Ebrill 25, 2019 4 min read

Hanesyddol Traddodiadau calan Mai yng Nghymru

Calan Mai, neu Calan Haf yn y dydd cyntaf o Fai. Nos Galan Maioedd Mai Diwrnod Noswyl. Y diwrnod cyntaf o Fai roedd yn bwysig amser i ddathlu a dathliadau yng Nghymru ac mae rhai o ofergoelion a thollau em yn dal i fod yn ymarfer heddiw y dyddiad hwnnw yn ôl at Druid gwaith.

Yn fwy eang, Clarinet yn y Gaeleg calan Mai gwyl i ddathlu ffrwythlondeb ac twf newydd.  Fel gŵyl, yn bennaf mae wedi marw ers canol y-20fed ganrif, ond mae rhai arferion yn parhau heddiw, ac mewn llawer o leoedd, mae'n cael ei hadfywio fel digwyddiad diwylliannol. (hyd yn oed Dr Who (Tom Baker) rhaglen yn seiliedig ar y Clarinet, https://tardis.fandom.com/wiki/Beltane).  Y Clarinet tanau bod yn draddodiadol welwyd yn cynrychioli puro ac yn y banishing o glefyd ac mae'r seremonïau yn cael eu afradlon gyda cherddoriaeth gwisgoedd a dawnsio.

Nos Galan

Yma yng Nghymru, hanes yn dweud wrthym fod Nos Galan, Mai Dydd nos Galan hyd yn oed yn fwy pwysig nag y Gall Diwrnod ei hun. Roedd yn un o'r tri mawr 'ysbryd y nos'(ysbrydnos)yn ystod y flwyddyn. Roedd y rhain yn meddwl fod y tair noson yn y flwyddyn, bod y llen y byd ysbryd oedd yn ei teneuaf a byddai pobl yn defnyddio hyn i rhagweld sydd eu cariad gwir fyddai. (Y ddau arall ysbrydnos nosweithiau bod St john's Eve (24 mehefin) ac yn calan Gaeaf (31st Hydref).

Fel y tywyllwch a fyddai'n mynd ar Nos Galan, coelcerthi eu cynnau a fyddai'n cynrychioli puro, ward off niweidiol gwirodydd a gwared ar y clefyd. Tan ganol y 19eg Ganrif lloi, defaid neu efallai wedi cael ei aberthu i'r tân fel ymgais i atal afiechyd yn y ddiadell gyfan.

Calan Mai

Gall Diwrnod ei hun yn arfer cael ei adnabod felCalan Haf,y diwrnod cyntaf yr haf. Ar ben arall y tymor, y cyntaf o dachwedd oedd yn hysbys fel yCalan Gaeaf. Mae'r ddau gwyliau rhannwyd y flwyddyn i mewn i gaeaf a'r haf a daeth y dyddiadau ar gyfer gweithgareddau penodol dechrau neu'n dod i ben. Calan Mai oedd hefyd yn dathlu yr haf sydd i ddod. Efallai y Diwrnod yw diwrnod y ffermwyr yn troi eu buches allan i borfa.

Fel y wawr yn torri ar calan Mai, mae pobl mewn pentrefi a'r ffermydd cyfagos fyddai'n cael fy neffro gan canu carolau Mai. Mae'r rhain caneuon yn cael eu hadnabod felcarolau Mai, carolau haf,(haf carolau) neu felcanu haf, (haf yn canu). Haf yn dawnsio, a chanu o anweddus Haf 'carolau' yn boblogaidd, fel bywiog grwpiau crwydro ' o dŷ i dŷ, yng nghwmni fiddler neu delynores.  Yn aml mae'r rhain yn y caneuon, byddai fod yn eithaf penodol o ran natur, ond yn y bôn, maent yn cael eu bwriadu i fod yn rhoi diolch am y tymor. Y cantorion, os teilwng, fyddai'n cael eu gwobrwyo gyda bwyd a diod.

Calen Haf yn hefyd yn gyfnod lle mae brwydr ffug fyddai'n digwydd rhwng y ddau dynion yn cynrychioli'r Gaeaf a Haf. Mae'r dyn yn gwisgo yn y Gaeaf yn cario ffon ddraenen ddu ac yn darian gyda gwlân yn sownd arno i ddynodi eira. Mae'r dyn wedi gwisgo fel haf yn cael eu haddurno gyda blodau a rhubanau ac yn cario ffon gwneud o helyg gyda mwy o blodau ac addurniadau ar ei. Yn y gaeaf byddai dyn yn taflu gwellt ar y grym yr haf a fyddai'n brwydr yn ôl gyda ei ffon, a changhennau o goed bedw a rhedyn. Wrth gwrs, yn yr haf y byddai bob amser yn ennill y frwydr, ac wedi hynny, byddai'n ddewis Efallai y Brenin a'r Frenhines a fyddai'n cael ei goroni cyn yr ŵyl a ddechreuodd yn llawn o yfed, chwerthin, a gemau tan oriau mân y bore.

O bryd i'w gilydd, yn gynnar yn y gwanwyn yn ynys Môn a sir Gaernarfon,'Crogi gwr gwellt'roedd dyn gwellt a fyddai'n cael ei grogi ger menyw gan ddyn a oedd am ei i yn gwybod ei fod yn dal hi yn ei serchiadau, ac y byddai'n pin nodyn iddo. Roedd hyn yn olygfa gyffredin ar Noswyl calan Mai, ac yn aml, mae hyn yn feiddgar datganiad yn arwain at ymladd yn y stryd rhwng genfigennus cariad cystadleuwyr.

Twmpath Chware – sef y pentref hefyd yn cael ei hagor yn swyddogol ar Mai Dydd. Meysydd pentref yn cael eu defnyddio'n draddodiadol ar gyfer pobl leol yn casglu ac yn chwarae chwaraeon, ac ar y diwrnod hwn, y gwyrdd fyddai'n cael ei haddurno gyda canghennau o derw a byddai pobl yn dawnsio o amgylch y twmpath gyda'r telynor neu fiddler yn chwarae yn y ganolfan. Y bedwen fai bod yn fwy chydnabod yn eang yn draddodiadau calan Mai oedd yn llawer iawn yn rhan hanfodol o ddiwylliant Cymru. Byddai'n ffasiwn allan o bren bedw a beintio lliwiau llachar, addurno gyda rhubanau a cododd i mewn i'r awyr ac yn dawnsio byddent yn dechrau. Yng Ngogledd Cymru, roedd ychydig yn wahanol ddull, a elwir yn “Cangen haf”a hyd at ugain o ddynion ifanc fyddai'n gwisgo mewn gwyn gyda rhubanau, ac eithrio ar gyfer dau a fyddai'n cael ei enwi yn "Ffwl" a “Cadi."YCadibyddai cynnal y"Cangen Haf”a fyddai'n cael ei haddurno gyda gwylio, llwyau ac arian eitemau a roddwyd gan y pentref gwerin. Canu a Dawnsio, maent yn cyflawni hyn trwy y pentref yn curo ar ddrysau ac yn gofyn am arian fel y maent yn gwneud hynny.Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More