Mawrth 07, 2019 3 min read

Beth Yw Alpacas?

Os ydych yn darllen yr erthygl hon nid oes fawr o siawns eich bod wedi yn ôl pob tebyg erioed wedi clywed o alpaca cnu o'r blaen. Yn wir, er bod llawer yn hysbys am Alpacas, mae dal i fod llawer i'w ddysgu.

Wrth drafod alpacas un o'r cwestiynau cyntaf y mae llawer o bobl yn aml yn ei ofyn yw beth yn union yw Alpaca?

Alpacas ar y fferm

Alpacas yn camelidau yn cael eu lamas, vicuna, gwanaco a chamelod.a bod yn gwbl cadw defaid a oedd yn wreiddiol o hardd cyfandir De America drwy ffordd o Periw, Chile, a Bolifia. Mae dau brif fath o alpaca: huacaya a suri. Huacaya yw'r mwyaf cyffredin o'r ddau, ac mae ganddo gôt blewog.  Suri côt yn y ddau gyda a tonnog; y ffibr hefyd yn hwy na hynny o huacaya. Y gwahaniaethau rhwng y ddau yn debyg i'r rhai hir a byr-gwlân defaid.

Mae'r rhan fwyaf camelidau wedi dwbl côt gan gyfuno y ddau bras a blew mân, ond alpacas yn bennaf yn cael dirwy, meddal gwlan. Mae rhai wedi brasach 'gard' blew, sy'n cynyddu gydag oedran. Mae pob anifail yn cynhyrchu amrywiaeth eang o wallt, yn llawer mwy felly na defaid neu eifr.

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae'r ffwr yn y alpaca yn cael ei ystyried i fod yn beth prin ac yn gyffredinol yn unig a wisgwyd gan y bobl a oedd yn adnabyddus i gael llawer o arian, neu a oedd yn dod o teulu brenhinol. Un o'r nifer o resymau pam Alpacas yn cael eu caru mor dda yw oherwydd eu bod wedi bod yn hysbys i wedi ysgafn demeanours, ac i wneud yn fawr anifeiliaid anwes ar gyfer plant ifanc oherwydd eu bod yn felly yn dawel ac yn gyfeillgar.

Heddiw, mae llawer o rannau o'r byd, gan gynnwys y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau yn codi Alpacas. Unwaith y flwyddyn yn eu ffwr cynnes yn cael ei dorri i ffwrdd. Er bod llawer o bobl yn credu bod yr arfer hwn o dorri'r eu ffwr yn andwyol iddynt, yn y gwrthwyneb yn wir. Alpacas nid oes rhaid i gael eu lladd neu eu hanafu mewn trefn i gael eu gwlân.

Sut i Baratoi Alpaca Cnu ar gyfer Nyddu?

Yn y rhan fwyaf o achosion, y gwaith o baratoi'r alpaca cnu yn dechrau bron yn syth ar ôl y cnu yn cael ei chrafu i ffwrdd. Mae'r broses yn dechrau drwy ofalus gael gwared ar y gwahanol ddarnau o ffeibr gan y cnu. Unwaith y bydd y ffermwr yn hyderus bod yr holl ffibr wedi cael ei symud, y cnu yn cael eu rholio i fyny a'u gosod yn agored bag plastig. Mae'n bwysig nodi bod y bag dylai nid yn clymu i fyny oherwydd y cnu rhaid eu bod yn gallu anadlu. Ar ôl hyn yn feirniadol iawn y camau cyntaf y mae yn awr yn barod i barhau â'r broses o baratoi. Mae'n bwysig nodi bod yna yn gamsyniad cyffredin bod rhaid i chi olchi alpaca cyn ei pharatoi; fodd bynnag, oherwydd alpacas nid oes rhaid corff olewau fel defaid, nid yw hyn yn angenrheidiol. Y alpacas efallai y bydd gennym ychydig o lwch, ond nid yw hynny'n ddigon i effaith nyddu. Unwaith y bydd y broses o nyddu y alpaca gwlân; yn gyflawn, y alpaca edafedd yn awr mae angen ei golchi.

Beth yw'r Rhinweddau Y Gwlân ar gyfer Blancedi?

Alpacas supersoft sgarffiau moethus

Mae llawer yn hoffi arall gwlân yn y byd, y Alpaca cnu yn gynnes iawn ffibr. Yn wir, mae llawer o bobl sy'n dweud bod y alpaca cnu yn gynhesach na hyd yn oed gwlân defaid. Ei' gwydnwch ac yn gyffredinol pwysau ysgafn hefyd wedi ei gwneud yn enfawr blanced ddewis yn enwedig wrth deithio a gwersylla. Yn ogystal, mae ansawdd yr alpaca ffibrau yn berffaith ar gyfer plant ac alergedd dueddol o oedolion yn y alpaca ffibr yn cael hypo alergenaidd.

Cynnyrch Gofal

Alpaca cynnyrch gwlân yn y fath eitemau moethus argymhellir eich bod yn naill ai yn sych glanhau neu os oes amheuaeth, proffesiynol sychlanhawr yw bob amser yn opsiwn.Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More