Rhagfyr 18, 2020 5 min read

Beddgelert a Fedd Gelert

Beddgelert yw'r dref fechan yng Ngwynedd, gogledd Cymru yn y DU ac ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Ei boblogaeth breswyl yn llai na 500 ar adeg y Cyfrifiad diwethaf yn 2011. Mae'n aml yn cael ei ddisgrifio fel y harddaf yn y dref yn Eryri ac yn y dref, yn fedd Gelert a'r ardal gyfagos yn atyniadau mawr i dwristiaid.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Y mynydd Moel Hebog ymgodi dros y dref a Cymru (a Lloegr) ar fynydd uchaf, yr Wyddfa (Yr Wyddfa) ar uchder o 1,085 metr neu 3,560 troedfedd, yn cael dim ond ychydig o filltiroedd i ffwrdd. Mae'r wyddfa yn y talaf o 15 copa yng Nghymru dros 914 metr neu 3000 o droedfeddi. Yr wyddfa ei hun mewn gwirionedd y gwlypaf lle yng Nghymru, gyda chyfartaledd o dros 180 modfedd o law bob blwyddyn!

Dau afonydd bach yn cyfarfod ym Meddgelert, y Glaslyn, ac mae Colwyn ac yng nghanol y dref yn cael ei enwog hen bont garreg.

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

 

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

Mae Beddgelert bellach yn 'stop' ar y hardd Eryri gul rheilffordd dreftadaeth, (1 droedfedd 11 1/2 modfedd neu 597 milimetr gauge) a adwaenir hefyd fel Rheilffordd Ffestiniog neu y Rheilffordd Ucheldir Cymru. Mae hyn yn rheilffordd yn rhedeg o Blaennau Ffestiniog, Meirionnydd i Gaernarfon yng Ngwynedd drwy Porthmadog, Beddgelert, mae'r bwlch Aberglaslyn a Rhyd Ddu. Yn gyfan gwbl, gallwch gael profiad o fynyddoedd Eryri o dros 40 Cilometr (25 milltir) o syfrdanol o hardd rheilffordd.

Ffestiniog - Rheilffordd Ucheldir Cymru - Blaenau Ffestiniog i Gaernarfon drwy Eryri

Yma yn y codau post o holl orsafoedd ar gyfer satnav ac yn cynnwys rheilffordd Ffestiniog llwybr;

Caernarfon LL55 2YD
Bontnewydd LL54 5TY
Dinas LL54 5UP
Tryfan Gyffordd LL54
Waunfawr LL55 4AQ
Plasynant LL54 7YR
Snowdon Ranger LL54 7YS
Rhyd Ddu LL54 6TN
Meillionen LL54 4UU
Beddgelert LL54 4UY
Nantmor LL55 4YG
Pont Croesor LL48 6BQ
Porthmadog LL49 9NF
Boston Lodge Atal LL48 6HT
Minffordd LL48 6HF
Penrhyn LL48 6RB
Plas Halt LL41 3AQ
Tanybwlch LL41 3AQ
Dduallt LL41 3YT
Tanygrisiau, LL41 3TW
Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES

Fedd Gelert a Chwedl o ei farwolaeth

Beddgelert yn golygu Fedd Gelert yn saesneg ac yn y dref yw canolfan y chwedl a thrasiedi o Gelert y ci ffyddlon ac yn y lleoliad y bedd Gelert.

Gelerts bedd

Y chwedl Gelert yn un o'r gorau hysbys ac yn caru yng Nghymru ac yn y stori am y ci ffyddlon ac yn y tristwch a thrasiedi ei farwolaeth.

Un o'r Brenhinoedd Gwynedd, Llywelyn Fawr (Llywelyn Fawr) yn byw o 1173 i 1240 ac efe yn y pen draw daeth y Brenin o bob rhan o Gymru. Ei enw go iawn oedd Llywelyn ap Iorwerth. Llywelyn Fawr wedi palas yn rhan o Eryri, a elwir bellach yn Beddgelert. Roedd Llywelyn yn heliwr brwd a byddwn yn treulio sawl diwrnod hapus hela yn y cyffiniau. Llywelyn wedi cael babi plentyn a byddai'n gadael ei hoff gi, Gelert i warchod ei blentyn pan oedd yn hela. Ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw, pan Llywelyn dychwelyd gwelodd Gelert a gwmpesir yn y gwaed ac nid oedd unrhyw arwydd y plentyn. Llywelyn thougtht bod Gelert wedi lladd ei blentyn ac yn ei ddicter ei fod wedi lladd ei Fabi gyda ei gleddyf. Pan Gelert yn udo ac yn marw, Llywelyn wedi clywed y cryinh ei blentyn o dan ei grud ac yn darganfod corff marw blaidd wrth ei ochr - Gelert wedi arbed plentyn ei oddi wrth y blaidd, ond roedd yn rhy hwyr a Gelert, y ci ffyddlon wedi lliwio.

