Awst 16, 2020 4 min read

28 Tŷ Enwau yn y Gymraeg

Enwau tai yng Nghymru, yn yr iaith Gymraeg yn rhan o nodedig iawn, diwylliannol ac ieithyddol treftadaeth. Yr iaith Gymraeg yw un o'r ieithoedd byw hynaf yn Ewrop ac mae llawer o enwau tai, ynghyd ag enwau ffermydd, nodweddion yn y cefn gwlad ac eraill tirnodau daearyddol yn ffurfio rhan o'r dreftadaeth gyfoethog. Mae llawer o'r enwau a restrir isod yn ymddangos yn ein hafan sir Benfro a gerllaw Ceredigion a sir Gaerfyrddin.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Enwau tai yng Nghymru yn aml yn gysylltiedig â defnydd gwreiddiol yr eiddo, er enghraifft, yr Hen Felin, Becws neu y Ficerdy wrth y defnydd gwreiddiol yr eiddo wedi newid i mewn i annedd domestig. Maent hefyd yn aml yn ymwneud â lleoliad neu benodol daearyddol nodwedd o'r fath fel y lleoliad yr eiddo, Glan yr Afon (Afon), Glan y Môr (Sea ochr) neu Bryn Heulog (Sunny Hill). Yn olaf, mae llawer o dai yng Nghymru yn cael eu henwi ar ôl disgrifiad neu hyd yn oed dyhead megis Heddfan (lle Heddychlon), Hyfrydle (lle Hardd) neu Cludfan neu Ty Clud (Clyd le neu ty Cosy).

Mwyaf Poblogaidd Enwau tai - Cartref (Cartref yn Gymraeg) a'r Bwthyn (Bwthyn yn y Gymraeg)

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd ar gyfer FelinFach, y mwyaf poblogaidd enwau tai yng Nghymru yn cael eu Cartref a'r Bwthyn (ac mae ei deilliadau). Cartref yn golygu 'hafan' yn y Gymraeg a'r Bwthyn yn y Bwthyn. Enw'r Bwthyn yn dod â llawer o amrywiadau er enghraifft; Y Bwthyn (Y Bwthyn), Y Bwthyn Bach (Y bwthyn bach), Y Bwthyn Pren (Pren Y Bwthyn), Y Bwthyn Gwyn (Bwthyn Gwyn) neu Bwthyn Onnen (Ash Cottage), Bwthyn y Bugail (Bugail Bwthyn) neu Bwthyn Derwen (Oak Cottage) – mae'r amrywiadau yn cael eu bron ddiddiwedd!

Wyddor Gymraeg

Yn gyntaf, eglurhad byr!!! Mae'r wyddor Gymraeg yn wahanol i'r fersiwn saesneg. Yn benodol, rhai llythyrau yn edrych fel dau (Ff, Ll, Rh) ond maent yr un llythyr yn Gymraeg. Fel enghraifft, os ydych yn cwblhau'r croesair gyda y gair Llan, mae'r Ll yn mynd i mewn i un blwch yn - Llan yw tri llythyr yn y Gymraeg. (Cliciwch yma am fwy ar y Wyddor Gymraeg)

Gall hefyd fod rhywfaint o ddadl ynghylch yn union faint o lythyrau yn y wyddor Gymraeg, yn bennaf o amgylch y 'benthyca o lythyrau o'r saesneg, megis J. Rydym wedi defnyddio'r 28 lythrennau'r wyddor ac eithrio yr olaf J!!

Mae'r rhain yn enwau yn gymysgedd o gyffredin, hardd ac anarferol efallai y bydd rhai hyd yn oed fod yn ' n giwt Cymru tŷ enwau. Mae yna lawer, mae llawer o ddewisiadau eraill, ond dyma ein fersiwn gyntaf o Gymraeg ar enwau tai ac mae eu ystyron, un ar gyfer pob llythyren yn yr wyddor Gymraeg.

 

Llythyr Cymru Tŷ Enw Cyfieithiad saesneg neu Ystyr
     
Mae (ynys) Afallon Avalon Ynys - ynys wedi ymddangos yn y Chwedl Arthuraidd. Arthur olaf lle gorffwys.
B Bwthyn Bwthyn
C Cartref Cartref
Ch N/a N/a
D Derwen Gam Crooked Oak - Derwen Gam oedd o bosibl yn y pentref cyntaf yng Nghymru yn cynnwys o Gartrefi Gwyliau yn unig
Dd Ddol Meadow
E Esgair Llyn Hir hill ridge gan lake (cân hyfryd gan Dafydd Iwan)
F Fron Haul Bryn Heulog
Ff Ffynnon Yn y gwanwyn neu yn dda
G Glas y Dorlan Glas y dorlan
Ng N/a N/a
H Hafod a Hendre Haf a Gaeaf Anheddau fel y da byw yn cael eu symud o haf i aeaf pori
Yr wyf yn Iet-y-Bwlch Porth i basio drwy'r bryniau
L (y) ar y Lanfa Jetty
Ll Llwyn Onn Ash Grove
M Mumur y Coed Sibrwd coed, y sain fod y gwynt yn ei gwneud ar y dail y coed
Gogledd Nant y Mynydd Mynydd Broc neu Nant - a hefyd hwiangerdd Gymreig enwog o'r un enw
O Amh Amh
P Pentigili Yr holl ffordd (enw'r tŷ ger Tyddewi, yr holl ffordd hyd at ddiwedd y tir - tafodiaith Sir Benfro
Ph Amh Amh
R Rallt (yr Allt) Hill
Rh Rhaeadr Rhaeadr
S Swn y Môr Synau'r môr
T Tŷ, Tŷ Ni, Tŷ Gwyn Tŷ, Ein Tŷ, Tŷ Gwyn a llawer o amrywiadau eraill
Th Amh Amh
U Wedi'i Uwchgoed Uwchben y goedwig
Cy (y) Wern Corstir
Y Ysgubor Ysgubor
     

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18Fed Awst 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More