Awst 05, 2020 4 min read

Glanhau Rygiau croen Dafad

Yr ydych wedi prynu dim ond hardd croen dafad rug a ydych yn meddwl tybed sut i gadw yn hardd, yn newydd ac yn lân blewog yn edrych. Dyma 10 uchaf awgrymiadau ar gyfer sut i lanhau croen dafad rug ac yn ei gadw yn edrych fel (neu mor agos ag y bo modd!) y diwrnod y byddwch yn ei brynu. Am ragor o wybodaeth ar rygiau croen dafad ymweld â "Rygiau croen Dafad - Mae'r Canllaw Cwblhau", Cliciwch yma... 

  1. Rhowch gynnig ysgwyd da

Un o'r ffyrdd gorau i gadw eich croen dafad rug yn edrych yn dda fel newydd yw rhowch gynnig ysgwyd da ar sail reolaidd.  Ysgwyd yn dda yn atal unrhyw rhydd o lwch a baw sych rhag mynd yn ddwfn i lawr i mewn i'r ffibrau. Mae hyn yn helpu budr gronynnau sy'n cael eu ynghlwm llac, i yn naturiol yn disgyn i ffwrdd.

  1. Brwsio rheolaidd

Y ffordd orau i gadw eich croen dafad rug yn edrych yn hardd yn ysgafn yn rhoi ei fod yn dda brwsio, yn rheolaidd. Bydd hyn yn osgoi cael y angharedig 'gwastad' yn edrych.

Brwsio rheolaidd yn helpu i wahanu y gwlân ffibrau ac yn cadw ei edrych yn ffres a blewog. Bydd hefyd yn ei atal rhag dod yn e'n diferu - unwaith roedd e'n diferu, byddwch yn byth yn gallu datod ar ôl i chi olchi.

  1. Osgoi golau haul uniongyrchol

Croen dafad yn gynnyrch naturiol ac nid yw'n cymryd yn dda i olau'r haul, felly mae'n well cadw hynny mewn shadier fan a'r lle. Uniongyrchol o amlygiad i olau'r haul yn achosi i'ch croen dafad troi'n felyn dros gyfnod o amser ac yn achosi y lledr caledu ac yn cracio.

Efallai y bydd yn cymryd amser hir i 'melyn', ond bydd yn digwydd yn y pen draw, ac mae'r lliw melyn a all fod yn golchi neu cannu allan. Felly, osgoi gosod eich carped yn uniongyrchol yn llygaid yr haul!
  1. Dylech osgoi lleoedd llaith

Rygiau croen dafad ddim yn hoffi lleoedd llaith! Os yw eich ystafell neu ar y llawr wedi dod yn llaith am ba reswm bynnag, yn gwneud yn siŵr ei fod yn hollol sych cyn i chi roi eich croen dafad yn ôl ar y llawr. Llaith lloriau gall arwain at du llwydni neu achosi y gwlân i fod yn cyrliog.

  1. Staeniau - Fan a'r lle glanhau staeniau cyn cyflawn golchi

Am smotiau bach o faw nid oes angen i lanhau y cyfan rug. Os gallwch, ddal y troseddwyr brycheuyn yn syth i ffwrdd ac yn sychu i ffwrdd gyda chlwtyn llaith. Gallech ddefnyddio ychydig o wlân glanedydd os oes angen, ond yn cadw tymheredd y dŵr claear. Fel arall, ychydig o laid yn cael ei adael i sychu a brwsio allan yn ddiweddarach.

  1. Traul gyffredinol

Tra mae llawer o ddefnyddiau posibl ar gyfer croen dafad ryg yn eich cartref, crwyn defaid bod yn cerdded yn rheolaidd dros neu yn eistedd ar y bydd yn gwisgo allan yn gynt na hynny a ddefnyddir yn unig at ddibenion addurniadol. I helpu i gynnal newydd ysgafn yn edrych, yn rhoi eich croen dafad ysgwyd yn dda bob nawr ac unwaith eto!

  1. Golchi dim ond os oes angen

Os ydych yn edrych ar ôl eich croen dafad rug yn ofalus, efallai y byddwch byth yn angen i olchi. Fodd bynnag, yn anochel, mae damweiniau yn digwydd! Felly, os bydd y difrod yn mynd tu hwnt i fan a'r lle glanhau a oes angen i chi roi ei llawn golchi. Mae golchi dwylo yn well neu gyda pheiriant golchi, yn defnyddio tymheredd isel gwlân rhaglen olchi gyda dŵr claear.

  1. Sychu yn cymryd amser

Os ydych wedi cael i olchi eich croen dafad rug, mae angen i chi ganiatáu y lledr i sychu yn araf. Mae hyn yn helpu i osgoi y lledr yn mynd yn galed ac yn anystwyth.  Dim peiriant sychu dillad ac i unrhyw rheiddiaduron!

  1. Sychu Glanhau

Rygiau croen dafad, gall fod yn sych glanhau, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis gweithiwr proffesiynol cwmni gyda digon o brofiad. Dewiswch proffesiynol sych-gwmni glanhau a gwirio eu bod yn cael profiad da yn sych glanhau rygiau croen dafad.

  1. Storio

Os bydd angen i chi storio eich ryg am unrhyw gyfnod o amser, ceisiwch ei gadw yn rhywle oer ac awyrog. Cofiwch osgoi unrhyw leoedd llaith a allai achosi lleithder i ymgripiad i mewn ac achosi llwydni. I ofalu am y lledr, cadwch unrhyw ddilynwyr i'r lleiaf posibl yn ystod y cyfnod storio.

Bydd glanhau ryg croen dafad a rhoi rhywfaint o ofal cariadus tendr yn ei gadw i edrych mor agos i'r newydd am amser hir ac yn dod â chynhesrwydd a gwead i unrhyw ystafell yn eich cartref.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddarwyd ddiwethaf 12fed Awst 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More