Llywelyn oedd mewn trallod ac yn taro gyda edifeirwch. Gwnaeth y gorff ei gi ffyddlon y tu allan i waliau'r castell, a chladdwyd ef yn agos i'r lan yr afon Glaslyn, lle mae pawb yn gallu gweld y bedd ei hoff ci dewr, a chlywed y stori ei dewr yn ymladd yn erbyn y blaidd i amddiffyn Llywelyn plentyn. Mae'n dweud bod ar ôl y diwrnod hwn, Llywelyn byth yn gwenu eto. Fedd Gelert yn dal i fod yn lle y claddwyd ef heddiw ac yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Gelert y Chwedl - Myth ynteu'r gwir?

Rydym yn gwybod erbyn hyn bod y dref yn cymryd ei enw o Feddgelert o saint a enwir Kilart neu Celert, yn hytrach nag o ôl Llywelyn ci ffyddlon, Gelert. Heddiw, cerrig coffa marc y lle o fedd Gelert, ac enw Beddgelert yn golygu yn y Gymraeg 'Y bedd Gelert'. Un problem fach fodd bynnag, yw bod y gofeb gerrig yn mewn gwirionedd yn llai na 200 mlynedd oed! "Bedd" yn cael ei briodolir i David Pritchard, landlord y Goat yn y Gwesty ym Meddgelert yn niwedd y ddeunawfed ganrif, sy'n gysylltiedig â'r chwedl i bentref er mwyn annog twristiaeth.

Ar y fod i fedd Gelert mae dau cofebion llechi, un yn Gymraeg a'r llall yn saesneg. Mae'r olaf yn darllen:

Fedd Gelert Arysgrifau

Yn y 13eg ganrif, roedd Llywelyn, Tywysog gogledd Cymru, roedd y palas yn Beddgelert. Un diwrnod aeth i hela heb Gelert "y ci ffyddlon" a oedd yn absennol yn anesboniadwy. Ar Llywelyn yn dychwelyd, y triwant, lliw ac yn taenu gyda gwaed, yn llawen ymddangosodd i gwrdd â'i feistr. Y tywysog dychryn hastened i ddod o hyd ei fab, a gwelais y baban yn y crud yn wag, y dillad gwely a llawr wedi'i orchuddio â gwaed. Y tad gwyllt gwthio y cleddyf i mewn i'r ci ochr yn meddwl ei fod wedi lladd ei etifedd. Y ci marw yn gweiddi ei ateb gan y plentyn yn crio. Llywelyn chwilio a darganfod ei bachgen yn ddianaf, ond yn agos-gan osod y corff o nerthol blaidd a Gelert wedi ladd. Y tywysog, yn llawn edifeirwch, yn dweud nad yw erioed wedi gwenodd eto. Claddwyd Gelert yma. Y fan a'r lle yn cael ei alw'n Beddgelert.

Mae rhai lluniau o Fedd Gelert goffa:-

Fedd Gelert arysgrif yn saesneg ac yn Gymraeg
Bedd Gelert - y Chwedl, y ci ffyddlon gelert
Bedd Gelert - ci Ffyddlon Gelert

 

Gelert, y ci ffyddlon

Gelerts bedd - gelert y ci ffyddlon Beddgelert ac y bedd Gelert ardal

P'un a yw'r stori yn seiliedig ar chwedl, chwedl neu hanes mae'n dal yn ddifyr ac apelgar un, ond hefyd yn un trist iawn. I lawer o blant (ac oedolion yng Nghymru a ledled y byd) y chwedl Gelert yn wir ac yn drist iawn yn wir.

Am FelinFach

Mae ein cwmni, FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio Blancedi cymreig ac eiconig Cymru blancedi Tapestri sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhodd ac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân A Cymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Diweddariad diwethaf 18Fed Rhagfyr 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More