Rhagfyr 26, 2019 2 min read

300 Wirio'n Annibynnol ar y Cwsmer Adolygiadau a Tystebau

Diweddarwyd diwethaf - 26 rhagfyr 2019

Cyflwyniad

Boddhad cwsmeriaid gyda'n gwasanaethau a'r cynhyrchion yn hanfodol i lwyddiant masnachol o unrhyw fusnes. Ar gyfer gwerthu ar-lein yn gwmnïau, yn enwedig i'r rhai hynny heb unrhyw fath o 'brics a morter' presenoldeb, gall fod yn anodd i ddangos boddhad cwsmeriaid, lle mae cwsmeriaid fel arfer yn nid ydynt yn gwybod y berchnogion busnes a staff neu weld y cynhyrchion y maent yn ei brynu.

FelinFach yn Cael ei 300fed Adolygiad Cwsmer

Ar y 26ain rhagfyr, FelinFach dderbyn ei 300fed adolygiad cwsmer gan Margaret S. sy'n prynu Pen Dinas blanced. Yn ei adolygiad 5-seren y dywedir yn wahanol "Beautiful blanced - Brynwyd yr aur coch / dail gwyrdd fel rhodd i fy mam, a oedd wrth ei fodd ag ef. Hyfryd cynnes lliwiau a gwlân meddal".

300 o adolygiadau cwsmeriaid yn cael eu dadansoddi fel a ganlyn;

  1. 282, 5 adolygiadau Seren
  2. 16, adolygiadau 4 Seren
  3. 2, 2 adolygiadau Seren

Y cyfartaledd cyffredinol o 300 o adolygiadau yn 4.93 sêr allan o 5 posibl.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

FelinFach yn defnyddio Adolygiad Annibynnol Cwmni

FelinFach yn defnyddio cwmni annibynnol, Yotpo (Cliciwch yma...) i wirio pob adolygiad gyda'r cwsmer ac yna'n cyhoeddi'r holl Adolygiadau heb unrhyw adnabyddadwy gwybodaeth cwsmeriaid er mwyn cynnal diogelwch eu data. Holl adolygiadau yn cael eu cyhoeddi yn llawn, eu bod yn ychydig o eiriau neu ychydig o baragraffau, heb unrhyw golygu o gwbl.

Holl adolygiadau cwsmeriaid neu tystebau ar y wefan yn gyffredinol neu ar gyfer pryniannau penodol o'r wefan yn cael eu dilysu'n annibynnol gan gyswllt uniongyrchol gyda'r cwsmer i sicrhau dilysrwydd pob adolygiad. Holl adolygiadau a tystebau yn cael eu cyhoeddi heb unrhyw gwblhau data cwsmeriaid er mwyn sicrhau anhysbysrwydd. Dim ond yr adolygiadau sydd wedi cael eu dilysu'n annibynnol yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon. Unrhyw sylwadau o'r FelinFach.com mae gan y Perchennog neu uwch aelodau staff yn unig - nid oes unrhyw drydydd parti sylwadau ar y Cwsmer Adolygiadau.

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiol wedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio Blancedi cymreig, Gwlân cymreig blancedi ac eiconig Cymru Blancedi Tapestri sydd yn draddodiadol wedi'u gwehyddu â llaw yn melinau Cymru. Mae ein holl cynnyrch gwlân yn cael eu gwneud o pur newydd gwlân - maent yn cael eu defnyddio, 'vintage' neu ail-law. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More