Ebrill 01, 2017 4 min read

FelinFach Tecstilau Naturiol

Cyflwyniad

FelinFach yn annibynnol Cymru cwmni yn seiliedig ar 200 mlwydd oed hen felin flawd yn y Gymraeg wrth siarad, gwledig Mynydd Preseli ardal o sir Benfro, Cymru, y DU. Rydym yn dylunio ac yn gwneud wedi'u gwneud â llaw clustogau, taflu, dillad gwely a llaw-lliwio edafeddgyda naturiol botanegol planhigion yn seiliedig ar liwiau a darnau. Rydym hefyd yn dylunio gwehyddu yn draddodiadol Blancedi cymreig ac eiconig Cymru blancedi tapestri sy'n cael eu gwehyddu i ni yn lleol mills yn bur newydd gwlân.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

 

Rydym yn defnyddio ffabrigau o rhain yn lleol mills i wneud ein gwneud â llaw o wlân chrefftau. Rydym yn defnyddio lle bynnag y bo'n bosibl, gwlân o ansawdd prin-brid defaid. Rydym hefyd yn gwneud law lliwio sgarffiau o cotwm, sidan a gwlân a hefyd llaw rhwymo llyfrau nodiadau.

Am FelinFach, yn seiliedig yn y Gymraeg a gwledig Preseli Mountains (neu bryniau!), rhan o Barc cenedlaethol Arfordir Penfro

Enwi FelinFach

Am nifer o flynyddoedd, felin-fach yn gweithredu o ystafell yn y prif dŷ (mawr mill) ar gyfer gwnïo ond pan ddaeth yn ddigon mawr ar gyfer y gwaith, mae'n symud i adnewyddu adeilad stiwdio yn yr ardd. Rydym wedi treulio oedran i feddwl am enw ar gyfer y busnes heb unrhyw beth yn gwneud synnwyr. Yna ysbrydoliaeth - rydym bob amser wedi a elwir yn y stiwdio adeilad yn yr ardd, y little mill a FelinFach yn golygu "little mill" yn y Gymraeg, ac o hynny ar y busnes enw daeth yn FelinFach. Mae'r logo yn dod oddi wrth y ddwy brifddinas llythyr F yn ein henw ni, toppled dros i ffurfio copaon mynydd, symbol y mynyddoedd y Preseli lle rydym yn byw ac yn gweithio.

Felin-fach yn dod yn fyw

FelinFach wedi dechrau fel 'pie in the sky vision' ond rhywsut wedi troi i mewn i bosibilrwydd go iawn ar gyfer busnesau gwledig. Fel y wefan yn datblygu, ac yn fy ngwaith ofod ei hadeiladu, y posibilrwydd o orfod busnes ddechrau. Ar nodyn personol, yr wyf wedi bod yn lliwio gwlân, gwau, gwnïo a cwiltio ar gyfer yn hwy nag y gallaf i gofio ac yn sicr yn barod i ddweud! Ond mae'r cyfle wedi cyrraedd erbyn hyn lle y gallwn dreulio mwy o amser ar fy hoff ddifyrrwch ddylunio a gwneud blancedi gwlân Cymru ac yn taflu, wedi'u gwneud â llaw cwiltiau, clustogau a llaw-lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol - FelinFach wedi dod yn fyw.

Ein egwyddorion craidd ar gyfer pob un o'n cynhyrchion yn Naturiol, Traddodiadol, wedi'u gwneud â Llaw, a wnaed i gyd yng Nghymru neu gyda Cymreig 'blas'!Heddiw, FelinFach designs ac yn gwneud cynnyrch gwlân pur newydd gwlân, gan gynnwysCymru blancedi tapestriBlancedi cymreigpicnic , blancedi, sgarffiau ac felly, mor glyd yn taflu.Llaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau i gyd gyda lliw naturiol lliwiau. FelinFach hefyd yn cynnigLlaw rhwymo llyfrauCardiau Rhoddac anrhegion Cymreig.

FelinFach Digwyddiadau

FelinFach yn bennaf ar-lein Siop sy'n 'agored' 24/7, ond yn ymweld â digwyddiadau, gwyliau a ffeiriau crefft drwy gydol y flwyddyn.

Fodd bynnag, wrth i chi i gyd yn debygol o fod yn ymwybodol, ein byd ni yma yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn profi digynsail pandemig digwyddiad gyda lledaeniad byd-eang o COVID-19. Er nad yw ardal y byd y mae Tecstilau Naturiol FelinFach yn ei galw'n gartref wedi cael cymaint o effaith ag eraill, roeddem am roi gwybod i chi am rai o'r camau rydym yn eu cymryd i fod yn ddinasyddion da yn ein cymuned.

Yn bennaf oll, iechyd a diogelwch ein cymuned—ein gweithwyr, ein cwsmeriaid a'n partneriaid—yw ein prif flaenoriaeth.Rydym yn ffodus bod y rhan fwyaf o aelodau ein tîm eisoes yn gweithio o bell, felly ni fydd y newid hwn yn cael unrhyw effaith ar ein gweithrediadau busnes. Diolch byth, bydd pob pryniant a wneir gennych yn cael ei ddarparu o fewn ein Polisïau Llongau arferol – nid oes unrhyw newid yma o gwbl.

Ers Mawrth 13eg rydym wedi cau ein swyddfa, nid oes gennym Ffeiriau na Sioeau cyhoeddus wedi'u cynllunio ac rydym wedi gofyn i'n tîm i gyd weithio gartref. Yn gynharach y mis hwn, gwnaethom atal teithio busnes nad yw'n hanfodol, ac rydym bellach wedi atal pob teithio'n llwyr. Byddwn yn ail-werthuso'r polisau hyn o 31 MawrthSain ac mor aml ag y bo angen wedi hynny, a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi i gyd gystal ag y gallwn.

Mae hwn yn gam rhagataliol i raddau cyntaf, gyda'r bwriad o leihau'r tebygolrwydd o achosion mwy eang o'r feirws yn ein cymuned. Mae'n ffordd fach ond pwysig o gyfrannu'n gadarnhaol at y sefyllfa a chadw ein tîm a'n cymdogion mor ddiogel ac iach â phosibl.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddarwyd Ddiwethaf 17 Mawrth 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More