Medi 28, 2020 3 min read

Castell caerffili - un o'r cestyll mwyaf yn y DU

Meddiannu dros 30 erw, mae Castell Caerffili (Castell Caerffili) yn ail yn unig i Windsor Castell o ran ei maint pur. Arloesol dylunio, y castell yn cael ei chlodfori fel ar ôl y tro cyntaf y consentrig clasurol dylunio i Brydain yn y drydedd ganrif ar ddeg. Adeiladwyd gan yr arglwydd Gilbert de Clare, roedd y castell yn lleoliad ar gyfer ymladd ffyrnig rhwng y goresgynwyr Normanaidd ac yn dywysogion Cymreig brodorol. Mae'n parhau i fod yn weithgar amddiffynfa tan y Rhyfel cartref lloegr. Gyda'i treisgar yn y gorffennol yn awr traddodi i dudalennau o hanes, mae'r castell yn sylweddol ac yn atyniad poblogaidd i ymwelwyr.

 

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

   

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

 

Ofn y Tywysog Cymreig, Llywelyn ap Gruffudd!

Mae'n honni bod ofn ysbrydoledig Tywysog Cymreig, Llywelyn ap Gruffudd, oedd y prif reswm y tu ôl y gwaith o adeiladu Castell Caerffili. Gweithredu gan ei teuluol pencadlys yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Llywelyn oedd i raddau helaeth yn unol â'r Gymraeg ac yn ei gyflwyno go iawn ac yn fygythiad sylweddol i'r Arferol yn nhŷ'r arglwyddi. Cafwyd ymateb aruthrol amddiffynfa, a adeiladwyd yn rhyfeddol o gyflym amser. Yn ystod ei adeiladu, Llywelyn a'i fyddin ymosod ar y castell ar ddau achlysur ar wahân, gan achosi difrod sylweddol. Parhaodd y gwaith adeiladu fodd bynnag, ac yn y pen draw, Gilbert oedd yn gallu cwblhau'r prosiect ac yn cymryd rheolaeth ar y rhanbarth. Mae hyn cychwynnol yn fygythiad i'r castell gilio gyda Llywelyn i farwolaeth. Achlysurol ymosodiadau gan parhaodd ei olynwyr, gan ddiweddu yn y cyfnod o amgylch y gwrthryfel Owain Glyndwr. Yn dilyn y cyfnod hwn, bydd y castell yn dioddef gostyngiad cyson. Y ffocws o barwniaid ac arglwyddi symud i newydd palasau, yn enwedig yng Nghaerdydd.

Phensaernïaeth Filwrol

Castell caerffili yn enwog am ei bensaernïaeth. Nerthol set o waliau amddiffynnol i'r dwyrain, a ddiogelir gan gogleddol llyn ac yn y dwyrain y ffos. Canolog a gorllewinol ynysoedd eu hunain aruthrol amddiffynfeydd yn cael eu diogelu gan y deheuol llyn. Adeiladwyd o ffynonellau lleol Cymru pennant stone, y ddaear-torri dylunio oedd yr enghraifft gyntaf o gastell consentrig amddiffynfeydd ym Mhrydain. Ei arwyddocâd yn cael ei gadarnhau gan hynod cymhleth cyfres o argaeau a ffosydd. Y ffosydd ei ystyried gan lawer i bydd y rhan fwyaf o gywrain ddyfeiswyd ym Mhrydain. Mae'r nodweddion hyn yn cyfuno, yn gwneud ar gyfer bwysig ac yn enghraifft bwysig o bensaernïaeth filwrol. Mae hyn yn helpu i siapio dyluniad y wlad cestyll am ganrifoedd yn ddiweddarach.

Y Bobloedd Castell

Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, y castell amddiffynfeydd cywrain wedi disgyn i mewn i ddirywio. Mae llawer o'r cerrig wedi cael ei gasglu gan adeiladwyr lleol ar gyfer eu defnyddio mewn gerllaw anheddau er bod y ffosydd a llynnoedd wedi cael yn bennaf yn draenio. Yn y ddeunawfed ganrif, y Marques Bute caffael y castell, a oedd yn destun i adfer helaeth yn gweithio gan y teulu dros y blynyddoedd canlynol. Yn bedwar ar bymtheg o hanner cant, y castell yn cael ei drosglwyddo i bobl Cymru, lle mae'r ffos a llynnoedd yn reflooded, ac y mawredd ei adfer i un mwyaf pwysig y wlad safleoedd hanesyddol. Y castell a'r tiroedd yn cael eu bellach yn cael eu rheoli ar ran pobl Cymru drwy CADW ac mae wedi datblygu fel ffyniannus atyniad hanesyddol. Ochr yn ochr â'i mawreddog rhagfuriau a gosod dŵr amddiffynfeydd, Castell Caerffili hefyd yn adnabyddus am ei hun tŵr pwyso. Yn wir, ei heb lawer o fraster yn cael ei hyd yn oed yn fwy nag o'i enwog o'r un enw yn Pisa.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf y 18fed o hydref 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More