Hydref 15, 2020 5 min read

Trychineb Aberfan 1966

Aberfan yn fach cyn-cloddio glo pentref yn y Cwm Taf, tua 4 milltir i'r de o Ferthyr Tudful.Y Trychineb Aberfan roedd y cwymp trychinebus o'r tip glosy'n llyncu y pentref.

Y 'Trychineb Aberfan' yn digwydd ar tua 9.13 pm, 21stHydref 1966, y diwrnod olaf cyn hanner-tymor, dim ond munudau ar ôl y disgyblion yn Pantglas Ysgol Iau wedi dychwelyd i'r ystafell ddosbarth ar ôl ysgol bore cynulliad ar ôl canu 'yr Holl Bethau Llachar ac yn Hardd'. Os bydd y trychineb wedi digwydd dim ond ychydig funudau yn gynharach, mae llawer o'r plant marwolaethau fod wedi eu hosgoi. Beth oedd y trychineb Aberfan ffeithiau ....

Trychineb Aberfan - Beth dyddiad, Beth Amser

Y delwedd y cloc stopio yn crynhoi bod hyn o bryd mewn amser. Tua dydd gwener 9.13 wyf yn llwyr trychineb hwn bach Cymru yn gymuned lofaol a fyddai'n dinistrio y pentref ers cenhedlaeth. Glofa difetha tip ar y llethrau Mynydd Merthyr, eang grib o dir uchel uwchben y pentref yn cynnwys nifer o ffynhonnau tanddaearol yn dymchwel. Yn fwy na 100,000 o dunelli metrig o lo, siâl a dŵr yn ffurfio slyri sy'n llifo i lawr y bryn ar dros 80 milltir yr awr a llyncu Aberfan ac yn arbennig yn ei ysgol, Pantglas Ysgol Iau. Y cyntaf eu hanafu yn blant ysgol gyrraedd yr ysbyty agosaf yn 9.50 yb , Ysbyty Santes Tudful ym Merthyr Tudful. Tef sy'n weddill achub anafusion i gyd yn cyrraedd cyn 11:00. 9 pellach anafiadau yn cael eu hanfon at y Dwyrain Morgannwg Ysbyty Cyffredinol. Wyth mlwydd oed Jeff Edwards ei achub o'r ysgol am 11.00 yb - ef oedd y person olaf i gael ei hachub.Dim goroeswyr yn dod o hyd ar ôl 11:00 yb.

Y gwaith achub oedd enfawr gyda tua 2,000 o achosion brys gweithwyr y gwasanaethau a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan. Er gwaethaf ymdrechion dewr y rhai sy'n cymryd rhan, roedd bron i wythnos cyn yr holl gyrff yn cael eu hadennill.

Trychineb Aberfan - 21ain o hydref 1966

Trychineb Aberfan - Sut Y Bu Llawer O

Ar y diwrnod hwnnw 116 o blant (o 240 yn mynychu ysgol y diwrnod hwnnw) a 28 o oedolion farw. Mae dros hanner y disgyblion yn yr ysgol bu farw ar y dydd a phob un ohonynt oedd rhwng saith a 10. Mae'r rhan fwyaf o'r dioddefwyr yn cael eu claddu ar y cyd angladd yn y pentref Bryntaf Fynwent ar y 27ain o hydref, a fynychwyd gan fwy na 2,000 o bobl. Y 144 o bobl a fu farw yn y trychineb, 109 o'r plant yn farw y tu mewn Pantglas Ysgol Iau. Pump o'r oedolion a fu farw oedd athrawon yn yr ysgol. Yn ychwanegol 6 o oedolion a 29 o blant yn cael eu hanafu.

Aberfan, yr enw ar y pentref bach hwn ger Merthyr Tudful, yn awr yn gysylltiedig â'r drychineb ar ôl 116 o blant ac 28 o oedolion yn colli eu bywydau fel y maent yn cael eu gwasgu neu boddi mewn glo slyri. Y dioddefwyr yn amrywio o ran oedran o dri mis i 82; o 116 o blant ysgol, roedd y rhan fwyaf rhwng 7 ac 11.

Yn 1966, y pentref a'r boblogaeth sy'n gweithio yn dal i dominyddu gan y diwydiant glo yn y gerllaw glofa Merthyr Vale. Roedd y gwastraff o'r mwynglawdd a oedd yn pentyrru ar y bryniau uwchben Aberfan. Roedd saith awgrymiadau i gyd ac un ohonynt, tip rhif saith, yn union uwchben y Pantglas Ysgol Iau.

