Back from Eisteddfod in Meifod

Posted on August 10, 2015 by FelinFach Handmade Textiles

Back home from the Eisteddfod after a week in Meifod. Enjoyed the week and we made new Preseli Mountainsfriends. The views from Preseli Mountains today towards the sea at Newport were really good today and reminded us that we were back home!. Back to studio tomorrow preparing for next show, probably in the Handmade Fair in Hampton Court London.

Yn ol yn FelinFach ar ol wythnos yr Eisteddfod ym Meifod. Wedi mwynhau'r Eisteddfod a fe gwrddon ni a ffrindiau newydd. Golygfeydd bendigedig o fynyddoedd y Preseli heddi' tuag at 'Tidrath' neu Trefdraeth, Sir Benfro - cartref unwaith eto! Yn ol yng waith yfory yn paratoi am y sioe nesaf, yr 'Handmade Show' ym Mlas Hampton, Llundain.

Preseli Mountains Preseli Sheep

Posted in Events


Next

Previous