Rhagfyr 20, 2020 3 min read

Ceridwen a Taliesin

Mae'r olygfa hon yn dangos y stori enwog Cymru wrach Ceridwen yn mynd ar drywydd i lawr ei elyn.

Mae'r stori yn dechrau gyda Ceridwen, mam Cymru 6th ganrif Bardd, Taliesin. Yn ôl y Mabinogi chwedlau, mae'r bardd yn dechrau bywyd fel Gwion Bach, gwas ar lannau Llyn Tegid, lle mae'r gawr Tegid Foel a'i wrach wraig Ceridwen yn byw. Tegid a Ceridwen wedi dau o blant, ferch hardd, Crearwy, a Morfran, eu hynod dwp ac yn hyll mab.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Ceridwen Chase - Ceridwen ar ei gwrachod crochan

Ceridwen bragu a diod i wneud ei fab golygus a doeth, a Gwion Bach yn rhoi y swydd gan ei droi mewn crochan dros y tân am flwyddyn a diwrnod. Yn ôl y chwedl, y cyntaf tri diferyn o'r hylif yn rhoi doethineb; y gweddill yn wenwynig.

Wrth i Gwion yn falm i'r gymysgedd, tri diferion yn disgyn ar iddo. Ef reddfol rhoi ei law at ei enau i atal llosgi, yn syth ennill mawr gwybodaeth a doethineb. Ofnus o Ceridwen ymateb, Gwion ffoi. Mae'r diod wedi rhoi iddo y gallu i newid ffurf, ac mae'n troi ei hun i mewn i gwningen. Ceridwen yn ei dro yn dod ci ac yn rhedeg Gwion.

Gwion yn cymryd yn ganiataol y siâp pysgod a neidio i mewn i afon; Ceridwen yn ddyfrgi. Gwion yn troi i mewn i adar; mae hi'n dod yn hawk ac yn parhau ei hela. Yn olaf, Gwion yn dod yn un grawn o ŷd. Ceridwen, gan dybio y ffurf hen, bwyta iddo.

Pan fo Ceridwen yn dychwelyd at ei arferol witchy hunan iddi ddarganfod ei bod yn feichiog, ac mae hi'n gwybod bod ar y baban oedd Gwion. Mae hi wedi'i gynllunio i ladd ef cyn gynted ag y cafodd ei eni, ond y baban yn llawer rhy hardd, felly mae hi'n rhoi iddo mewn mawr bag lledr ac yn taflu ef i mewn i'r môr

Roedd y bag yn dod o hyd yn y rhwydi o bysgotwyr blynyddol ddal eog ar yr Afon Dyfi, a oedd yn cyflwyno i hyd yn hyn yn hynod anlwcus tywysog, y Tywysog elffin ddaeth.

Ar agor y bag, elffin ddaeth yn darganfod y babi bachgen – Gwion, sydd wedi cael ei alien fel Taliesin. Mae hyn yn foundling oedd rhywbeth o blentyn rhyfeddol, oherwydd nid oes unrhyw gynt wedi gwael elffin ddaeth yn gosod y baban o flaen ef ar ei cyfrwy na Taliesin, (sy'n golygu 'sut' n befr ei ael yw'), dechreuodd siarad yn gyntaf, yna adrodd, barddoniaeth ac yna gwneud rhagfynegiadau am sut elffin ddaeth y byddai yn awr yn trechu ei holl elynion

Elffin ddaeth lwc newid oddi wrth y hyn o bryd ac yn Taliesin, trwy ei farddoniaeth ac yn ei broffwydoliaeth, daeth y rhan fwyaf enwog y bardd ym Mhrydain, gan ysbrydoli y rhyfelwyr Celtaidd yn erbyn y goresgynwyr Sacsonaidd.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf y 18fed o hydref 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More