Ymdrechion Achub

Ar ôl tirlithriad yn stopio, mae trigolion lleol yn rhuthro i yr ysgol a dechreuodd cloddio drwy'r rwbel, symud deunydd â llaw, gydag offer gardd neu beth bynnag yn gweithredu gallent ddod o hyd.9:25 wyf ateb Merthyr Tudful cafodd yr heddlu alwad ffôn gan un o'r trigolion lleol oedd yn dweud "rwyf wedi bod yn gofyn i chi roi gwybod bod yna wedi cael ei tirlithriad ar Pantglas. Y tip wedi dod i lawr ar yr ysgol". Ar am yr un pryd, y frigâd dân ym Merthyr Tudful hefyd wedi derbyn galwad yn eu hysbysu am y drychineb.

Y cyntaf o fwynwyr o Aberfan lofa wedi cyrraedd o fewn 20 munud yn y trychineb, wedi cael ei godi oddi wrth y gwythiennau glo lle maent wedi bod yn gweithio. Maent yn cyfeirio yn gynnar yn y cloddio, gan wybod bod heb ei gynllunio cloddio allai arwain at gwymp y gwastraff a gweddillion yr adeiladau; maent yn gweithio mewn grwpiau o dan reolaeth eu pwll rheolwyr.

Y cyntaf i anafusion yn y llanast yr ysgol yn cyrraedd yn Ysbyty Santes Tudful ym Merthyr Tudful 9:50 wyf ateb; mae'r gweddill yn achub anafusion i gyd yn cyrraedd cyn 11:00 yb: 22 o blant, un ohonynt yn marw ar ôl cyrraedd, a 5 oedolion. 9 pellach anafiadau yn cael eu hanfon at y Dwyrain Morgannwg Ysbyty.

10:30 yb newyddion y BBC crynodeb o led gyda stori am y ddamwain. Y canlyniad oedd bod miloedd o wirfoddolwyr yn teithio i Aberfan i helpu, er bod eu hymdrechion yn aml yn amharu ar y gwaith o lowyr profiadol neu hyfforddi timau achub.

Swyddog Ymholiadau i mewn i Drychineb Aberfan

Swyddog ymholiad yn dechrau ar 26 hydref, i archwilio achosion y trychineb Aberfan ac mae'n para 76 diwrnod. Y Bwrdd Glo Cenedlaethol (NCB) Cadeirydd, yr Arglwydd Robens yn dilyn hynny yn derbyn bod y Bwrdd Glo a naw a enwir gweithwyr oedd yn gyfrifol. Y swyddog ymchwilio yn gwneud y sylwadau canlynol;

  • y drychineb a achoswyd gan y 'cyfanswm absenoldeb anghyfreithlon polisi'.
  • Arglwydd Ustus Davies, y swyddog ymchwilio yn gadeirydd, disgrifiodd y drychineb "stori arswydus o bungling anfedrusrwydd gan lawer o ddynion a godir gyda thasgau lle maent yn gwbl addas, o fethiant i wrando ar rhybuddion clir, ac o gyfanswm y diffyg o gyfarwyddyd oddi uchod.”
  • Arglwydd Robens yn cynnig ei ymddiswyddiad, ond cafodd ei wrthod. Honnodd yr NCB wedi cael unrhyw rwymedigaeth i gael gwared ar weddill yr awgrymiadau! Sy'n weddill awgrymiadau yn cael eu tynnu, ond dim ond ar ôl cael grant gan y llywodraeth o £200,000 yn cael ei ddarparu at y Bwrdd Glo.

Y tribiwnlys yn dod i'r casgliad bod y Bwrdd Glo Cenedlaethol oedd yn gyfrifol am y drychineb ar ôl archwilio 300 o arddangosion ac yn cyfweld 136 tystion. "Mae'r trychineb Aberfan gallai ac y dylai gael ei hatal,".Y drychineb yn fater "nid drygioni, ond o anwybodaeth, anfedrusrwydd a methiant mewn cyfathrebu,". Damniol feirniadaeth yn wir!

Gronfa Goffa Trychineb Aberfan

Y delweddau brawychus o y diwrnod hwnnw yn cael eu darlledu ledled y byd, ac mae y gronfa ei sefydlu a oedd yn codi i £1.75 miliwn. Yn gywilyddus, mae hyn yn drychineb y gronfa oedd dan bwysau gan yr Wilson llywodraeth Lafur i roi £150,000 pellach er mwyn helpu i gael gwared ar y awgrymiadau yn Aberfan. Mae hyn yn anghyfiawnder ei wrthdroi a £150,000 ei ad-dalu gan y llywodraeth Lafur Tony Blair yn 1997.

Heddiw yn gofeb i oedolion a phlant sy'n colli eu bywydau wedi cael ei sefydlu yn Aberfan.

Coffa trychineb Aberfan

Aberfan, y beddau – yn cofio ac yn byth yn anghofio...

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Diweddarwyd diwethaf 15 hydref 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More