Mai 01, 2020 4 min read

28 Tŷ Enwau yn y Gymraeg

Enwau tai yng Nghymru, yn yr iaith Gymraeg yn rhan o nodedig iawn, diwylliannol ac ieithyddol treftadaeth. Yr iaith Gymraeg yw un o'r ieithoedd byw hynaf yn Ewrop ac mae llawer o enwau tai, ynghyd ag enwau ffermydd, nodweddion yn y cefn gwlad ac eraill tirnodau daearyddol yn ffurfio rhan o'r dreftadaeth gyfoethog.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Enwau tai yng Nghymru yn aml yn gysylltiedig â defnydd gwreiddiol yr eiddo, er enghraifft, yr Hen Felin, Becws neu y Ficerdy wrth y defnydd gwreiddiol yr eiddo wedi newid i mewn i annedd domestig. Maent hefyd yn aml yn ymwneud â lleoliad neu benodol daearyddol nodwedd o'r fath fel y lleoliad yr eiddo, Glan yr Afon (Afon), Glan y Môr (Sea ochr) neu Bryn Heulog (Sunny Hill). Yn olaf, mae llawer o dai yng Nghymru yn cael eu henwi ar ôl disgrifiad neu hyd yn oed dyhead megis Heddfan (lle Heddychlon), Hyfrydle (lle Hardd) neu Cludfan neu Ty Clud (Clyd le neu ty Cosy).

Mwyaf Poblogaidd Enwau tai - Cartref (Cartref yn Gymraeg) a'r Bwthyn (Bwthyn yn y Gymraeg)

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd ar gyfer FelinFach, y mwyaf poblogaidd enwau tai yng Nghymru yn cael eu Cartref a'r Bwthyn (ac mae ei deilliadau). Cartref yn golygu 'hafan' yn y Gymraeg a'r Bwthyn yn y Bwthyn. Enw'r Bwthyn yn dod â llawer o amrywiadau er enghraifft; Y Bwthyn (Y Bwthyn), Y Bwthyn Bach (Y bwthyn bach), Y Bwthyn Pren (Pren Y Bwthyn), Y Bwthyn Gwyn (Bwthyn Gwyn) neu Bwthyn Onnen (Ash Cottage), Bwthyn y Bugail (Bugail Bwthyn) neu Bwthyn Derwen (Oak Cottage) – mae'r amrywiadau yn cael eu bron ddiddiwedd!

FelinFach Poblogaidd Casgliadau

Naturiol wedi'u gwneud â Llaw Traddodiadol - harddwch ac unigryw wedi'u gwneud â llaw o wlân cynnyrch - yn draddodiadol llaw wau blancedi Cymreig ac yn taflu, y llenor eiconig Cymreig, blancedi tapestri, sgarffiau a llaw lliwio edafedd gyda lliwiau naturiol

Cymru Blancedi Tapestri  Llaw Edafedd Lliwio Cardiau Rhodd

 

Wyddor Gymraeg

Yn gyntaf, eglurhad byr!!! Mae'r wyddor Gymraeg yn wahanol i'r fersiwn saesneg. Yn benodol, rhai llythyrau yn edrych fel dau (Ff, Ll, Rh) ond maent yr un llythyr yn Gymraeg. Fel enghraifft, os ydych yn cwblhau'r croesair gyda y gair Llan, mae'r Ll yn mynd i mewn i un blwch yn - Llan yw tri llythyr yn y Gymraeg. (Cliciwch yma am fwy ar y Wyddor Gymraeg)

Gall hefyd fod rhywfaint o ddadl ynghylch yn union faint o lythyrau yn y wyddor Gymraeg, yn bennaf o amgylch y 'benthyca o lythyrau o'r saesneg, megis J. Rydym wedi defnyddio'r 28 lythrennau'r wyddor ac eithrio yr olaf J!!

Mae'r rhain yn enwau yn gymysgedd o gyffredin, hardd ac anarferol efallai y bydd rhai hyd yn oed fod yn ' n giwt Cymru tŷ enwau. Mae yna lawer, mae llawer o ddewisiadau eraill, ond dyma ein fersiwn gyntaf o Gymraeg ar enwau tai ac mae eu ystyron, un ar gyfer pob llythyren yn yr wyddor Gymraeg.

Wyddor
Llythyr
Cymru
Ty \Enw
Cyfieithiad Saesneg
(Approx)
Mae (ynys) Afallon Ynys Afallon - ynys wedi ymddangos yn y Chwedl Arthuraidd. Arthur olaf lle gorffwys.
B Bwthyn Bwthyn
C Cartref Cartref
Ch N/a N/a
D Derwen Gam Crooked Oak - Derwen Gam oedd o bosibl yn y pentref cyntaf yng Nghymru yn cynnwys o Gartrefi Gwyliau yn unig.
Dd Ddol Meadow
E Esgair Llyn Hill Ridge gan lake (cân gan Dafydd Iwan)
F Fron Haul Bryn Heulog
Ff Ffynnon Gwanwyn
G Glas y Dorlan Glas y dorlan
Ng N/a N/a
H Hafod a Hendre Haf a Gaeaf Anheddau fel y da byw yn cael eu symud o haf i aeaf pori
Yr wyf yn Isgoed O dan y coed
L (y) ar y Lanfa Jetty
Ll Llwyn Onn Ash Grove
M Mumur y Coed Sibrwd yn y coed
N Nant y Mynydd Nant y mynydd - ac mae hefyd yn enwog Cymru hwiangerdd o'r un enw
O N/a N/a
P Pentigili Yr holl ffordd (enw'r tŷ ger tyddewi, yr holl ffordd i ben y tir
Ph N/a N/a
R Rallt (yr Allt) Hill
Rh Rhiwlas Bryn gwyrdd (Glas fel arfer yn golygu Glas, ond pan mae'n cael ei ddisgrifio cefn gwlad neu llystyfiant, mae'n golygu Gwyrdd!)
S Swn y Mor Sŵn y môr
T Ty, Tŷ Ni, Tŷ Mawr, Tŷ Gwyn House, Ein tŷ ni, tŷ Mawr, tŷ Gwyn
Th N/a N/a
U Uwchgoed Uwchben y goedwig
W (y) Wern Corstir
Y Ysgubor Ysgubor

 

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enw ychydig!. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddarwyd diwethaf 1af rhagfyr 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More