Rhagfyr 21, 2020 3 min read

21ain rhagfyr 1955

Yng Nghaerdydd, ar 21st Rhagfyr 1955, torfeydd a gasglwyd yn y Neuadd y Ddinas, Parc Cathays i glywed y newyddion bod Caerdydd wedi swyddogol yn dod yn brifddinas Cymru. Un diwrnod yn gynharach, mae'r penderfyniad hwn wedi cael ei gyhoeddi yn y Senedd yn san Steffan yn Llundain. Caerdydd wedi derbyn ei Siarter Ddinas ym 1905 ac erbyn hyn 50 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1955, roedd wedi dod yn Brifddinas Cymru.

Caerdydd Arglwydd Faer, Frank Chapman, disgrifiodd y digwyddiad fel "anrhydedd fawr", ac yn benllanw o 30 mlynedd ymgyrch cyfalaf ar gyfer statws dinas.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

 

Pam y cafodd Caerdydd ei ddewis?

Yn 1955, Caerdydd oedd y ddinas fwyaf yng Nghymru, gyda phoblogaeth o 243,632.
Mae'r ddinas wedi tyfu'n gyflym ers dod yn allweddol yn y porthladd ar gyfer y allforio o haearn yn y 1800au cynnar, yna porthladd glo, trin y rhan fwyaf o'r cloddio glo yng nghymoedd y de.

Ond roedd ofnau y byddai'r ddinas na fyddwch yn gallu gywir eu cynrychioli Cymru ar ddiwylliant a bywyd Cymru, yn wahanol i brif gystadleuydd Caernarfon. Caerdydd yn gwneud ei hawliad i fod cyfalaf yn seiliedig ar ei hanes hir sy'n gysylltiedig â Glo ac yn y ffaith fod Caerdydd wedi cael y fath boblogaeth amrywiol yn cynnwys llawer o wahanol etheg grwpiau. Y swm o waith a buddsoddiad yn y Ddinas yn caniatáu iddo dyfu'n gyflymach na mathau eraill o drefi a dinasoedd Cymru, a ddaeth yn fwy a mwy o bobl i Gaerdydd.

Y Bleidlais i Benderfynu

Gwnaed y penderfyniad gan swyddog bleidlais o'r awdurdod lleol yng nghymru yn aelodau, a enillodd Caerdydd gyda 136 o bleidleisiau, o'i gymharu â Caernarfon 11 ac Aberystwyth pedwar. Caernarfon, Machynlleth, Aberystwyth, Llandrindod ac Abertawe i gyd wedi bod yn cymryd rhan yn y cystadlu ffyrnig am ras. Pan fydd yr awdurdod lleol yn sir Aberteifi, penderfynodd i gefnogi Caerdydd ac nid yn Aberystwyth, y momentwm yn sigledig i Gaerdydd a daeth yr enillydd yn y pen draw.

 

Dinas caerdydd - Prifddinas Cymru yn yr 21ain Ganrif

Mae gan gymru hanes yn rhychwantu miloedd o flynyddoedd, ond yn yr holl amser hwnnw, nid oedd yn cael brifddinas.  Heddiw, mae Caerdydd yn y ieuengaf a mwyaf deinamig, di-bwrpas a adeiladwyd yn y Brifddinas yn Ewrop. Mae'n lle gwych i ymweld a'r ganolfan ddelfrydol ar gyfer crwydro arfordir, diwylliant a threftadaeth Cymru, gorllewin Prydain, a cyfagos Ewrop.

Bae caerdydd, Adeilad y Pierhead a'r Senedd i gyd yn rhan o y Gaerdydd y Prifddinas o Cymru

Mae'r Ddinas wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau mawr yn llwyddiannus, gan gynnwys Rygbi o'r Radd Flaenaf, Cwpan yr FA a Phêl-droed Olympaidd, Criced Gêm Brawf, 'Gŵyl Caerdydd' flynyddol enfawr a noddir gan Admiral, Mardi Gras, Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Eisteddfod Genedlaethol Cymru), cyngherddau cerddorol yn y stadiwm a'r Arena Motorpoint, ac ymweliadau Arlywyddol.  Ffilmiwyd y rhaglenni Sci-Fi Torchwood a Doctor Who yn y Ddinas, yn ogystal â'r ddrama Gymraeg 'Caerdydd".

Mae'r dociau a'r ardal orlawn a adwaenir yn enwog fel Tiger Bay, bellach wedi adfywio i Fae Caerdydd.  Erbyn hyn, mae caffis, siopau, gwestai a fflatiau wedi cymryd lle llongau a rheilffyrdd sy'n allforio glo, haearn a thun, wedi'u cloddio o'r cymoedd yn y gogledd.  Gall preswylwyr ac ymwelwyr edrych ymlaen at bob math o adloniant ac ymlacio.  Yn bwysicach na hynny, mae bywyd gwyllt wedi dechrau ffynnu eto yn y dyfroedd glanach.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 21 Rhagfyr 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More