod hanes ad-dalu gyda Clearpay yn gadarnhaol.

Clearpay - Telerau Gwasanaeth

Am delerau cyflawn y Gwasanaeth,Cliciwch yma ...

Mae Clearpay yn cynnig cynlluniau rhandaliadau syml a fforddiadwy ar gyfer siopwyr ar-lein. Mae'r platfform talu yn caniatáu ichi brynu mewn pedwar rhandaliad, sy'n ddyledus bob pythefnosAlso in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More