Shop Product Updates in The Crafter and Hand Made menus, 20th to 27th September

0

Your Cart is Empty

February 02, 2020 2 min read

Calon Lân

Cyflwyniad

Cân Gymraeg yw Calon Lân a ysgrifennwyd yn wreiddiol fel emyn yn yr 1890au. Er bod fersiwn Sbaeneg o Calon Lân yn cael ei chanu yn bennaf yn Y Wladfa, fel arfer dim ond yn y Gymraeg y geir Calon Lân ei chanu. 

Erthyglau Cysylltiedig Eraill

Cefndir

Ysgrifennodd Daniel James geiriau Calon Lân a John Hughes y dôn. Roedd Daniel James yn un (yr ail) o bump o blant ac fe’i ganed ar 23 Ionawr 1848. Ei rieni oedd Daniel a Mary a briododd yng Nghapel Mynyddbach ym 1844 ac a oedd yn byw yn Llangyfelach Road, Treboeth, Abertawe. Yn ddiweddarach yn ei fywyd, defnyddiodd Daniel yr enw Barddol “Gwyrosydd”. Ganwyd John Hughes ym 1872 ym Mhen y Bryn, Sir Benfro, ef a gyfansoddodd a chysonodd y dôn ar wahoddiad Daniel Hughes.

Mae'r geiriau Cymraeg fel a ganlyn; 

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i'r nef ar edyn cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.

Trosiant Calon Lân i Saesneg

Mae'r geiriau yn Saeneg fel a ganlyn;

I don't ask for a luxurious life
the world's gold or its fine pearls,
I ask for a happy heart,
an honest heart, a pure heart.
A pure heart full of goodness
Is fairer than the pretty lily,
None but a pure heart can sing,
Sing in the day and sing in the night.
If I wished for worldly wealth,
It would swiftly go to seed;
The riches of a virtuous, pure heart
Will bear eternal profit.
(Cytgan)
Evening and morning, my wish
Rising to heaven on the wing of song
For God, for the sake of my Saviour,
To give me a pure heart.

 

Am FelinFach

Sefydlwyd ein cwmni, FelinFach Natural Textiles yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi gwlân Cymreig sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch o'r Ymgyrch dros Wlân, Cymru Byd-eang a Chymru Rhyngwladol.

Erthyglau Cysylltiedig Eraill

 

Wedi'i ddiweddaru ar 14eg Mawrth 2020Also in Blog

Owain Glyndwr - Last Prince of Wales - Owain Glyndwr Statue in Corwen - Owain Glyndwr Flag
Owain Glyndŵr Day, 16th September

September 16, 2020 13 min read

Owain Glyndŵr  Day, 16th September, commemorates the last native Welshman to hold the title Prince of Wales. Today, he is a figure of mass culture in Wales, with statues, flags and monuments alongside pubs and street names remembering him. He is possibly one of the greatest Welshmen of all time if not the greatest. His name is still remembered and revered today.

Read More
Wool Blankets – Merino Wool Blankets – Wool blankets for babies – Traditionally woven wool blankets – Tapestry wool blankets
Wool Blankets

September 07, 2020 4 min read

Wool blankets and throws and traditional hand weaving are at the heart of  FelinFach's ethos of "Natural, Traditional, Handmade". All of our wool blankets are traditionally hand woven in Wales on age old looms using the skills and methods of times gone by. Whilst the weaving methods are traditional, our designs, patterns and colours range from not only the traditional but also the contemporary.

Read More
Roald Dahl day - 13th September - celebrated in the city of Cardiff
Roald Dahl Day

August 31, 2020 7 min read

Be part of the worldwide celebrations for Roald Dahl's Day on Sunday 13th September 2020! Dahl’s story began in 1916 in when he was born at Villa Marie, Fairwater Road, Llandaff, Cardiff, Wales, a house name was named after the first wife. In 1918 his father, Harald, purchased a much grander property, Ty Mynydd (Mountain House in Welsh), a large farm of 150 acres in Radyr, near Cardiff.

Read More