Rhagfyr 28, 2020 3 min read

Bannau Brycheiniog, un o Barciau Cenedlaethol Cymru

Cyflwyniad

Yn y DU, mae 14 parc cenedlaethol. Mae tri yng Nghymru, Arfordir Sir Benfro, Eryri, a Bannau Brycheiniog. Mae Parciau Cenedlaethol yn ardaloedd o harddwch eithriadol. Mae'r parciau hyn yn cael eu gwarchod a'u rheoli er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cael eu mwynhau'n ddiogel gan bawb; oherwydd hyn mae gan Fannau Brycheiniog awdurdod a swyddfa gynllunio sydd yno i sicrhau bod adnoddau'n cael eu dyrannu'n briodol ar draws y Parc Cenedlaethol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i Gwneud â Llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Hanes

Wedi'i sefydlu ym 1957, enwodd y DU Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel ei ddegfed Parc Cenedlaethol. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oddeutu 42 milltir o led, yn ymestyn ar draws De Cymru. Mae'n cynnwys 520 milltir sgwâr, ar draws Merthyr Tudful, Rhondda, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, a Powys. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gartref i'r copa uchaf yn ne Prydain, Pen Y Fan, sy'n 886 metr.

Yn cael ei gydnabod fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn wirioneddol yn rhan unigryw o'r byd. Gellir dod o hyd i fap o barc cenedlaethol Bannau Brycheiniog yma

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Rhaeadrau (sir y Rhaeadr)

Mae yna lawer o lwybrau sy'n arwain trwy'r parc cenedlaethol i raeadrau hardd:

  • Llwybr pedwar cwymp, 5.5 milltir o hyd ar gyfer taith gerdded egnïol. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn o faes parcio Cwm Porth neu Gwaun Hepste. Wrth gerdded ar hyd y llwybr hwn, byddwch yn clywed Sgwd Clun-Gwyn cyn i chi weld ei harddwch!
  • Llwybr Elidir, 1.2 milltir fer i Bont Melin-Fach neu 1.3 milltir i Sgwd Gwladus am dro rhesymol. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn o Bentref Pontneddfechan. Ar hyd y llwybr hwn honnir bod mynedfa i deyrnas dylwyth teg hudol. Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi ochr yn ochr ag Afon Pyrddin, i'r Sgwd Gladus. Mae yna hefyd ardal bicnic hardd ar hyd y llwybr hwn.
  • Llwybr powdwr gwn, taith gerdded fer 1.5 milltir, rhesymol. Mae'r llwybr hwn yn serennu o faes parcio Dinas Rock. Ar hyd y treial hwn gallwch hefyd ymweld â Gweithfeydd Powdwr Gwn Castell-nedd Mae llwybr sain sy'n rhannu sut beth fyddai bywyd i'r rhai sy'n cynhyrchu powdwr gwn.
  • Llwybr Sychryd, 0.5 milltir, am dro hawdd. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn o faes parcio Dinas Rock. Ar hyd y llwybr cerrig hwn, byddwch hefyd yn dod ar draws y Bwa Maen, craig sy'n cymryd anadl a elwir hefyd yn graig bwa.
  • Llwybr Sgwd-yr-Eira, 2 milltir, taith gerdded fwy egnïol. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn o faes parcio Dinas Rock. Mae llwybr sain ar gael ar hyd y daith gerdded hon hefyd. Yn ystod y treial sain mae'n disgrifio sut mae'r tir wedi cael ei ddefnyddio dros y blynyddoedd.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ganolfan ymwelwyr hefyd. Yn y ganolfan ymwelwyr, mae aelodau staff cyfeillgar a all roi cyngor ar lwybrau cerdded ac atyniadau lleol; ac mae ystafell de hefyd. Gan fod tywydd Bannau Brycheiniog yn nodweddiadol o dywydd Cymru, fe'ch cynghorir i wirio cyn dechrau unrhyw ddringfeydd. I gael gwybod mwy, gwiriwch Yma.

Mae Bannau Brycheiniog yn ddigon ffodus i ddarparu ar gyfer rhai safleoedd gwersylla gyfer teithwyr gwisgo ac mae gan rai olygfeydd hardd. Os nad yw gwersylla i chi, yna mae yna hefyd Gwestai Gael.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 28Ain Rhagfyr 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More