Tachwedd 02, 2019 5 min read

Abaty Cwm Hir - Strata Florida - Ystrad Fflur

Abbeycwmhir yn bentref bach yn sir Maesyfed, Powys yng nghanolbarth Cymru.  Sistersaidd abaty Cwm-hir yn fawr arwyddocâd hanesyddol. Mae ei hanes cynnarbraidd yn aneglur ond y sylfaen parhaol dyddiadau i 1176. Gweddillion adfeilion yr abaty ar agor i'r cyhoedd ac yn hawdd acessible. Hefyd, mae yna slab carreg patrwm yma i goffáu y gladdedigaeth Tywysog Llywelyn Ein llyw olaf (Llywelyn ein llyw Olaf).

Hen sir Faesyfed odl gallai fod yn wir heddiw am ei fod yn y mwyaf gwledig y siroedd yng Nghymru.

'Alas, gwaetha'r modd gwael Radnorseere
Byth parc, nac byth deere
Peidiwch byth â dyn gyda'r pum cant y flwyddyn
Arbed Richard Fowler o Abaty Cwm Hir'

Abbeycwmhir (Abaty yn y Dyffryn yn y Gymraeg) yn gorwedd yn y diarffordd, o bell dyffryn Clywedog (un o isafonydd afon Ithon) afon/nant neu nant, ryw chwe milltir i'r dwyrain o dref Rhaeadr a Chwm Elan (Cwm Elan) cronfeydd dŵr. Mae hefyd yn Abaty Cwm Hir rhestredig gradd II enwyd Y tafarn yn Hapus Undeb, y Santes Fair ac roedd y Neuadd yn Abaty Cwm Hir yn y pentref.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Abaty Sistersaidd

Abaty Sistersaidd o bwysigrwydd hanesyddol mawr a oedd unwaith y mwyaf yn Abaty yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu yn 1143 gan Dywysog Cymru Cadwathelan ap Madog of Maelienydd, fel y mae'r ardal hon o Gymru oedd yn hysbys ar y pryd. Daeth yn barhaol sefydlu ym 1176. Yn 1197 y pren gwreiddiol adeilad ei disodli gan raddol parhaol carreg strwythur er nad oedd byth ei gwblhau. Cafodd ei gynllunio ar gyfer 60 o fynaich yn 14-bae corff a oedd 242 troedfedd o hyd a dim ond yn yr eglwysi cadeiriol o Durham a Winchester oedd mwy o faint. Er gwaethaf cael ei adeiladu ar gyfer 60 o fynaich, credir mai dim ond i gyfran fach o'r nifer hon erioed yn byw yn yr Abaty. Mae rhywfaint o weddillion yr Abaty yn cael eu symud i gerllaw Llanidloes yn 1542 a gellir dal i'w gweld heddiw.

O gwmpas yr un cyfnod, un arall abaty Sistersaidd a sefydlwyd gan Robert Fitz Stephen, Eingl-Normanaidd arglwydd, ym 1164 yn Ystrad Fflur (Ystrad Fflur yn y Gymraeg), tua 40 milltir o Abaty Cwm Hir dros Fynyddoedd y Cambria.Fodd bynnag, nid oedd yn hir cyn y nawdd y gymuned Sistersaidd yn Ystrad Fflur yn cymryd yn ganiataol gan Rhys ap Gruffudd, Tywysog Cymru, o hen frenhiniaeth y Deheubarth. Credir bod yr Abaty yn cael ei gwblhau erbyn canol y drydedd ganrif ar ddeg. Yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg, roedd yr Abaty yn gefnogwr brwd o'r Gymraeg yn achosi, o bryd i'w gilydd yn arwain at elyniaeth y brenhinoedd Lloegr. Roedd yn Ystrad Fflur bod copi o'r Brut y Tywysogion (Brut y tywysogion) oedd yn ysgrifenedig, ac roedd yma hefyd bod llawer o aelodau'r llinach Deheubarth tywysogion oedd ei osod i orffwys. Yr abaty yn Ystrad Fflur yn dioddef difrod yn ystod y Gymraeg rhyfeloedd y Brenin Edward i yn 1276-77 ac eto ym 1282-83 yn dilyn y Tywysog Llywelyn i farwolaeth yng Nghilmeri. O ganlyniad, roedd Ystrad Fflur yn sicr ailfodelu yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ar ôl hynny, y pla Du (1348-49) a the revolt of Owain Glyndŵr (1400-09) yn cymryd eu doll. Er gwaethaf hwyr canoloesol diwygiadau, gan ddechrau'r 1530au atal ymddangosai'n mawr a gan 1539, Ystrad Fflur wedi cau.

Prince Llywelyn, Cilmeri

Cadwathelan ei ladd gan saesneg Norman Arglwydd y Mers o fewn ychydig o flynyddoedd o sefydlu Abaty. Yr Abaty hefyd gysylltiadau agos gyda Tywysog olaf Cymru, Llywelyn Ein llyw olaf (Llywelyn ein llyw Olaf). Yn dilyn ei farwolaeth ar Cilmeri yn 1282 a gyda Tywysog Llywelyn pennaeth cael eu cymryd i Lundain, ei headless corff ei gladdu wrth yr allor yr Abaty yn 1282.

