February 02, 2020 2 min read

Calon Lân

Cyflwyniad

Cân Gymraeg yw Calon Lân a ysgrifennwyd yn wreiddiol fel emyn yn yr 1890au. Er bod fersiwn Sbaeneg o Calon Lân yn cael ei chanu yn bennaf yn Y Wladfa, fel arfer dim ond yn y Gymraeg y geir Calon Lân ei chanu. 

Erthyglau Cysylltiedig Eraill

Cefndir

Ysgrifennodd Daniel James geiriau Calon Lân a John Hughes y dôn. Roedd Daniel James yn un (yr ail) o bump o blant ac fe’i ganed ar 23 Ionawr 1848. Ei rieni oedd Daniel a Mary a briododd yng Nghapel Mynyddbach ym 1844 ac a oedd yn byw yn Llangyfelach Road, Treboeth, Abertawe. Yn ddiweddarach yn ei fywyd, defnyddiodd Daniel yr enw Barddol “Gwyrosydd”. Ganwyd John Hughes ym 1872 ym Mhen y Bryn, Sir Benfro, ef a gyfansoddodd a chysonodd y dôn ar wahoddiad Daniel Hughes.

Mae'r geiriau Cymraeg fel a ganlyn; 

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i'r nef ar edyn cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.

Trosiant Calon Lân i Saesneg

Mae'r geiriau yn Saeneg fel a ganlyn;

I don't ask for a luxurious life
the world's gold or its fine pearls,
I ask for a happy heart,
an honest heart, a pure heart.
A pure heart full of goodness
Is fairer than the pretty lily,
None but a pure heart can sing,
Sing in the day and sing in the night.
If I wished for worldly wealth,
It would swiftly go to seed;
The riches of a virtuous, pure heart
Will bear eternal profit.
(Cytgan)
Evening and morning, my wish
Rising to heaven on the wing of song
For God, for the sake of my Saviour,
To give me a pure heart.

 

Am FelinFach

Sefydlwyd ein cwmni, FelinFach Natural Textiles yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi gwlân Cymreig sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch o'r Ymgyrch dros Wlân, Cymru Byd-eang a Chymru Rhyngwladol.

Erthyglau Cysylltiedig Eraill

 

Wedi'i ddiweddaru ar 14eg Mawrth 2020Also in Blog

Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way for your blankets and all wool products
Moth Repellent the Natural Way

July 16, 2021 4 min read

Nobody loves natural fibres more than we do. Cotton, silk, cashmere, mohair and of course wool. We love them because they are less damaging to the environment, they are natural sustainable products, their breathable qualities make them soft and airy against the skin. It is therefore unfortunate that moths also like natural fibres and we need to control and eliminate them, preferably in a natural way!!!

Read More
Natural Dyes - Plant and insect extract dyes
Natural Dyes

July 11, 2021 3 min read

All of FelinFach's hand dyed yarn and fabric are dyed using natural dyes, both plant and insect extract natural dyes on site at our FelinFach Studio in Pembrokeshire, Wales. Our dye recipes include traditional and natural dye stuff such as Indigo, Madder, Weld, Indigo, Logwood to name a few. There is a beauty and depth of colour to natural dye that becomes more beautiful with age

Read More
Offas Dyke, Britain’s longest ancient monument. In the 8th century, King Offa of Mercia erected a wide border rampart to separate Wales and England. Much later in 1971 the path was placed alongside from Sedbury Cliff, Chepstow to Prestatyn, Denbighshire
Offas Dyke - 10 Facts about the Dyke

July 10, 2021 3 min read

Offas Dyke is a 177 mile (285 kilometre) footpath that was officially opened on 10th July 1971. It is one of Britain's National Trails and is also Britain’s longest ancient monument. In the 8th century, King Offa of Mercia erected this wide border rampart to separate Wales and England. Much later, in 1971 Offa's Dyke path was placed alongside it, from Chepstow in South Wales to Prestatyn in the North.

Read More