November 01, 2021 4 min read

GEIRIAU HEN WLAD FY NHADAU

The Welsh National Anthem, Hen Wlad Fy Nhadau (Land of my Fathers) is an iconic National Anthem and is generally considered to be amongst the finest anthems of the world. The Welsh National Anthem lyrics and melody were composed by Evan and James James.

Mae’r Anthem Genedlaethol Cymru, Hen Wlad Fy Nhadau (Gwlad fy Nhadau) yn Anthem Genedlaethol eiconig ac yn gyffredinol fe'i hystyrir ymhlith anthemau gorau'r byd. Cyfansoddwyd geiriau ac alaw Anthem Genedlaethol Cymru gan Evan a James James.

HEN WLAD FY NHADAU WAS COMPOSED BY EVAN AND JAMES JAMES IN 1856, FATHER AND SON

Roedd Evan a James yn dod o Bontypridd yng nghymoedd de Cymru a chyfansoddodd Evan a James Hen Wlad Fy Nhadau ym mis Ionawr 1856. Heddiw, mae'r llawysgrif wreiddiol wedi'i chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae cerflun yn anrhydeddu’r tad a’r mab bellach yn sefyll ym Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd. Y teitl gwreiddiol oedd Glan Rhondda - sy'n golygu Banks of the Rhondda.

Evan and James came from Pontypridd in the south Wales valleys and Evan and James composed Hen Wlad fy Nhadau in January 1856. Today, the original manuscript is preserved at the National Library of Wales, Aberystwyth. A statue honouring the father and son now stands at Ynysangharad Park in Pontypridd. The original title was Glan Rhondda - meaning Banks of the Rhondda.

Mae tref Pontypridd wrth gyffordd cymoedd Rhondda, Taf a Cynon, lle mae'r Rhondda yn rhedeg i mewn i afon Taf sy'n llifo i'r môr ym Mae Caerdydd yn y pen draw. Cyfansoddwyd yr alaw Glan Rhondda (Banks of the Rhondda) gan James James (Iago Ap Ieuan, 1833-1902), un diwrnod ym mis Ionawr 1856 wrth iddo gerdded ar hyd glan yr afon yn ei dref enedigol. Roedd James yn delynores a oedd yn aml yn chwarae yn nhafarnau Pontypridd ac ar ôl dychwelyd adref roedd yn ei chanu i'w dad. Gofynnodd i'w dad gyfansoddi rhai geiriau ar gyfer ei dôn ac erbyn y diwrnod wedyn roedd Evan wedi ysgrifennu tri phennill. Roedd si ar y pryd fod y tad Evan (1809 - 30 Medi 1878) eisoes wedi cyfansoddi'r geiriau cyn i'w fab ysgrifennu'r alaw, er bod hyn ymhell o fod yn sicr.

Pontypridd town sits at the junction of the Rhondda, Taf and Cynon valleys, where the Rhondda runs into the river Taf which eventually flows to the sea in Cardiff Bay. The melody or more modernly the tune Glan Rhondda (Banks of the Rhondda) was composed by James James (Iago Ap Ieuan, 1833-1902),  one day in January 1856 as he walking along the river bank in his hometown. James was a harpist who often played in the inns of Pontypridd and on his return home he sang it to his father. He asked his father to compos some lyrics for his tune and by the next day Evan had written three verses. It was rumoured at the time that the father Evan (1809 - 30th September 1878) had already composed the words before his son wrote the melody, though this is far from certain.

Hen Wlad fy Nhadau - Words and Translation

Mewn tri pennill er fel rheol dim ond y pennill cyntaf sy'n cael ei ganu. Mae geiriau Anthem Genedlaethol Cymru fel a ganlyn;

In three verses although usually only the first verse is sung. The Welsh National Anthem lyrics are as follows;

Verse 1
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Chorus
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.

Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Chorus
Verse 2
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i fi.

Chorus
Verse 3

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

A translation of the words to the Welsh National Anthem in English is as follows;

The land of my fathers is dear to me,
Old land where the minstrels are honoured and free;
Its warring defenders so gallant and brave,
For freedom their life's blood they gave.

Home, home, true I am to home,
While seas secure the land so pure,
O may the old language endure.

Old land of the mountains, the Eden of bards,
Each gorge and each valley a loveliness guards;
Through love of my country, charmed voices will be
Its streams, and its rivers, to me.

Though foemen have trampled my land 'neath their feet,
The language of Cambria still knows no retreat;
The muse is not vanquished by traitor's fell hand,
Nor silenced the harp of my land.

About FelinFach

Our company, FelinFach Natural Textiles is located in the heart of the Preseli area of Pembrokeshire near to Boncath. We design Welsh blankets and the iconic Welsh Tapestry blankets which are traditionally woven at Welsh mills. We also design and make natural hand dyed yarn, cotton, silk and wool scarves and other handmade products, all available in our yarn store and shop. We also offer Welsh tartansSheepskin Rugs, Gift Cards and tools and books for crafters and knitters - Cocoknits, Laine, Amirisu and Making to name a few! Lastly, craft courses on hand dyeing with 100% natural dyes in the purpose designed FelinFach Dye Studio. We are a proud supporter of the Campaign for Wool, All Things Wales and Global Welsh.

Featured Blankets and Throws

Welsh Blankets - Hand woven in limited numbers Welsh Blankets - Hand woven in Wales Welsh Blankets - Hand woven in Drefach Wales 

Wool throws - hand woven in Wales Wool throws - Hand woven in Ceredigion Wales Wool Throws in modern colours

 

Other Related Blogs

 

Last update 30th December 2021