Ebrill 14, 2020 3 min read

Beth yw Cawl?

Cawl, neu gawl Cymreig yn air Cymraeg, a elwir hefyd yn 'lobscows' yng ngogledd Cymru, ac yn cael ei gydnabod yn Genedlaethol Cymru ddysgl. Mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio swmpus stiw cig a llysiau - y agosaf y saesneg yn cyfieithu y gair yn gawl neu botes. Fodd bynnag, mae cawl yn bryd o fwyd yn hytrach na cawl. Pan yng nghwmni gwneud yn ffres bara a chaws Caerffili, mae'n bendant pryd ac nid dim ond 'starter'!

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

Beth yw Cawl (parhad)

Fel dysgl Cenedlaethol, cawl wedi bod mewn bodolaeth am lawer o gannoedd o flynyddoedd. Ryseitiau wedi eu trosglwyddo i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn naturiol mae hyn wedi arwain at amrywiadau yn y ryseitiau ar draws Cymru.Dywedir yn aml fod yna cymaint o wahanol fathau o gawl fel y mae aelwydydd lle cafodd ei goginio.

Cawl oedd yn draddodiadol yn ei fwyta yn ystod misoedd y gaeaf. Heddiw mae'n disgrifio dysgl saig sy'n cynnwys cig oen a chennin ond yn hanesyddol mae'n ei wneud gyda naill ai wedi'u halltu cig moch neu gig eidion, ynghyd â erfin, moron ac eraill llysiau tymhorol. Gyda'r cyflwyniad o datws i mewn i Ewrop deiet yn ail hanner y 16eg ganrif, byddai hyn hefyd yn dod yn elfen greiddiol yn y rysáit. 

Sut i ynganu Cawl

Mae Cawl yn cael ei ynganu yn debyg i'r gair saesneg "cwfl" fel mewn simnai cwfl, neu fel yn blaidd "yn udo". Mae hefyd yn debyg i'r saesneg "ow" fel yn mynegi poen sydyn, fel yn "ow, sy'n brifo"!

Arall ystyr y gair Cawl

Mae hefyd yn a ddefnyddir mewn bywyd bob dydd iaith Gymraeg wrth ddisgrifio gwneud llanast o unrhyw beth. Felly, yr ymadrodd "gwneud cawl (neu cawlach) o bethau yn golygu gwneud llanast o rywbeth. Mae hyn yn llanast yn gallu golygu corfforol llanast o rywbeth, ond mae'n cael ei ddefnyddio hefyd, er enghraifft, mewn chwaraeon, ben yn disgrifio sefyllfa pan fydd chwaraewr yn wedi cyboledig i fyny rhywbeth!

Traddodiadol Rysáit Cawl

Fel yr esboniwyd uchod, mae yna nifer fawr o wahanol ryseitiau cawl. Ond dyma fersiwn traddodiadol, gan ddefnyddio cig oen, bacwn/ham a swêd i roi cynnig...

Cynhwysion

 • 1 kg canol gwddf neu'r ysgwydd cig oen Cymru
 • 0.5 kg o ham
 • Llysiau
  • 1 winwnsyn
  • 2 cennin
  • 1 bach swêd
  • 3 moron
  • 6 tatws
 • Stoc llysiau, halen a phupur i roi blas

Dull

 • Rhowch y cig mewn sosban fawr, eu gorchuddio â dŵr a dod â i ferwi. Fudferwi am 2-3 awr dros wres isel. Adael dros nos i oeri ac yn y diwrnod canlynol sgimiwch unrhyw fraster oddi bod wedi codi i'r wyneb.
 • Torrwch y cig oddi ar yr asgwrn ac yn dychwelyd at y stoc yna ychwanegwch y tatws, winwns, moron a maip a mudferwi nes coginio. Ychwanegu mwy o stoc llysiau os oes angen ar y pwynt hwn. Sesno gyda halen a phupur.
 • Yn olaf, ychwanegwch y rhwygo cennin a yn union cyn ei weini daflu yn y fras persli wedi'i dorri.

Mae'n aml yn well i ddefnyddio rhatach toriad o gig ar yr asgwrn fel bod uchafswm y blas yn cael ei sicrhau.

Yn olaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhywfaint gwneud yn ffres neu wedi ei brynu bara crystiog a chaws Caerffili - at ei gilydd bydd hyn yn gwneud gwych, yn swmpus ac yn iach y gaeaf pryd.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf 27ain medi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More