Abaty Cwm Hir - adfeilion Abaty Sistersaidd a Llywelyn bedd carreg

Cafodd yr Abaty ei ysbeiliwyd gan Owain Glyndwr yn 1401 a amheuir bod y mynachod eu cefnogi brenhinoedd lloegr. Ar ôl yr ymosodiad yn 1401, mae'n debygol mai dim ond y mwyaf dwyreiniol o bum baeau, yn cynnwys y côr a'r uchel, yn newid, yn cael eu defnyddio'n rheolaidd. Yn 1540, y Diddymiad y Mynachlogydd yn 1540, dim ond tri mynach yn byw yn yr abaty.  Hyd yn oed ar ôl y diddymu, yr Abaty dioddef i fyny-a-i lawr yn hanes. Y teulu Fowler yn cymryd dros yr Abaty yn 1565 ond yn 1644, yn ystod y Rhyfel cartref, y meddiannu adeiladau mynachaidd oedd dan warchae a dal gan Seneddwr lluoedd o dan Syr Thomas Myddelton.

Gerllaw i Abaty Cwm Hir – Owain Glyndŵr Ffordd

Owain Glyndŵrgellir dadlau un o Gymry mwyaf o bob amser, os nad y mwyaf. Yr enw Owain Glyndŵrwedi, dros y blynyddoedd, yn dod yn symbol o falchder a rhyddid, nid yn unig mewn hanes, ond hefyd yn y cyfnod modern. Roedd yn dilyn ei breuddwyd Cymru yn dod yn wlad annibynnol, sy'n rheoli ei hun gyda ei eglwys ei hun, y senedd a phrifysgolion. Dim llai na Y Sunday Times ei hun, yn ei restr o'r rhai mwyaf dylanwadol y byd ffigurau o'r mileniwm diwethaf yn yr holl feysydd, yn dewis i safle Glyndŵrseithfed.

Owain Glyndŵr yn cael ei ystyried gyda'r parch uchaf gan y mudiad cenedlaetholgar yng Nghymru ond yn y cyfnod modern mae bellach yn ffigwr diwylliant torfol yng Nghymru, gyda cerfluniau, henebion, tafarndai ac enwau strydoedd i goffáu ef. Owain Glyndwr Diwrnod, 16 medi, yn coffáu cynhenid olaf Cymru person i ddal y teitl Tywysog Cymru

Owain Glyndŵr Ffordd daeth yn "Llwybr Cenedlaethol" yn 2000 i nodi dechrau o 3rd Mileniwm a 600 mlynedd ers ei anffodus ond serch hynny yn hir-rhedeg gwrthryfel yn 1400. Mae'r llwybr tua 135 milltir o hyd ac yn dechrau yn swyddogol yn Knighton (Tref y Clawdd) ar y ffin rhwng Cymru a lloegr. ac yn gorffen yn y Trallwng (Y Trallwng). Ei llwybr yw un yn debyg i siâp pedol ac yn mynd drwy dreigl tir fferm, rhostir agored, coedwigoedd, llynnoedd a reserviors. Mae'r Llwybr Cenedlaethol yn pasio bach a threfi marchnad fel Llandiloes, Abbeycwmhir, Machynlleth, Llanbrynmair a Langadfan yn ogystal ag afonydd Dyfi a Efyrnwy.

Gerllaw i Abaty Cwm Hir – Abaty Cwm Hir Neuadd

Adfeilion yr Abaty yn cael eu hanwybyddu gan blasty Gothig Fictoraidd a enwir yn y Neuadd yn Abaty-Cwm-Hir. Mae'n Gradd 11* adeilad rhestredig a adeiladwyd yn 1834 gan Thomas Wilson, ac yn un o'r gorau yng Nghymru enghraifft o Adfywiad Gothig Fictoraidd a Adeiladwyd eiddo. Roedd y Neuadd yn dyblu mewn maint gan y Philips teulu yn 1869, sydd wedyn yn ychwanegol i'r ystafell snwcer yn 1894.Y penseiri oedd Poundley a Walker yn Lerpwl. Y Neuadd ei brynu yn 1997 a adnewyddwyd dros y 9 mlynedd. Mae hefyd yn 12 erw o tirlunio Fictoraidd tiroedd a gerddi sydd hefyd wedi cael eu hadfer. Maent yn cynnwys llyn, rhaeadr, lawntiau, terasau, cyrtiau a waliau a gerddi ffurfiol, ynghyd â'r teithiau cerdded yn y coedlannau. Y Neuadd ar y dde o'r ddelwedd gyda'r adfeilion Abaty Sistersaidd i'r blaendir.

Y Neuadd yn Abaty Cwm Hir

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddarwyd diwethaf ar 20 medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More